Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CHEMICKÁ ROVNOVÁHA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA vratná reakce po určité době dojde k ustavení chem. reakce, vyrovnaly se, koncentrace je konstantníCHEMICKÁ ROVNOVÁHA = stav soustavy, kdy se koncentrace reaktantů a produktů nemění (je konstantní, ale není stejná)je to dynamický vztah -> nedochází k zastavení chem. reakce - obě stále probíhají šipky oběma směry v1 = v2 ZÁKON ZACHOVÁNÍ CHEMICKÉ ROVNOVÁHY podíl součinu rovnovážných koncentrací produktů a reaktantů je konstantní DRUHY CHEM. ROVNOVÁH homogenní = všechny látky jsou ve stejném skupenství heterogenní = látky jsou v různých skupenstvích - parciálními tlaky Jednolitrová nádoba obsahuje za rovnováhy 2 moly látky x, 3 moly látky y a 6 molů látky z. Vypočítej číselnou hodnotu konstanty. OVLIVŇOVÁNÍ CHEM. ROVNOVÁHY LE CHATELIER - BARUNŮV princip princip akce a reakce -> 'zrušení' vnějšího zásahu pokud porušíme rovnováhu zásahem, vždy se obnoví Akce Reakce Změna rovnov. konstanty PŘIDÁNÍ REAKTANTŮ Rovnováha se posouvá na stranu produktu Je konstantní ODEBRÁNÍ REAKTANTŮ Rovnováha se psoouvá na stranu produktu Je konstantní ZVÝŠENÍ PRODUKTŮ Způsobuje posun rovnováhy ve směru menšího počtu částic Je konstantní ZVÝŠENÍ TEPLOTY Podpoří endotermickou reakci Vzrůstá SNÍŽENÍ TEPLOTY Podpoří exotermickou reakci Vzrůstá Změna reakčních podmínek Δ[ ] Změna Kc přidání [ B ] se zvýší Nemění se odebrání [ A ] se sníží Nemění se [ A ] se zvýší Nemění se Q < 0 - Kc se zvýší Q > 0 - Kcse tvýší Vypočítejte číselnou hodnotu rovnovážné konstanty CO2 + C 2COQ > 0 zahřát

Témata, do kterých materiál patří