Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Roztoky - tahák

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Roztoky -rozpustnost – maximální m rozp. l., která se za dané t rozpustí ve 100g rozpouštědla,solvatace – obklopování iontů krystalové mřížky molekulami rozpouštědla (hydratace),koncentrace – hmotnostní – w=ms/mr.100, objemová -j= Vs/V.100, látková – c=n/V (c=m/M.V)Protolytické reakce - přenos H+ z kys. na zás., teorie-1)Arrheniova – platí jen v (.) – K-odštěpuje H+, Z-odštěpuje OH-, 2)Brónsted-Lowryho – K-donor H+, Z-akceptor H+, 3)Rozpouštědlová – K-v (.) zvyšují koncentraci k+ rozpouštědla, Z-v (.)zvyšují koncentraci a- rozpouštědla (OH-), 4)Lewisova – vychází z elektronové struktury, K-látka s volným orbitalem(ak.), Z-látka s volným el. párem (donor)amfolyty – podle prostředí vystupují jako K a Z,konjugované páry – 2látky lišící se o proton ……….. K1+Z2 K2+Z1 …. Kv=1,0.10-14 mol2 . l-2,neutralizace – reakce hydroxidových aniontů s oxoniovými kationty za vzniku nedisociovaných molekul vody,roztoky – pH 7+ zásada … pH-záporný dekadický logaritmus koncentrace oxoniových iontů H3O+ (Sórensen),disociace–štěpení látek na ionty,hydrolýza k+ a a- neprobíhá současně, musí vzniknout aspoň 1 slabý elektrolyt, M+ + H20 MOH + H3O+ (výsledná reakce je kyselá), hydrolýze nepodléhají anionty silné K

Témata, do kterých materiál patří