Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Chemie (CH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CH - Chemie.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, dusíkaté deriváty Neznámý 04.05.2018 14:50 5
Hydroxysloučeniny a ethery Neznámý 04.05.2018 14:50 1
Karbonylové kyseliny Neznámý 04.05.2018 14:50 2
01 Periodická soustava prvků Maturita, státnice 28.10.2020 10:42 9
02 Stavba atomu Maturita, státnice 27.10.2020 18:44 15
03 Elektronový obal Maturita, státnice 28.10.2020 16:42 5
11. Redoxní děj Neznámý 30.06.2020 08:52 7
12. S a p kovy Neznámý 04.05.2018 14:44 8
12. Vodík, kyslík Neznámý 30.06.2020 08:52 13
13. D - kovy Neznámý 04.05.2018 14:44 11
13. Halogeny, vzácné plyny Neznámý 30.06.2020 08:52 4
14. Chalkogeny Neznámý 30.06.2020 08:52 4
14. Organické látky – typy vzorců, vlastnosti, izomerie, reakce Neznámý 04.05.2018 14:45 3
15. alkany, alkeny Neznámý 04.05.2018 14:46 13
15. Pentely Neznámý 30.06.2020 08:52 3
16. alkyny, areny Neznámý 04.05.2018 14:46 11
16. Tetrely Neznámý 30.06.2020 08:52 5
17. Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, dusíkaté deriváty Neznámý 04.05.2018 14:47 13
17. S - prvky Neznámý 30.06.2020 08:52 2
18. Hydroxysloučeniny a ethery Neznámý 04.05.2018 14:47 3
18. Kovy Neznámý 30.06.2020 08:52 4
19. Karbonylové kyseliny Neznámý 04.05.2018 14:47 5
19. Organická chemie Neznámý 30.06.2020 08:52 5
2. Elektronový obal, elektronové konfigurace Neznámý 04.05.2018 14:47 12
20. Alkany, alkeny, alkyny Neznámý 30.06.2020 08:52 5
20. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Neznámý 04.05.2018 14:48 7
21. Areny Neznámý 30.06.2020 08:52 10
21. Lipidy Neznámý 04.05.2018 14:48 8
22. Halogenderiváty uhlovodíků Neznámý 30.06.2020 08:52 2
22. Sacharidy Neznámý 04.05.2018 14:48 16
23. Aminokyseliny Neznámý 04.05.2018 14:49 5
23. Dusíkaté deriváty uhlovodíků Neznámý 30.06.2020 08:52 1
24. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - hydroxyderiváty, ethery Neznámý 30.06.2020 08:52 3
25. Karbonylové sloučeniny Neznámý 30.06.2020 08:56 1
3. Chemická vazba. Slabé vazebné interakce. Krystaly Neznámý 04.05.2018 14:49 14
4.Termochemie, reakční kinetika, chemická rovnováha Neznámý 04.05.2018 14:49 22
5. Rovnováha v acidobazických reakcích Neznámý 04.05.2018 14:49 5
5_KARBONYLOVÉ-SLOUČENINY-pro-3B (2) Neznámý 17.06.2018 13:28 2
6_Důkazy-bílkovin - kopie Neznámý 17.06.2018 13:28 0
7. Vodík, kyslík Neznámý 04.05.2018 14:49 10
8. Dusíkaté deriváty Neznámý 30.04.2018 16:44 5
8. Halogeny Neznámý 04.05.2018 14:49 7
Alkany Zápisky z hodin 04.09.2023 10:35 0
Alkany a cykloalkany Neznámý 15.05.2024 13:39 0
alkany, alkeny Neznámý 04.05.2018 14:50 1
Alkeny a alkyny Zápisky z hodin 04.09.2023 10:35 0
Alkeny, alkyny Neznámý 04.03.2018 21:33 6
Aminokyseliny, bílkoviny Zápisky z hodin 06.08.2023 18:07 1
Analýza solí Ostatní 10.03.2023 14:21 1
Anorganicka_chemie Neznámý 30.04.2018 16:44 1
Antidepresiva - seminární práce s chemie Neznámý 26.05.2020 14:36 1
Areny 0 Neznámý 04.03.2018 21:33 1
Aromatické uhlovodíky Zápisky z hodin 07.09.2023 15:56 0
Atom a jeho složení, Atomový obal, Periodická soustava prvků, Typy chemických reakcí, Prvky Neznámý 27.04.2018 19:55 2
Benzín, oktanové číslo Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Biochemie - přehled Neznámý 28.03.2018 10:37 8
Botulotoxin Seminárky, referáty 10.03.2023 14:08 0
Chalkogeny Neznámý 28.12.2017 11:50 2
Chalkogeny Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
CHALKOGENY Neznámý 07.01.2018 16:19 0
Chemická kinetika Vypracované úkoly 25.05.2023 21:39 1
CHEMICKÁ KINETIKA Neznámý 07.01.2018 16:19 0
CHEMICKÁ ROVNOVÁHA Neznámý 07.01.2018 16:20 6
Chemická rovnováha a termodynamika Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Chemická vazba Ostatní 10.04.2019 23:04 11
Chemická vazba Neznámý 15.05.2024 13:39 0
chemické reakce Neznámý 07.01.2018 16:20 2
CHEMICKÉ VZORCE Neznámý 26.09.2018 15:37 4
Chemické zdroje napětí Neznámý 21.03.2021 20:15 0
chemie Neznámý 07.01.2018 16:20 0
Chemie referát - Antidepresiva Neznámý 26.05.2020 14:36 0
Chemie test Neznámý 28.12.2017 11:51 1
Cín,olovo Neznámý 07.01.2018 16:20 0
Deriváty uhlovodíků 0 Neznámý 04.03.2018 21:34 1
desktop Neznámý 04.05.2018 14:49 0
Diamant Seminárky, referáty 27.09.2021 15:04 0
Disociace kyselin a zásad +teorie Neznámý 07.01.2018 16:16 1
Dmitrij Ivanovič Mendělejev - Referát Ostatní 24.05.2018 17:45 1
Drogy Neznámý 03.04.2020 16:17 1
Důkazy-sacharidů-PL Neznámý 17.06.2018 13:29 1
Dusík Vypracované úkoly 25.05.2023 21:39 0
Dusík Neznámý 30.04.2018 16:45 2
Dusík a fosfor Neznámý 07.01.2018 16:17 0
dusík SOU Neznámý 04.03.2018 21:34 1
Dusíkaté deriváty Zápisky z hodin 07.09.2023 15:56 0
Energie pro potřeby Země Neznámý 30.04.2018 16:45 1
estery protokol Neznámý 30.04.2018 16:45 16
Fluorescence Ostatní 18.05.2023 22:01 0
Fluorimetrické stanovení obsahu chininu v toniku Ostatní 18.05.2023 22:01 0
Fluorofory v biomedicíně Zápisky z hodin 28.03.2018 13:07 0
Fosfor Vypracované úkoly 25.05.2023 21:47 0
Halogenderiváty Zápisky z hodin 07.09.2023 15:56 0
Halogenderiváty Neznámý 13.01.2023 17:35 0
Halogeny Neznámý 28.12.2017 11:50 7
HALOGENY Neznámý 07.01.2018 16:17 5
Halogeny a vzácné plyny Neznámý 12.05.2020 01:59 1
Historické fotografické procesy Ostatní 18.05.2023 22:01 0
HISTORIE A VYVOJ CHEMIE - Referát Ostatní 24.05.2018 17:45 0
HMOTNOST LÁTEK Zadání testů 26.09.2018 15:35 2
HUSTOTA LÁTEK Neznámý 26.09.2018 15:37 3
Hydrolýza soli Neznámý 07.01.2018 16:19 4
Hydroxysloučeniny Zápisky z hodin 16.10.2023 22:09 0
I. Úvod do chemie Neznámý 12.08.2021 19:20 1
II. 1. Složení a třídění směsí Neznámý 12.08.2021 19:20 1
II. 2. Vzduch a voda Neznámý 12.08.2021 19:29 0
III. 1. Částice látek Neznámý 12.08.2021 19:29 0
III. 2. Prvky Neznámý 12.08.2021 19:29 0
III. 3. Chemické sloučeniny Neznámý 12.08.2021 19:29 0
IV. 1. Co jsou chemické reakce Neznámý 12.08.2021 19:29 1
IV. 2. Chemické výpočty Neznámý 12.08.2021 19:29 0
IV.A skupina Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 1
Izoprenoidy Neznámý 12.09.2021 18:27 0
Karboxykyseliny Neznámý 28.03.2018 10:37 1
Konformace Zápisky z hodin 17.10.2023 23:39 0
Koroze - Referát Ostatní 24.05.2018 17:45 1
kovy Neznámý 17.06.2018 14:00 1
Kovy a Kovy alkalických zemin Zápisky z hodin 11.05.2018 09:23 1
Kovy alkalických zemin Zápisky z hodin 09.08.2023 18:14 1
Křemík, germanium, cín, olovo Zápisky z hodin 06.08.2023 18:07 0
Kyslík SOU Neznámý 04.03.2018 21:35 2
l.p.č.3 CH organika Neznámý 25.10.2020 10:40 0
l.p.č.4 CH organika Neznámý 25.10.2020 10:41 0
l.p.č.5 CH organika Neznámý 25.10.2020 10:41 0
l.p.č.6 CH organika Neznámý 25.10.2020 10:41 0
Laboratorní pomůcky Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Lipidy Neznámý 12.06.2024 18:14 0
Lipidy Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Lipidy Neznámý 01.02.2018 18:28 2
LP-Redukční vlastnosti sacharidů Seminárky, referáty 15.01.2024 18:51 0
LP-srážecí reakce Seminárky, referáty 15.01.2024 18:50 0
LP-výpočet pH Seminárky, referáty 15.01.2024 18:50 0
Makrobiogenní prvky Neznámý 17.05.2018 11:43 3
Makromolekularní látky - tahák Tahák 28.03.2018 10:37 6
Mangan Seminárky, referáty 27.09.2021 15:03 0
Měď (Cu) - Seminární práce Seminárky, referáty 30.04.2018 16:45 9
Měření objemu kapalin Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Mincovní kovy Zápisky z hodin 10.07.2023 15:35 0
Mnemotechnické pomůcky, periodická tabulka Tahák 23.07.2023 20:44 0
Nazvoslovi_anorganickych_sloucenin Neznámý 04.03.2018 21:33 3
Nekyslíkaté deriváty uhlovodíků Neznámý 13.01.2023 17:36 0
Obecná chemie - výpisky Neznámý 04.05.2018 14:50 23
Obecná chemie - výpisky Zápisky z hodin 18.10.2020 13:45 2
OBJEM LÁTKY Neznámý 26.09.2018 15:37 1
organická a anorganická chemie (1. semetr Bc.) Neznámý 25.10.2020 10:40 1
Organická chemie Neznámý 04.03.2018 21:35 19
Organická chemie - úvod Zápisky z hodin 04.09.2023 10:35 0
osmium Neznámý 17.06.2018 14:01 0
Periodická tabulka prvků Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Periodická tabulka prvků_přehled Neznámý 23.09.2021 22:31 2
Pipetování Vypracované úkoly 29.06.2020 23:56 1
Plasty Neznámý 04.03.2018 21:34 1
PLYNOVÝ KAHAN Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Polokvy a Halogeny Zápisky z hodin 11.05.2018 09:23 0
PŘÍPRAVA ROZTOKŮ Zadání testů 26.09.2018 15:37 2
PŘÍPRAVA ROZTOKŮ Z HYDRÁTŮ Zadání testů 26.09.2018 15:37 7
Přírodní látky Neznámý 03.05.2018 19:33 1
Přírodní látky Neznámý 04.03.2018 21:33 2
Přírodní látky 2 Neznámý 04.03.2018 21:33 2
Přírodní látky 3 Neznámý 04.03.2018 21:33 2
Proteiny Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Protokol Fotochemické reakce Ostatní 18.05.2023 22:02 1
Protokoly - zajímavé pokusy v chemii Ostatní 23.05.2023 14:11 1
Prvky III.A skupiny Zápisky z hodin 27.07.2023 20:10 1
Prvky IV.A skupiny a jejich sloučeniny Neznámý 28.12.2017 11:49 2
Prvky VI. skupiny Neznámý 13.01.2023 17:19 1
Prvky-hliník Neznámý 23.09.2021 22:31 0
prvkyV.Askupiny Neznámý 28.12.2017 11:49 2
Prvky_fosfor Neznámý 23.09.2021 22:31 0
Prvky_germanium, cín, olovo Neznámý 23.09.2021 22:31 0
Prvky_halogeny Neznámý 23.09.2021 22:31 0
Prvky_kyslík, ozon Neznámý 23.09.2021 22:31 0
radon Neznámý 17.06.2018 14:02 0
REDOXNÍ REAKCE Zápisky z hodin 26.09.2018 15:37 2
Redoxní reakce Zápisky z hodin 13.09.2023 22:04 0
Redoxní reakce - vyčíslování Vypracované úkoly 23.07.2023 20:44 0
Rozdělení chemických reakcí Vypracované úkoly 07.08.2023 19:58 0
Roztoky - tahák Tahák 28.03.2018 10:37 3
Sacharidy Neznámý 28.03.2018 10:37 3
Sacharidy Zápisky z hodin 24.04.2018 21:01 3
SEDATIVA, HYPNOTIKA Neznámý 17.05.2018 11:43 0
Seminární práce Havárie v Mexickém zálivu Seminárky, referáty 28.04.2018 21:17 2
Síla kyselin Zápisky z hodin 30.04.2018 16:45 4
Síra Zápisky z hodin 10.07.2023 15:35 0
Síra Neznámý 30.04.2018 16:45 1
Síra SOU Neznámý 04.03.2018 21:35 2
SMĚŠOVÁNÍ ROZTOKŮ Zadání testů 26.09.2018 15:37 14
Soustavy látek a jejich složení Zápisky z hodin 08.08.2023 17:31 0
Spektrofotometrické stanovení obsahu žlutého barviva Ostatní 18.05.2023 22:01 0
Stanovení cukru v nápojích pomocí polarimetrie Neznámý 10.03.2023 14:23 0
Stanovení vitamínu C v Celaskonu Neznámý 10.03.2023 14:24 1
Stavba atomu Zápisky z hodin 09.08.2023 13:26 1
STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY Zadání testů 26.09.2018 15:37 15
STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY Zadání testů 26.09.2018 15:37 3
Struktura atomů Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Tabulka kvalitativní analýza Tahák 10.03.2023 14:10 0
Termodynamika Zápisky z hodin 09.08.2023 09:38 0
terpeny Neznámý 17.06.2018 14:02 0
TĚŽBA UŠLECHTILÝCH KOVŮ (text) Seminárky, referáty 29.06.2020 23:51 0
Těžké kovy Neznámý 13.01.2023 17:18 0
Titrace Vypracované úkoly 29.06.2020 23:56 5
Toxikologie - PCB, PCDD, DDT Seminárky, referáty 24.05.2023 14:24 0
Uhličitany Seminárky, referáty 27.09.2021 15:02 0
Uhlík Zápisky z hodin 13.09.2023 22:01 0
Uhlík SOU Neznámý 04.03.2018 21:32 2
Uhlovodíky Neznámý 13.01.2023 17:37 0
Uhlovodíky s jednoduchými vazbami Zápisky z hodin 11.09.2021 22:51 0
Ušlechtilé kovy - těžba, výroba, využití (prezentace) Seminárky, referáty 29.06.2020 23:50 4
V. 1. Rozdělení chemických prvků Neznámý 12.08.2021 19:30 0
V. 2. Nekovy Neznámý 12.08.2021 19:30 3
V. 3. Polokovy Neznámý 12.08.2021 19:30 3
V. 4. Kovy Neznámý 12.08.2021 19:30 0
V.A skupina Zápisky z hodin 27.07.2023 20:21 0
Váhy a vážení Neznámý 15.05.2024 13:39 0
VI. 1. Dvouprvkové sloučeniny Neznámý 12.08.2021 19:30 0
VI. 2. Tříprvkové sloučeniny Neznámý 12.08.2021 19:30 1
VI. 3. Kyselost a zásaditost látek Neznámý 12.08.2021 19:30 0
VI. 4. Soli Neznámý 12.08.2021 19:30 0
Vitamíny Zápisky z hodin 16.05.2024 20:52 0
VNITŘNĚ PŘECHODNÉ PRVKY - LANTHANOIDY A AKTINOIDY Neznámý 15.05.2024 13:39 0
voda Neznámý 25.04.2018 19:29 0
Voda (H2O) - Seminární práce Seminárky, referáty 30.04.2018 16:45 1
Vodík SOU Neznámý 04.03.2018 21:32 1
Vodík, kyslík, síra Neznámý 17.06.2018 14:03 0
VÝPOČET MNOŽSTVÍ PRODUKTŮ Neznámý 26.09.2018 15:37 2
VÝROBA UŠLECHTILÝCH KOVŮ (chemie) Seminárky, referáty 29.06.2020 23:53 0
VYUŽITÍ UŠLECHTILÝCH KOVŮ (chemie) Seminárky, referáty 29.06.2020 23:53 0
VZÁCNÉ PLYNY Neznámý 07.01.2018 16:24 1
Zahřívání, chlazení, žíhání Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Základy organické chemie Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Základy organické chemie Neznámý 28.03.2020 03:17 2
ZÁSTUPCI OXIDŮ Neznámý 08.05.2020 12:23 0
Železo Zápisky z hodin 09.08.2023 22:04 1
Zjištění koncentrace octa Neznámý 10.03.2023 14:24 1
~$turitni_temata_chemie_2017 Neznámý 04.05.2018 14:50 2
~WRL2709 Neznámý 04.05.2018 14:50 1