Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karboxykyseliny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

reakce kk: substituce – H-COOH + KOH -> HCOOK+H2O esterifikace – CH3COOH+CH3OH -> CH3COOCH3+H2O dekarboxylace —t–> CO2+CH3COOH dehydratace —t–>H2O+CH2-CO-O CO příprava kk: oxidace ethanu ethanol ethanal ethan. Kys. oxidace prim. alkoholů oxidace aldehydů nebo ketonů oxidace arenů kyselá hydrolýza esterů: R1COOR2+H2O->R1COOH+R2OH hydrolýza nitrilů: H3C-CH2-CN+H2O->H3C-CH2COOH+NH3 deriváty kk: 1)funkční2)substituční3)organické deriváty anorg. kys. funkční:1)soli2)halogenidy3)amidy4)estery5)anhydridy substituční:1)halogenkyseliny2)hydroxikyseliny3)aminokyseliny 4)aldehydkyseliny5)ketokyseliny(oxokyseliny) 1)výroba: halogenací kk, adicí HX na nenas. kyseliny fluoroctová, trifluoroctová, trichloroctová 2)výroba: hydrolýza halogenkyselin, adice vody na nenas. kys. Kianhydridová syntéza hydroxyoctová(glykolová), 2-hydroxypropanová(mléčná), 2-hydroxybutanová(jablečná), 2,3-dihydroxybutanová(vinná) 2-hydroxipropan1,2,3-trikarboxylová(citronová), 2-hydroxibenzoova(salicilova) org. der. anorg. kys.:1)der. kys. uhličité: COCl2 (fosgen), CO(NH2)2 (močovina), CS(NH2)2 (thiomočovina) lakton-vnitřní ester hydroxykyselin karboxilátový iont – R-COO— acyl-zbytek vzniklý odtržením OH z COOH acetyl-CH3CO- formyl – HCO- benzoyl – C6H5CO- methanová ethanová propanová butanová pentanová hexanová hexadekanová oktadekanová Mravenčí Octová Propionová Máselná Valerová Kapronová Palmitová Stearová propenová propionová cis-9-oktadecenová akrylová propiolová olejová benzenkarboxylová 1,2-benzendikarboxilová 1,4-benzendikarboxilová 1-naftalenkarboxylová benzoová ftalová tereftalová 1-naftoová 3-methylbutanová 2-butendiová -CO-CO- butandioyl butanoyl pentanoyl hexanoyl CH2=CH-C≡N Kys. aminooctová 2-oxopropanová Izovalerová Maleinová, fumarová Oxaloyl Sukcinyl Butyryl Valeryl Kapronyl Akrylnitril Glicin Pyrohroznová

Témata, do kterých materiál patří