Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Mikroorganismy - pracovní list

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

LC č.: Téma: Mikroorganismy Úkol č. 1: Pozorování kvasinek Připravte řídkou suspenzi z kvasinek Sacharomyces cerevisiae a sladké vody. Nechte cca 30 minut při teplotě 25 – 30 °C. Pozorujte nativní preparát kvasinkové kultury při co největším zvětšení. Zakreslete tvar a uspořádání kvasinkových buněk. Popište. Jak se nazývá dělení kvasinek a jaké jsou jeho zvláštnosti? Zařaďte pozorované kvasinky do systému organismů. Kde v přírodě můžete kvasinky nejčastěji nalézt? Do které ekologické kategorie byste kvasinky zařadili? Které typy potravin se připravují pomocí kvasinek? Úkol č. 2: Pozorování řas a sinic Z předložených vzorků si vyberte 2, vytvořte dočasné vodní preparáty a pozorujte obsažené mikroorganismy při co největším zvětšení. Zakreslete a popište pozorované organismy. Za pomoci odborné literatury určete, zda se jedná o řasy nebo sinice, jednobuněčné nebo vláknité. Uveďte hlavní rozdíl mezi sinicemi a ostatními bakteriemi. Jaký je fylogenetický vztah sinic a zelených řas? Jaká barviva obsahují sinice? Jaká barviva obsahují zelené, červené a hnědé řasy? 6. Do které ekologické kategorie byste zařadili řasy a sinice? Úkol č. 3: Pozorování plísní Z donesených potravin si vyberte jednu a za pomoci preparační jehly přeneste malý vzorek plísně do kapky vody na podložním sklíčku. Pozorujte při různém zvětšení. Zakreslete pozorovaný vzorek plísně a své nákresy popište. Zaměřte se hlavně na rozmnožovací orgány. Zařaďte co nejpřesněji pozorované objekty do systému organismů Do které ekologické skupiny byste pozorované vláknité houby zařadili? Důležitou vlastností vláknitých hub je produkce antibiotik. K čemu plísně tyto látky produkují? K čemu se dnes antibiotika používají a jak působí? Která antibiotika znáte? Vyjmenujte alespoň tři z nich. 7. Které antibiotikum bylo využito jako první a kdo je jeho objevitelem?

Témata, do kterých materiál patří