Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Analýza solí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Analýza solí

Cíl práce:

Cílem bylo rozpoznat sedm solí (síran draselný, dusičnan sodný, chlorid draselný, dusičnan amonný, uhličitan vápenatý, dusičnan barnatý a siřičitan sodný), pomocí šesti důkazových zkoušek

Pomůcky:

zkumavky, pH papírky, tyčinka, kahan, držák na zkumavky, ocelový drátek, kapátko

Chemikálie:

určované vzorky (síran draselný, dusičnan sodný, chlorid draselný, dusičnan amonný, uhličitan vápenatý, dusičnan barnatý a siřičitan sodný), kyselina chlorovodíková, dusičnan barnatý, dusičnan stříbrný

Postup:

K rozpoznání jednotlivých solí jsme provedli tyto důkazové zkoušky:

  1. Zjištění rozpustnosti solí v destilované vodě

  2. Zjištění pH koncentrovaného roztoku soli pomocí indikátorových papírků

  3. Pozorování solí při zahřívání

  4. Pozorování barvení plamene danou solí na ocelovém drátku

  5. Pozorování reakce soli s kyselinou chlorovodíkovou (Sledovali jsme zejména jestli se uvolnili nějaké plynné látky.)

  6. Pozorování reakce roztoku soli s dusičnanem barnatým a dusičnanem stříbrným (Sledovali jsme vznik sraženin.)

Výsledky:

Číslo zkumavky Rozpustnost ve vodě pH roztoku Zahřátí ve zkumavce Zbarvení Plamene Reakce s HCl Reakce s Ag+ Reakce s Ba2+ Název soli 1. rozpustný 7-8 žádná reakce oranžová silně šumí sráží se sráží se siřičitan sodný 2. rozpustný 7 žádná reakce fialová žádná reakce sráží se nesráží se chlorid draselný 3 rozpustný 7 rozpouští se oranžová žádná reakce sráží se nesráží se dusičnan sodný 4. nerozpustný 3-4 třaská žluto-zelená žádná reakce nesráží se nesráží se dusičnan barnatý 5. rozpustný 9-10 žádná reakce oranžová lehce šumí sráží se sráží se uhličitan vápenatý 6. nerozpustný 7 žádná reakce fialovo-růžová žádná reakce nesráží se sráží se síran draselný 7. rozpustný 7 rozpouští se oranžová žádná reakce nesráží se nesráží se dusičnan amonný

Učebnicové výsledky:

Číslo zkumavky Rozpustnost ve vodě pH roztoku Zahřátí ve zkumavce Zbarvení Plamene Reakce s HCl Reakce s Ag+ Reakce s Ba2+ Název soli 1. nerozpustný 9 rozkládá se za vzniku CO2 a CaO cihlově červená šumí (vzniká CO2) sráží se sráží se uhličitan vápenatý 2. rozpustný 7 žádná reakce růžovofialová žádná reakce sráží se nesráží se chlorid draselný 3 rozpustný 7 vzniká NaNO2 + O2 intenzivně oranžová

žádná viditelná změna

(vznik NaCl + HNO3)

nesráží se nesráží se dusičnan sodný 4. rozpustný 7 vzniká BaO žlutozelená

žádná viditelná změna

(vznik HNO3 + BaCl2)

nesráží se nesráží se dusičnan barnatý 5. rozpustný 9 žádná reakce intenzivně oranžová šumí (vznik SO2) sráží se sráží se siřičitan sodný 6. rozpustný 7 žádná reakce růžovofialová

žádná viditelná změna

(vznik H2SO4 + KCl)

sráží se sráží se síran draselný 7. rozpustný 5 vznik N2O žlutá

Témata, do kterých materiál patří