Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
chemie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

kyslík - oxygen zástupce chalkogenůnejrozšířenější prvek na Zemivyskytuje se v sloučenináchbiogení - tvoří podstatnou část organismůpřírodní kyslík je tvořen 3 izotopy vazebné možnosti kyslík je 2 vaznýnestabilní a vysoce reaktivní (snaží se získat konfiguraci nejbližšího vzácného plynu)přijetím dvou E-vytvoření dvou kovalentních vazebpříjme 1 E- sloučeniny kyslíku OXIDY-dvouprvkové sloučeniny O s jiným prvkem KOVALENTNÍmolekulové- všechny ty, co jsou ve vzduchu polymerní-oxidy s atomovou strukturou b)podleacidobazických vlastností - KYSELINOTVORNÉ- látka se chová jako kyselina pouze v případě, že je v blízkosti zásady ZÁSADOTVORNÉ= iontové oxidy kovů s ox č. < V AMFOTERNÍ= polymerní oxidy NETEČNÉ -oxid uhelnatý + oxid dusný => rajský plyn - peroxovazba peroxid vodíku - bezbarvá kapalina - skladuje se v tmavých lahvích - účinky světla se rozpadá - v krvi se nacházejí enzymy, které urychlují rozklad - na dezinfekci se používá 3% roztok - oxidační i redukční činidlo - primárně ox. čiň. - > redukuje se na H2O, je-li red. čiň. oxiduje se na kyslík vlastnosti -30% peroxid leptá pokožku - dvojsytná kyselina - má bělící a dezinfekční účinky - je to polární rozpouštědlo příprava VODA - H2O - nejrozšířenější asociace molekul- v kapalném a pevném skup. - umožňuje přežít živočichům zimu - má největší hustotu při 4°C druhy: minerální (množství rozpuštěných látek a plynů), mořská (3,5% soli), měkká-tvrdá-destilovaná (0,05%soli) - destilovaná voda, rozpuštěný sníh TVRDÁ - hodně rozp. solí DESTILOVANÁ (DEMINERALIZOVANÁ) - demi voda - k výrobě reverzní osmózy - dnes mol/litr tvrdost vody 1) přechodná 'UHLIČITANOVÁ' - vodní kámen se odstraňuje kys. octovou, nebo citronovou při varu 2) trvalá 'SÍRANOVÁ' - odstranění chemicky sodou T celková= T síry + T uhličitanu

Témata, do kterých materiál patří