Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sacharidy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

rozdělení cukrů CnH2nOn

1)jednoduché (monosacharidy)

2)složené

-oligosacharidy (disacharidy), n<10

-polysacharidy

glukosa- (C6H12O6), hroznový cukr, bílá krystalická látka rozpustná ve vodě, sladká, zdroj energie pro organismy

sacharosa – vlastnosti (viz glukosa), řepný a třtinový cukr, výroba k. cukru, vzniká spojením 2 molekul monos.

škrob-polysacharid, bílá látka, málo rozpustná ve vodě, zásobní zdroj energie pro rostliny

glykogen-polysacharid (spojeni mnoha molekul monos.), v játrech a svalech, zásobní zdroj energie pro živočichy

celulosa-polysacharid, výskyt: stonky lnu, konopí, kmeny stromů, výroba papíru a buničiny

Příslušnost do řady D a L

L-má stejné uspořádání na posledním asym uhlíku jako l-glyceraldehyd (OH skupiny jsou orientovány doleva)

vytvořením polyacetalové vazby vzniká nové asymetrické centrum na 1. C atomu vznikají další 2 optické izomery  α,β anomery – jeho chiralitu vyjadřuje poloha OH skupiny na O1 vzhledem k OH skupině na 5. C atomu

vzorce

fišerův-rovinný

tollensův-acetálová vazba

haworthův-cyklické struktury, skutečná struktura

heterocyklický charakter monos.

furanosy – pětičetné

pyranosy-šestičetné

reakce

redoxní-dány přít. aldehyd skupiny, oxidace-cukern. kys, redukce-cukern. alk.

Tollensovo činidlo (Ag+Ag) , fehlingovo činidlo (Cu2+Cu)

esterifikace-reakce kys. s alk., nejčastěji vznikají na 1. C atomu a 6. C atomu, H3PO4

glikosidy-poloacetalové skupiny, princip: OH+alkohol, cyklická forma sach. reaguje s alkoholy za vzniku glykosidů

sacharosa-gluk+fruk

laktosa-gluk, galak

maltosa-gluk+gluk

neredukující disacharidy

tyto sacharidy se vyznačují přítomností glykosidické vazby mezi poloacetalovým hydroxylem 1. molekuly (C1) a poloacetalovým hydroxylem druhé molekuly aldózy (C1) nebo (C2) v případě ketózy (sacharosa, threhalóza- v houbách)

redukující disacharidy

tyto sacharidy se vyznačují přítomností glykosidické vazby mezi atomem uhlíku C1 jednoho monosacharidu a hydroxyl. skupinou na atomu C4 druhého monosacharidu

(laktosa, maltosa)

sacharosa – bezbarvé ve vodě rozpustné krystaly, karamel (Kuler), v H+ hydrolyzuje  gluk+fruk, změna optické otáčivosti  invertní cukr (v medu)

med- květový, lesní, cukernatění=krystalizace, +50°, samokonzervační účinky

voda (17-20), glukosa (26-33), fruktosa (30-38), sacharosa (1-10), slož. cukry (1-10)

obsahuje volné monosacharidy-dobře stravitelný

polysacharidy

1-homopolysacharidy - zákl. jednotky stejného typu = glukany

2-heteropolysacharidy

a-polysacharidy stavební-celulóza, chitin, hemicelulóza

b-zásobní-méně vodík. můstků, rozpustné v h2o, glukosaenergie, škrob, glykogen

škrob-amylosa (20%)+amylopektin(80%) – v h20 boptná; brambory (solamyl), rýže, pšenice, kukuřice (maisena); hydrolýza-acidifikací }Dextriny), enzimaticky (glukóza)

celulóza-2k-3k glukosov. jednotek, výroba – odstranění příměsí (lignin, hemicelul.)

Témata, do kterých materiál patří