Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Halogeny a vzácné plyny

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (242.16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Halogeny a vzácné plyny 
Halogeny 

17. skupina periodické tabulky (VII. A skupina) 

název halogen je odvozen z řečtiny – solitvorný 

fluor, chlor, brom a jod 

patří k nim někdy také astat (podle vazebných a 
ionizačních vlastností by se řadil spíše 
k polokovům) a tennessin (jeho chemické 
vlastnosti nejsou známé) 

všechny halogeny mají ve své valenční elektronové vrstvě sedm elektronů 

obecná konfigurace halogenů: ns2 np5  ↑↓  ↑↓|↑↓|↑  

mají nekovový charakter 

v plynném stavu vytváření dvouatomové molekuly 

jsou velmi reaktivní  

vyskytují se pouze vázané ve sloučeninách 

většinou dvouprvkové sloučeniny s elektropozitivnějšími prvky ve všech 
skupenských stavech 

sloučeniny halogenů s elektropozitivními kovy jsou iontové 

soli halogenovodíků se nazývají halogenidy 

pro všechny halogeny platí, že halogen s menším protonovým číslem (lehčí) je 
schopen vytěsnit halogen s větším protonovým číslem (těžší) z jeho halogenidu 

lehčí halogen přechází v halogenid a těžší halogen z halogenidu v halogen 

mořská voda obsahuje 3–5 % rozpustných halogenů 

všechny halogeny jsou jedovaté látky 

Fluor 

chemická značka F 

nekovový prvek, značně toxický, žlutozelený plyn s dráždivým zápachem (připomíná 
chlorovodík), chemicky mimořádně reaktivní (ochotně až explozivně se slučuje již za 
studena s vodíkem, bromem jodem, sírou, fosforem atd.) 

extrémně jedovatý a toxický plyn, který leptá dokonce i sklo 

kapalný fluor má banánově žlutou barvu 

vyznačuje se vysokou elektronegativitou 

nejlehčí prvek z řady halogenů 

vyskytuje se na zemi pouze ve sloučeninách, a to v nevelkém množství 

nejvýznamnějším minerálem fluoru jsou kazivec CaF

2 a fluorapatit Ca5(PO4)3F, 

které se využívají k jeho výrobě 

kvůli jeho vysoké reaktivitě a problémům s jeho skladováním se fluor 
spotřebovává ihned na místě výroby 

Témata, do kterých materiál patří