Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Disociace kyselin a zásad +teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Disociace kyselin a zásad ve vodě vede vždy k ustavení protolytické rovnováhy - charak. rovnovážná konstanta disociace kyselin ve voděvoda vzhledem ke kyselině je v nadbytku, její koncentrace se při disociaci nemění, proto byla zahrnuta do konstantyhodnoty jsou uvedeny v MFChT - udávají sílu elektrolytu (kyseliny) silné kyseliny snadno disociují = snadno odštěpují vodíkový kationtpřijímají vodíkový kationt disociace zásad ve voděplatí pravidla, jako u kyselinyzásady odštěpují vodíkový kationtvyjadřuje sílu zásadyčím vyšší číslo, tím silnější zásada míru disociace také udávádisociační stupeň - α = ≤ 1 jednotka chybíα=1 (100%) - silný elektrolytα<<1 - velmi slabý elektrolytα=0 - nedisociuje (cukr) - pokud vede el. proud -> disociuje disociace výcesytných kyselin a zásaddisociují do více stupňů SÍLA KYSELIN bezkyslíkaténejsilnější jsou pouze halogenovodíkovéčím nižší polarita, tím větší schopnost odštěpit proton H2HI - nejkyselejší kyslíkatésíla závisí na poměru H:O 1:1 = velmi slabáHn X On 1:2 = slabá (H2CO3)Hn X On+1 1:3 = silná (HNO3, H2SO4)Hn X On+2 1:4 = velmi silnáHn X On+3 - silnější zastupuje kyselinu, slabší zásadu disociace vodyAUTOPROTOLÝZA VODY - reakce dvou stejných molekul (jedna se chová jako zásada a druhá jako kyselina IONTOVÝ SOUČIN VODY - autoprotolytická konstanta, charakterizuje autoprotolytickou rovnováhu ve vodě - je určena součinem koncentrací iontů - závisí na teplotě a s teplotou roste amfolyt = látka, podléhající autoprotolýze - látka, chovající se jako kyselina, nebo jako zásada - autoprotolýza vysvětluje vodivost v čisté vodě platí: x2=10-14 x= x=10-7 - neutrální roztoky (při 25°C) př.: 60°C kyselé roztoky zásadité roztoky pH=-log - odvozeno od iontového součinu vody pOH= -log pKA=-log KA pH + pOH=14=pKA pH = 7- neutrální pH < 7- kyselý pH > 7- zásaditý př.: Iontový součin vody při 37°C má hodnotu 2,54x10-14 mo/l2. Vpočítej hodnotu neutrápního roztoku. Roztok kys. chloristé o koncentraci 0,1055 mol/l Kolikrát se musí zvýšit koncentrace oxoniových kationtů, aby se pH změnilo o 1. Roztok hydroxidu draselného o koncentraci 0,02 mol/l. Jednolitrový roztok H2SO4 obsahuje 0,25g kyseliny. Vypočítej pH Roztok HCl o V=10l byl připraven rozpuštěním 22,4l HCl. Uči pH. Výpočty pH KYSELINYSILNÉ JEDNOSYTNÉ KYSELINY SILNÉ VÍCESYTNÉ KYSELINY ZÁSADYSILNÉ JEDNOSYTNÉ KYSELINY k určení kyselosti a zásaditosti využíváme v praxi ACIDOBAZICKÉ indikátory - při kontaktu slabé organické kyseliny, nebo zásady s indikátoremjsou schopné měnit svou barvu, čímž reagují na dané pH - jako přírodní indikátor slouží barviva ANTOKYANY - AZOBARVIVA - určují kyseliny př.: H2SO4 - pH=1 roztok NaOH o koncentraci 0,001 mol/l Teorie kyselin a zásad Arheniova teorieK= látka, která je schopná odštěpit kationt vodíkuZ= látka, která je schopná odštěpit aniont hydroxidunevýhody: - ne všechny zásady odštěpují OH- A.T platí pouze pro vodné roztoky - nedokáže vysvětlit reakce probíhající v jiných rozpouštědlech Bronsted-Lowryho teorievychází z A.T.látka se může chovat, jako kyselina pouze v přítomnosti zásady a naopakK=látka schopná odštěpit H+ -> donor H+Z= látka schopná přijmout H+-> akceptor H+acidobazická=protolytická reakce - reakce, při kterési K+Z vyměňují 1 proton

Témata, do kterých materiál patří