Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


TĚŽBA UŠLECHTILÝCH KOVŮ (text)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

TĚŽBA UŠLECHTILÝCH KOVŮ

Zlato:

Největší producenti zlata: 1. Republika Jižní Afrika

2. Spojené státy americké

3. Austrálie

4. Čína

5. Peru

Zlato se nachází v přírodě jednak jako horoku (uzavřené v horninách a rudných žílách. Dále jako volné říční horoké zlato, v náplavách potoků a řek. Výskyt převážně v ryzí formě i ve sloučeninách. Velké množství pochází z křemenných hornin. Je také obsaženo v mořské vodě.

Množství zlata vytěžené člověkem se odhaduje na 75000 až 117000 tun. Lidé těží zlato nejméně 6000 let. Zlato se dostává do náplavů, odkud se rýžuje. Teď jsou už ale ložiska skoro vyčerpána. Dnes se těží primární ložiska, která jsou rozptýlena v hornině, a kov je získáván hydrometalurgicky.

Stříbro:

Vzácně se vyskytuje v zemské kůře. V přírodě se obvykle nalézá ve sloučeninách, je však i příměsí v ryzím zlatě. Z minerálů stříbra se nejvíc objevuje akanit.

Nugety vznikají v horní vrstvě rudného ložiska. Většina ryzího stříbra se nachází na nově objeveném ložisku při těžbě. Nejznámější lokalitou u nás je Kutná Hora, kde se také vyráběli groše.

Měď:

V zemské kůře je přítomna vzácně. Však v přírodě se vyskytuje ve velkém množství, a to hlavně ve sloučeninách (nejčastěji – sulfidy). Mezi další významné minerály patří kuprit, zelený malachit a modrý azurit.

Hlavním zdrojem pro průmyslovou výrobu jsou sulfidické rudy.

Rtuť:

Tato kapalina je velmi vzácná jak v zemské kůře, tak v mořské vodě. Zatím ve vesmíru se nachází rtuti dostatek.

Možnost získání elementární rtuti je buď její redukce kovovým železem nebo pražení rudy nebo výroba rtuti z rumělky.

Platina:

Platina nemá zemský původ. Nachází se ve většině případů horniny hadec. Výskyt v přírodě jen ve formě šedobílého ryzího kovu. Hlavním zdrojem jsou sulfidická ložiska mědi a niklu. Pro získání 1 unce platiny bylo vytěženo 8 tun vody. Získává se flotací či z platinové rudy tavením ve vápenné peci.

Osmium:

Je to jeden z prvků s největší hustotou. Má nízké zastoupení na Zemi i ve vesmíru. Nejsnáze jej moci převést do roztoku s hydroxidem a peroxidem sodným.

Iridium:

Je to jeden z prvků s největší hustotou. V přírodě se vyskytuje téměř vždy jako ryzí kov, hlavně v okolí míst dopadu meteoritů. S dalšími platinovými kovy obsažen v ultrabazických masivech a koncentruje se v náplavech.

Ruthenium:

V přírodě doprovází platinové kovy.

Rhodium:

V přírodě výskyt zejména ryzí, vždy s jinými drahými kovy. V pár koutech Země se rhodium nalézá v platinových dolech, se zlatonosnými rudami či jako příměs rud niklových.

Palladium:

V přírodě výskyt zejména ryzí, vždy ve směsi s jinými drahými kovy.

Rhenium:

V zemské kůře velmi nízký výskyt.

Témata, do kterých materiál patří