Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Houby a lišejníky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1O.HOUBY A LIŠEJNÍKY ROZMNOŽOVÁNÍ nepohlavně pomocí výtrusů: pohyblivé výtrusy nepohyblivé sporangiospory - vznik ve sporangiích konidie - odškrcují se z konců hyf askospory - vřeckovýtrusné bazidiospory - stopkovýtrusné, stejně jako askospóry vznikají pohlavním způsobem pohlavně EVOLUCE Prastaré organismy, zkameněliny pocházejí z prvohor, stélky prvotních hub ve vodě se nezachovaly Hlenky, Chytridiomycety - původ v ameboidních bičikovcích Oomycety - původ v řasách Eumycety - v chytridiomycetách VÝZNAM rozklad organických látek - reducenti a dekompozitoři - tvorba humusu složka potravy člověka produkce enzymů, vitamínů, alkaloidů, protirakovinných látek proti hmyzím škůdcům (houbové spory vyklíčí na těle mšice a tím ji zahubí) původci chorob kulturních rostlin, zvířat a člověka znehodnocování zemědělských produktů včetně potravin, dřeva textilií Zástupci říše: Houby (Funagi) oddělení: Hlenky (Myxomycota) oddělení: Chytrdiomycety (chytridiomyceta) oddělení: Oomycety (Oomyceta - řasovky) oddělení: Eumycety (houby pravé) oddělení: HLENKY nejasné systematické postavení, někteří autoři je vyřazují mimo říši Hub liší se přítomnostíplazmodia - slizovité, mnohojaderné plazmatické hmoty, která se zvolna pohybuje. Je nápadně zbarveno. V pozdější fázi se na povrchu plazmodia objevují plodničky obsahující kulovité haploidni spory s celulózní buněčnou stěnou. Saprofyti Jednotliví zástupci: Vlčí mléko Nádorovka kapustová - obligátní parazit oddělení: CHYTRIDIOMYCETY mnohojaderné, trubicovité podhoubí přítomnost zoosporigamet v životním cyklu - podobnost s bičíkovci saprofyté, parazité Jednotliví zástupci: Lahvičkovka- parazituje v buňkách klíčních rostlin zelí, kapusty, brukve, v místě napadení zčerná - rostlina se ohýbá: ”padání klíčních rostlin” Rakovinovec bramborový- nádory na lilkovitých oddělení: OOMYCETA trubicovité podhoubí celulózní buněčná stěna tvorba zoospor ze dvěma bičíky - vztah k řasám Plíseň bramborová - parazituje na listech a hlízách lilkovitých boj: fungicidní přípravky Vřetenatka révová - napadá květy i bobule oddělení: EUMYCOTA buněčná stěna obsahuje chitin nepohyblivé výtrusy třída: ZYGOMYCETY (houby spájivé) nepřehrádkované, tj. mnohojaderné mycelium pohlavní rozmnožování - zygogamie (spájení), tvorba zygospor nepohlavní rozmnožování - pomocí sporangiospor Jednotliví zástupci: Kropidlovec černavý- pohlavní proces - spojení dvou pohlavně odlišných hyf - vícejaderná gametangia - splývají - tlustostěnná zygospora (spájivý výtrus) - doba odpočinku - ze zybospory vyroste sporangium (výtrusnice) obsahující haploidní sporangiospory - nepohlavní rozmnožování (nosič sporangia = sporangiofor) třída: VŘECKOVÝTRUSNÉ článkované mycelium, otvor v přehrádkách - přechod cytoplazmy i jader umožněn tvorba pohlavních orgánů a specializovaných jednobuněčných sporangií, nejčastěji kyjovitého tvaru, obsahuje 8 askospor =8 výtrusů, otevírá se víčkem či štěrbinou vřecka uspořádána dovýtrusorodé vrstvy nepohlavní rozmnožování: pomocí výtrusů -konidií pohlavní - vytváří se gametangia - samčí: anteridium, samičí: askogonia - jádra se při dotyku gametangií přikladají k sobě, ale nesplynou =plazmogamie ke karyogamii dochází až na zvláštních vláknech askogenní hyfy - z nich vznikají vřecka, kde se z jádra meiozou a následnou mitozou mění na 8n. výtrusů - uvolněny ven Jednotliví zástupci: Kvasinka pivní, Kvasinka vinná alkoholové kvašení cukerných substrátů - využití v potravinářském průmyslu, obsah vitamínů B farmaceutický průmysl, krmení zvířat - pěstování kvasniční biomasy na melase nežádoucí kvašení potravin dermatomykózy - onemocnění kůže Štětičkovec, Kropidlák farmaceutický, potravinářský průmysl, antibiotika Padlí jabloňové, révové Smrž obecný - tržní houba Lanýž černý- tržní houba Hlízenka ovocná -způsobuje rychle zahnívání ovoce - moniliózu Paličkovice nachová- podhoubí žije paraziticky v semeníku lipnicovitých. semeník se mění v tmavý rohovitý útvar -námel - obsahuje jedovaté alkaloidy - uplatnění v lékařství třída: STOPKOVÝTRUSNÉ vývojově nejvyšší, dobře vyvinuté článkované mycelium Vývojový cyklus: Z rozlišených výtrusů (+,–) vyrůstají prvotní podhoubí, tvořené jednojadernými buňkami. Po setkání a splynutí vláken vzniká druhotné podhoubí, jehož buňky obsahujídvě rozdílná haploidní jádra. V příznivých podmínkách tvoří druhotné mycelium plodnice. Ke splynutí haploidních jader (karaogamie) dochází v koncových buňkách plodnice -bazidiích, které jsou nejčastěji uspořádány vrstvy - výtrusorodé rouško. Vzniklé výtrusy se nazývajíbazidiospory a jsou fyziologicky rozlišené (+,–) Houby lupenaté: Bedla Žampion Holubinka Mochomůrka Houby hřibovité: Hřib hnědý Kozák březový Křemenáč osikový Houby břichatkovité: Pýchavky Hvězdovka mykorhiza: Křemenáč osikový Kozák březový jedlé houby se využívají i jako houby tržní, některé se pěstují i průmyslově - žampion, hlíva ústřičná jedovaté houby mají často své ”dvojníky”: muchomůrka zelená je zaměňovaná za žampión: mochomůrka tygrovaná - mochomůrka růžovka čirůvka májovka - závojenka olovnatá sekundární toxicita - houby komunikují v plodnicích, těžké kovy obsažené v prostředí - jedovaté Rzi nemají plodnice, žijí paraziticky v pletivech hostitele, mají různé typy výtrusů -nápadně zbarvené Rez travní - střídá dva hostitele - dřišťál, lipnicovité, cizopasí i na obilí Sněti paraziti vyšších rostlin prašná snět obilná - mění obsah obilky na prášek mazná snět obilná - mění obsah obilky na mazlavou hmotu LIŠEJNÍKY (Lichenes) složené organismy tvořené heterotrofní houbou a autotrofiní složkou (zelenou řasou nebo sinicí) charakter stélky určován houbou - ”lichenizované houby” Řasa- poskytuje organické látky vytvořené fotosyntézou Houba- poskytuje vodu a minerální látky, ochrana vůči suchu tři typy lišejníkové stélky: korovitá -lišejník zeměpisný lupenitá-terčovka bublinatá, terčník zední keříčkovitá-dutohlávka svrchní kůra - houba řasová vrstva - řasa dřeňová vrstva - houba spodní kůra- houba příchytná vlákna- houba průkopníci života - vylučováním specifických chemikáliií jso

Témata, do kterých materiál patří