Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Paleontologické doklady evoluce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Biologie Paleontologické doklady evoluce PREKAMBRIUM -Období skrytého života (život už se vyvíjel, ale byl jen pod vodou)4mld.let – 600mil. Let FANEROZOIKUM -Období zjevného života.600mil. let a dál… Prvohory– (Kambrium, Ordovik, Silur, Devon, Karbon, Perm) Kambrium - (Kambrická exploze života) - Objevily se zde všechny kmeny, které známe. Bylo to díky hodně kyslíku. Vliv na to měl také nárůst fosforu a vápníku v moři. Vápník umožnil vznik koster schránek. Vznik vztahu KOŘISTxPREDÁTOR vznik nových druhů. Trilobiti – vznikli v prvohorách (členovci). Mořští živočichové. Znak prvohor. Významné naleziště v ČR: Barandov u Prahy a Moravský kras. Burgesská břidlice –naleziště v Kanadě, v Idii a v Číně(velmi bohatá naleziště v cizích zemích+ našlo se tam hodně druhů). Velikost až 80cm. To, že byli trilobiti u nás znamená, že u nás bylo moře. Anomalocaris- živil se trilobitama. Ordovik– Ke konci dochází k zalidnění země. První obratlovci, byli bezčelistnatci, pod vodou. Objevují se tu také hlavonožci. Až 6m. Na konci první velké vymírání - zalednění, všichni zmrzli. Silur – Objevují se první čelistnatci. První suchozemské cévnaté rostliny. Ve vodě dochází k velké invazi bezčelistnatců. Devon-vznikají ryby plicnaté a lalokoploutvé [latimérie podivná (má ploutve na násadcích,považuje se za živoucífosílii(za svůj život se moc nezměnila.)] Objevují se zde první Amunité (hlavonožci), objevují se první živočichové na souši (pavoukovci, stonožky, mnohonožky, roztoči) a objevují se také první obojživelníci (první čtyřnozí živočichové)- vznikají z potomků lalokoploutvých Důvod vzniku živočichů ve vodě je to, že chtěli zůstat ve vodě(přelézali z louže dolouže).První obojživelníci– krytolebci. Dochází k velkému rozvoji výtrusných rostlin (plavuně, přesličky a kapradiny). Na konci Devonu dochází k velkému vymírání, asi 70% všech živočichů a rostlin. Důsledkem změnu klimatu, sopečné činnosti. Vymíráním začíná nová etapa karbon. Karbon-První polovina teplá a vlhká a poté zalednění. Objevují se první semenné rostliny.První semenné rostliny byly nahosemenné. Objevuje se první létající hmyz. (Vážky kolem 70ti cm rozpětí křídel). Z obratlovců dominují obojživelníci a obvjevují se plazi, které majíamniotické vejce-nepotřebuje se rozmnožovat ve vodě, je chráněno proti vysychání. Perm– rozvíjejí se plazi, které postupně vytlačují obojživelníky. Na konci permu bylo největší vymírání na zemi, až 96%všech živočichů a rostlin. Bylo to způsobeno vznikem kontinentu Pangea(prakontinent). Sopečná činnost plyny ve vzduchuvětší teplo vypařování vody díky horku větší salinita ve vodě vznikají oblaky, které nepropustili slun. záření a Zemzem se zaledňuje konec prvohor a začátek druhohor. Druhohory- Trias, Jura, Křída Trias Vznik savců z plazůdominovali plazi (x savci utlačovanější) – dobrý predátořihlavně jehličnany a nahosemenné rostlinyna konci → 4. velké vymíráníaž 50% živočichůvymření dinosaurůzměna podnebí ← klima, sopka, asteroid, pokles hladiny mořeDva kontinenty: Laurasia, Gondwana Jura vznik krytosemenných rostlinvznik ptáků z plazů (pterodaktil, pterodon)první peří → izolace, termoregurace (plachtění? - ne létání)létací ještěři měli blány, ne peří (netopýr – style) Třetihory – paleogén, neogén Čtvrtohory…

Témata, do kterých materiál patří