Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Chemie (CH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CH - Chemie.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, dusíkaté deriváty Neznámý 04.05.2018 14:50 0
Hydroxysloučeniny a ethery Neznámý 04.05.2018 14:50 0
Karbonylové kyseliny Neznámý 04.05.2018 14:50 0
12. S a p kovy Neznámý 04.05.2018 14:44 3
13. D - kovy Neznámý 04.05.2018 14:44 4
14. Organické látky – typy vzorců, vlastnosti, izomerie, reakce Neznámý 04.05.2018 14:45 1
15. alkany, alkeny Neznámý 04.05.2018 14:46 3
16. alkyny, areny Neznámý 04.05.2018 14:46 2
17. Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty, dusíkaté deriváty Neznámý 04.05.2018 14:47 3
18. Hydroxysloučeniny a ethery Neznámý 04.05.2018 14:47 2
19. Karbonylové kyseliny Neznámý 04.05.2018 14:47 3
2. Elektronový obal, elektronové konfigurace Neznámý 04.05.2018 14:47 4
20. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Neznámý 04.05.2018 14:48 2
21. Lipidy Neznámý 04.05.2018 14:48 4
22. Sacharidy Neznámý 04.05.2018 14:48 2
23. Aminokyseliny Neznámý 04.05.2018 14:49 1
3. Chemická vazba. Slabé vazebné interakce. Krystaly Neznámý 04.05.2018 14:49 4
4.Termochemie, reakční kinetika, chemická rovnováha Neznámý 04.05.2018 14:49 2
5. Rovnováha v acidobazických reakcích Neznámý 04.05.2018 14:49 2
5_KARBONYLOVÉ-SLOUČENINY-pro-3B (2) Neznámý 17.06.2018 13:28 0
6_Důkazy-bílkovin - kopie Neznámý 17.06.2018 13:28 0
7. Vodík, kyslík Neznámý 04.05.2018 14:49 2
8. Dusíkaté deriváty Neznámý 30.04.2018 16:44 0
8. Halogeny Neznámý 04.05.2018 14:49 4
alkany, alkeny Neznámý 04.05.2018 14:50 0
Alkeny, alkyny Neznámý 04.03.2018 21:33 3
Anorganicka_chemie Neznámý 30.04.2018 16:44 0
Areny 0 Neznámý 04.03.2018 21:33 1
Atom a jeho složení, Atomový obal, Periodická soustava prvků, Typy chemických reakcí, Prvky Neznámý 27.04.2018 19:55 1
Benzín, oktanové číslo Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Biochemie - přehled Neznámý 28.03.2018 10:37 2
Chalkogeny Neznámý 28.12.2017 11:50 1
CHALKOGENY Neznámý 07.01.2018 16:19 0
CHEMICKÁ KINETIKA Neznámý 07.01.2018 16:19 0
CHEMICKÁ ROVNOVÁHA Neznámý 07.01.2018 16:20 1
Chemická vazba Ostatní 10.04.2019 23:04 1
chemické reakce Neznámý 07.01.2018 16:20 1
CHEMICKÉ VZORCE Neznámý 26.09.2018 15:37 0
chemie Neznámý 07.01.2018 16:20 0
Chemie test Neznámý 28.12.2017 11:51 0
Cín,olovo Neznámý 07.01.2018 16:20 0
Deriváty uhlovodíků 0 Neznámý 04.03.2018 21:34 1
desktop Neznámý 04.05.2018 14:49 0
Disociace kyselin a zásad +teorie Neznámý 07.01.2018 16:16 0
Dmitrij Ivanovič Mendělejev - Referát Ostatní 24.05.2018 17:45 0
Důkazy-sacharidů-PL Neznámý 17.06.2018 13:29 0
Dusík Neznámý 30.04.2018 16:45 2
Dusík a fosfor Neznámý 07.01.2018 16:17 0
dusík SOU Neznámý 04.03.2018 21:34 1
Energie pro potřeby Země Neznámý 30.04.2018 16:45 1
estery protokol Neznámý 30.04.2018 16:45 0
Fluorofory v biomedicíně Zápisky z hodin 28.03.2018 13:07 0
Halogeny Neznámý 28.12.2017 11:50 1
HALOGENY Neznámý 07.01.2018 16:17 0
HISTORIE A VYVOJ CHEMIE - Referát Ostatní 24.05.2018 17:45 0
HMOTNOST LÁTEK Zadání testů 26.09.2018 15:35 1
HUSTOTA LÁTEK Neznámý 26.09.2018 15:37 0
Hydrolýza soli Neznámý 07.01.2018 16:19 0
Karboxykyseliny Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Koroze - Referát Ostatní 24.05.2018 17:45 0
kovy Neznámý 17.06.2018 14:00 0
Kovy a Kovy alkalických zemin Zápisky z hodin 11.05.2018 09:23 0
Kyslík SOU Neznámý 04.03.2018 21:35 1
Lipidy Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Lipidy Neznámý 01.02.2018 18:28 1
Makrobiogenní prvky Neznámý 17.05.2018 11:43 3
Makromolekularní látky - tahák Tahák 28.03.2018 10:37 2
Měď (Cu) - Seminární práce Seminárky, referáty 30.04.2018 16:45 1
Nazvoslovi_anorganickych_sloucenin Neznámý 04.03.2018 21:33 1
Obecná chemie - výpisky Neznámý 04.05.2018 14:50 1
OBJEM LÁTKY Neznámý 26.09.2018 15:37 0
Organická chemie Neznámý 04.03.2018 21:35 4
osmium Neznámý 17.06.2018 14:01 0
Plasty Neznámý 04.03.2018 21:34 1
Polokvy a Halogeny Zápisky z hodin 11.05.2018 09:23 0
PŘÍPRAVA ROZTOKŮ Zadání testů 26.09.2018 15:37 2
PŘÍPRAVA ROZTOKŮ Z HYDRÁTŮ Zadání testů 26.09.2018 15:37 1
Přírodní látky Neznámý 03.05.2018 19:33 0
Přírodní látky Neznámý 04.03.2018 21:33 1
Přírodní látky 2 Neznámý 04.03.2018 21:33 1
Přírodní látky 3 Neznámý 04.03.2018 21:33 1
Proteiny Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Prvky IV.A skupiny a jejich sloučeniny Neznámý 28.12.2017 11:49 1
prvkyV.Askupiny Neznámý 28.12.2017 11:49 1
radon Neznámý 17.06.2018 14:02 0
REDOXNÍ REAKCE Zápisky z hodin 26.09.2018 15:37 0
Roztoky - tahák Tahák 28.03.2018 10:37 1
Sacharidy Neznámý 28.03.2018 10:37 0
Sacharidy Zápisky z hodin 24.04.2018 21:01 2
SEDATIVA, HYPNOTIKA Neznámý 17.05.2018 11:43 0
Seminární práce Havárie v Mexickém zálivu Seminárky, referáty 28.04.2018 21:17 1
Síla kyselin Zápisky z hodin 30.04.2018 16:45 3
Síra Neznámý 30.04.2018 16:45 0
Síra SOU Neznámý 04.03.2018 21:35 1
SMĚŠOVÁNÍ ROZTOKŮ Zadání testů 26.09.2018 15:37 1
STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY Zadání testů 26.09.2018 15:37 2
STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY Zadání testů 26.09.2018 15:37 1
terpeny Neznámý 17.06.2018 14:02 0
Uhlík SOU Neznámý 04.03.2018 21:32 1
voda Neznámý 25.04.2018 19:29 0
Voda (H2O) - Seminární práce Seminárky, referáty 30.04.2018 16:45 1
Vodík SOU Neznámý 04.03.2018 21:32 1
Vodík, kyslík, síra Neznámý 17.06.2018 14:03 0
VÝPOČET MNOŽSTVÍ PRODUKTŮ Neznámý 26.09.2018 15:37 1
VZÁCNÉ PLYNY Neznámý 07.01.2018 16:24 0
Základy organické chemie Neznámý 28.03.2020 03:17 1
~$turitni_temata_chemie_2017 Neznámý 04.05.2018 14:50 0
~WRL2709 Neznámý 04.05.2018 14:50 1