Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Chemie test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105.56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LÁTKA

 • hmota z částic (atomů, molekul, iontů)

 • určité charakteristické fyzické a chemické vlastnosti

 • základní jednotkou je atom/ion

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA

=chemické individuum

 • tvořena stejnými částicemi (atomy, molekuly, skupinami iontů)

 • má stálé charakteristické vlastnosti

Prvek

 • chemicky čistá látka

 • složená z atomů se stejným protonovým číslem

Sloučenina

 • chemicky čistá látka

 • tvořená stejnými molekulami sloučenými ze dvou a více atomů různých prvků (CO2), nebo ionty vázanými v krystalové struktuře (NaCl)

SOUSTAVA LÁTEK

 • soubor všech látek v určitém vymezeném prostoru

 • každá soustava je od okolí oddělena stěnami skutečnými (sklo), nebo myšlenými (vodní hladina)

fáze – fyzikálně odlišná homogenní oblast ohraničená ostrým rozhraním

Soustava může být:

 • izolovaná

  • její stěny zabraňují výměně energie i částic s okolím

  • např. voda v termosce

 • uzavřená

  • její stěny nepropouštějí částice, ale umožňují výměnu energie s okolím

  • např. voda v baňce uzavřená zátkou

 • otevřená

  • její stěny umožňují výměnu částic i energie s okolím

  • např. voda v kádince

Rozdělení soustav podle fází:

 • homogenní = stejnorodé

  • mají v celém svém objemu stejné vlastnosti, jsou tvořeny jedinou fází

  • např. směs plynů

 • heterogenní = různorodé

  • nemají všude stejné vlastnosti, jsou tvořeny několika fázemi oddělenými hraniční oblastí, ve které se vlastnosti soustavy výrazně mění

  • např. v soustavě voda a vzduch (1.fáze – voda, 2. fáze – vzduch) se při přechodu z jedné fáze do druhé mění hustota, skupenství, index lomu atd...

SMĚSI

 • soustava složená z několika různých chemicky čistých látek (tzn. z různých druhů částic, tedy z více složek)

 • homogenní směs

  • částice jsou menší než 10-9 m

  • např. pravé roztoky

 • koloidní směs

  • rozptýlené částice o velikosti 10-7 až 10-9 m

  • např. aerosol, koloidní roztok, emulze (mléko)

 • heterogenní směs

  • obsahuje rozptýlené částice větší než 10-7 m

  • např. pěna, suspenze

suspenze = kapalina + pevná látka

mlha = plyn + kapičky kapaliny

disp. soustava = disp. prostředí + disp. podíl

Metody oddělování složek směsi = metody separace

 • krystalizace

 • sedimentace (=usazování)

 • filtrace

 • destilace (příp. frakční destilace)

 • sublimace

 • extrakce (=vyluhování)

 • chromatografie

 • elektroforéza

Krystalizace

 • metoda oddělování složek ze směsi na základě různé rozpustnosti

 • nejdříve tvoří krystaly látka nejméně rozpustná

 • může být provezena ochlazením na horka nasyceného roztoku nebo odpařením rozpouštědla

 • používá se např. při získávání čistého krystalového cukru z cukerné šťávy

Sedimentace

 • oddělení pevných částic rozptýlených v plynu nebo kapalině

 • usazují se na základě gravitačních sil

 • nejprve se usazují částice s největší hustotou

 • uplatňuje se např. při čištění odpadních vod

Témata, do kterých materiál patří