Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
chemie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

kyslík - oxygen

 • zástupce chalkogenů

 • nejrozšířenější prvek na Zemi

 • vyskytuje se v sloučeninách

 • biogení - tvoří podstatnou část organismů

 • přírodní kyslík je tvořen 3 izotopy

vazebné možnosti

 • kyslík je 2 vazný

 • nestabilní a vysoce reaktivní (snaží se získat konfiguraci nejbližšího vzácného plynu)

 1. přijetím dvou E-

 2. vytvoření dvou kovalentních vazeb

 3. příjme 1 E-

sloučeniny kyslíku

OXIDY - dvouprvkové sloučeniny O s jiným prvkem
a) podle vazby - IONTOVÉ

KOVALENTNÍ molekulové
- slabé vazebné interakce
- všechny ty, co jsou ve vzduchu

polymerní
- oxidy s atomovou strukturou

b)podle acidobazických vlastností - KYSELINOTVORNÉ =všechny molekulové oxidy s ox. č. >V
- látka se chová jako kyselina pouze v případě, že je v blízkosti zásady

ZÁSADOTVORNÉ = iontové oxidy kovů s ox č. < V

AMFOTERNÍ = polymerní oxidy

NETEČNÉ - oxid uhelnatý + oxid dusný => rajský plyn

PEROXIDY
- peroxovazba

 • peroxid vodíku - bezbarvá kapalina

- skladuje se v tmavých lahvích

- účinky světla se rozpadá

- v krvi se nacházejí enzymy, které urychlují rozklad

- na dezinfekci se používá 3% roztok

- oxidační i redukční činidlo

- primárně ox. čiň. - > redukuje se na H2O, je-li red. čiň. oxiduje se na kyslík

vlastnosti

- 30% peroxid leptá pokožku

- dvojsytná kyselina

- má bělící a dezinfekční účinky

- je to polární rozpouštědlo

příprava

VODA - H2O

- nejrozšířenější

asociace molekul
- pospojování vodíkovými můstky
- v kapalném a pevném skup.

anomálie vody
- umožňuje přežít živočichům zimu

- má největší hustotu při 4°C

druhy vody
druhy: minerální (množství rozpuštěných látek a plynů), mořská (3,5% soli), měkká-tvrdá-destilovaná (0,05%soli)

MĚKKÁ - málo rozp. látek
- destilovaná voda, rozpuštěný sníh

TVRDÁ - hodně rozp. solí

DESTILOVANÁ (DEMINERALIZOVANÁ) - demi voda - k výrobě reverzní osmózy

- v každé vodě jsopu rozpuštěné soli
- každý stát měl své vlastní stupně tvrdosti
- dnes mol/litr

tvrdost vody

1) přechodná 'UHLIČITANOVÁ'

- vodní kámen se odstraňuje kys. octovou, nebo citronovou při varu

2) trvalá 'SÍRANOVÁ'

- odstranění chemicky sodou

T celková= T síry + T uhličitanu

Témata, do kterých materiál patří