Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CHEMICKÁ ROVNOVÁHA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA

 • vratná reakce

 • po určité době dojde k ustavení chem. reakce, vyrovnaly se, koncentrace je konstantní

 • CHEMICKÁ ROVNOVÁHA = stav soustavy, kdy se koncentrace reaktantů a produktů nemění (je konstantní, ale není stejná)

 • je to dynamický vztah -> nedochází k zastavení chem. reakce - obě stále probíhají

 • šipky oběma směry v1 = v2

ZÁKON ZACHOVÁNÍ CHEMICKÉ ROVNOVÁHY

 • podíl součinu rovnovážných koncentrací produktů a reaktantů je konstantní

DRUHY CHEM. ROVNOVÁH

 1. homogenní

= všechny látky jsou ve stejném skupenství

 1. heterogenní

= látky jsou v různých skupenstvích

Napiš vztah pro rovnovážnou konstantu - koncentrací
- parciálními tlaky

Jednolitrová nádoba obsahuje za rovnováhy 2 moly látky x, 3 moly látky y a 6 molů látky z. Vypočítej číselnou hodnotu konstanty.

OVLIVŇOVÁNÍ CHEM. ROVNOVÁHY

LE CHATELIER - BARUNŮV princip

 • princip akce a reakce -> 'zrušení' vnějšího zásahu

 • pokud porušíme rovnováhu zásahem, vždy se obnoví

Akce Reakce Změna rovnov. konstanty PŘIDÁNÍ REAKTANTŮ Rovnováha se posouvá na stranu produktu Je konstantní ODEBRÁNÍ REAKTANTŮ Rovnováha se psoouvá na stranu produktu Je konstantní ZVÝŠENÍ PRODUKTŮ Způsobuje posun rovnováhy ve směru menšího počtu částic Je konstantní ZVÝŠENÍ TEPLOTY Podpoří endotermickou reakci Vzrůstá SNÍŽENÍ TEPLOTY Podpoří exotermickou reakci Vzrůstá Změna reakčních podmínek Δ[ ] Změna Kc přidání [ B ] se zvýší Nemění se odebrání [ A ] se sníží Nemění se [ A ] se zvýší Nemění se Q < 0 - Kc se zvýší Q > 0 - Kc se tvýší

Vypočítejte číselnou hodnotu rovnovážné konstanty

CO2 + C 2CO Q > 0

 • zahřátím

 • Kc roste -> koncentrace roste

 • změna tlaku nemá vliv

 • katalyzátor nemá vliv na rovnováhu, pouze reakci urychluje

 • odebírání produktů

Témata, do kterých materiál patří