Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karboxykyseliny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

reakce kk:

substituce – H-COOH + KOH -> HCOOK+H2O

esterifikace – CH3COOH+CH3OH -> CH3COOCH3+H2O

dekarboxylace —t–> CO2+CH3COOH

dehydratace —t–>H2O+CH2-CO-O

CO

příprava kk:

oxidace ethanu  ethanol  ethanal  ethan. Kys.

oxidace prim. alkoholů

oxidace aldehydů nebo ketonů

oxidace arenů

kyselá hydrolýza esterů: R1COOR2+H2O->R1COOH+R2OH

hydrolýza nitrilů: H3C-CH2-CN+H2O->H3C-CH2COOH+NH3

deriváty kk:

1)funkční 2)substituční 3)organické deriváty anorg. kys.

funkční: 1)soli 2)halogenidy 3)amidy 4)estery 5)anhydridy

substituční: 1)halogenkyseliny 2)hydroxikyseliny 3)aminokyseliny

4)aldehydkyseliny 5)ketokyseliny(oxokyseliny)

1)výroba: halogenací kk, adicí HX na nenas. kyseliny

fluoroctová, trifluoroctová, trichloroctová

2)výroba: hydrolýza halogenkyselin, adice vody na nenas. kys.

Kianhydridová syntéza

hydroxyoctová(glykolová), 2-hydroxypropanová(mléčná),

2-hydroxybutanová(jablečná), 2,3-dihydroxybutanová(vinná)

2-hydroxipropan1,2,3-trikarboxylová(citronová),

2-hydroxibenzoova(salicilova)

org. der. anorg. kys.: 1)der. kys. uhličité: COCl2 (fosgen), CO(NH2)2 (močovina), CS(NH2)2 (thiomočovina)

lakton-vnitřní ester hydroxykyselin

karboxilátový iont – R-COO—

acyl-zbytek vzniklý odtržením OH z COOH

acetyl-CH3CO-

formyl – HCO-

benzoyl – C6H5CO-

methanová

ethanová

propanová

butanová

pentanová

hexanová

hexadekanová

oktadekanová

Mravenčí

Octová

Propionová

Máselná

Valerová

Kapronová

Palmitová

Stearová

propenová

propionová

cis-9-oktadecenová

akrylová

propiolová

olejová

benzenkarboxylová

1,2-benzendikarboxilová

1,4-benzendikarboxilová

1-naftalenkarboxylová

benzoová

ftalová

tereftalová

1-naftoová

3-methylbutanová

2-butendiová

-CO-CO-

butandioyl

butanoyl

pentanoyl

hexanoyl

CH2=CH-C≡N

Kys. aminooctová

2-oxopropanová

Izovalerová

Maleinová, fumarová

Oxaloyl

Sukcinyl

Butyryl

Valeryl

Kapronyl

Akrylnitril

Glicin

Pyrohroznová

Témata, do kterých materiál patří