Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Opěrná a pohybová soustava - svaly

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (985.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KOSTERNÍHO SVALU

 • EXTENZIBILITA – schopnost svalu prodloužit se při mírném stahu

 • ELASTICITA – schopnost svalu vrátit se po přerušení tahu do své původní délky, tj. pružnost

 • TONICITA – stav stálého klidového napětí svalových myofibril

 • EXCITABILITA – schopnost svalu odpovídat na podráždění smrštěním, tj. dráždivost

 • KONTRAKTILITA – tj. smrštitelnost, je to schopnost svalu zkrátit výrazně svou délku za současného zvětšení svého průměru

ROZDĚLENÍ SVALŮ

 1. podle funkce

  • ohýbače – flexory

  • natahovače – extenzory

  • přitahovače – adduktory

  • odtahovače - abduktory

  • krutiče – rotatory

  • svěrače – sfinktery

  • rozšiřovače – dilatátory

 2. podle vzájemné činnosti

  • antagonistické svaly – pracují protichůdně

  • synergické – pracují souhlasně

 3. podle tvaru

  • vřetenovité

  • ploché

  • okružní

  • dlouhé

  • krátké

 4. podle směru svalových vláken

  • přímé

  • šikmé

  • příčné

 5. podle uložení v těle – sval prsní, čelní, spánkový

 6. podle stavby – dvojhlavý, trojhlavý, čtyřhlavý

MECHANISMUS ČINNOSTI KOSTERNÍHO SVALU

I. KLIDOVÝ STAV

Sval v klidu má stálé mírné napětí = svalový tonus. Ve svalových vláknech je v sarkoplazmě vysoký obsah ATP, v sarkoplazmatickém retikulu se nachází vápenaté kationty Ca2+ a troponin zabraňuje vazbě aktinu s myozinem, tzn. aktinová a myozinová vlákna nejsou navzájem spojena

II. SVALOVÝ STAH = KONTRAKCE

Podmět pro svalový stah přichází po motorickém nervovém vlákně. V důsledku podráždění svalového vápenaté ionty přejdou ze sarkoplazmatického retikula do sarkoplazmy a naváží se na troponin, nastane zasunutí aktinových vláken mezi myozinová (vznikne tzv. aktino – myozinový komplex) a nastane svalový stah (spotřeba ATP!)

III. UVOLNĚNÍ SVALU = RELAXACE

Ustává dráždění svalu, vápenaté kationty se přesunou zpět do sarkoplazmatického retikula (tzv. vápníková pumpa) a rozpadne se aktino – myozinový komplex.

Typy svalového stahu

 1. stah izotonický – sval se zkracuje, ale jeho napětí se nemění

 2. stah izometrický – délka svalu zůstává stejná, zvyšuje se jeho napětí

Pokud se neobnoví množství ATP, které se při kontrakci spotřebovalo, nemůže se rozpadnout aktino – myozinový komplex. To je podstatou tzv. posmrtné křeči – neobnoví se ATP, svaly jsou trvale smrštěny.

HLAVNÍ SVALY LIDSKÉHO TĚLA

(v případě potřeby viz Biologie II v kostce stana 126 – 129)

Svaly hlavy

 1. mimické svaly – čelní sval, týlní sval, kruhový sval oční, kruhový sval ústní, sval tvářový, velký sval lícní (tzv. sval smíchu)

 2. žvýkací svaly

Svaly krku

 • podkožní sval (brání shrnování kůže při pohybech hlavy), zdvihač hlavy

Svaly trupu

 1. svaly hrudníku – velký a malý sval prsní, přední pilovitý sval, bránice, vnější a vnitřní mezižeberní svaly (všechny uvedené svaly hrudníku se nějakým způsobem podílí na dýchání – hlavní jsou bránice a mezižeberní svaly)

 2. svaly břicha – přímý sval břišní (umožňuje předklon), zevní a vnitřní šikmý sval břišní (umožňují předklon a rotaci trupu), čtyřhlavý sval bederní (napřimuje páteř a uklání trup)

 3. svaly zad – sval trapézový (zajišťuje polohu lopatky a otáčí hlavu), sval rhombický (přitahuje lopatku k tělu), široký sval zádový (rotace paže dovnitř, připažení a zapažení), vzpřimovač páteře (rotace trupu), krátké svaly zádové (spojují obratle, uklánějí páteř), zdvihač řitní (jeho částí je svěrač konečníku)

Témata, do kterých materiál patří