Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CHALKOGENY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CHALKOGENY

 • p4 prvky

 • chalkos = ruda

 • prvky rudotvorné

 • ns2np4

 • n = 2-6

 • získ stabilní konfigurace

 • přijetím 2 e-

 • vytvořením 2 KV

 1. O vytváří vazbu

 1. σ - KKV

 2. σ a π - dvojná

 1. s rostoucím protonovým číslem roste kovový charakter

SÍRA S

VLASTNOSTI

 • nekov

 • žlutá barva

 • snadno tavitelná

 • elektricky nevodivá

 • měkká

VÝSKYT

 1. volně

 • v blízkosti sopek

 • vzniká vulkanickou činností

 • v sopečných plynech

 1. vázaná

 • galenit PbS (sulfid olovnatý

 • sfalerit ZnS (sulfid zinečnatý)

 • pyrit FeS2 (disulfid železnatý

 • rumělka HgS

 • sádrovec CaSo4 . 2H2O

 • zemní plyn H2S - výroba síry

 • hnědé uhlí

ZÍSKÁVÁNÍ SÍRY

 1. hornický způsob (sirné doly)

 2. Frashova metoda

 • ložisko v bažině -> vodní pára -> síra zkapalní -> stalčení horkým vzduchem se vyžene ven -> velmi čistá síra (99,6%)

 1. ze zemního plynu

 • H2S + O2 -> S + H2O (za použití katalyzátoru)

 • oxidace sulfanu za omezeného přísunu vzduchu, proto dochází k neúplné oxidaci

ALOTROPICKÉ MODIFIKACE = 1 látka vytváří více typů krystalových mřížek

 1. KRYSTALICKÉ

 • Sα = kosočtverečná

 • stabilní pouze do 95°

 • = cyklo - okta síra

 • je cyklická

 • je osmiatomová

 • Sβ = jednoklonná

 • od 95°C do 119°C

 • stejná struktura, kratší vazby

 • při teploté nad 160°C se síra stává kapalnou - rozštěpení cyklické molekuly (molekuly se štěpí a pak spojují do dlouhých lineárních řetězců

 • nad 120°C - žlutá tavenina

 • teplota varu: 444°C

 • sirné páry obsahují kromě 8-mi atomových molekul také 6-ti, 4 a 2 atomové

 1. AMORFNÍ

 • sirný květ

 • prášková síra, která vzniká ochlazením sirných par

 • plastická síra Sn

 • polymerní forma síry, která vzniká nalitím roztavené síry do vody

 • má jantarovou barvu a tužší konzistenci

 • plasticida je PŘECHODNÁ - na vzduchu přechází zpět na nejstabilnější modifikaci (Sα)

 • je nepolární molekulou -> nepolární vazby

 • ve vodě je nerozpustná (rozpustná pouze v CS2 - jedovaté nepolární rozpouštědlo)

 • je hořlavá

 • sirové knoty - dezinfekce nádob oxidem siřičitým

S + O2 -> SO2

VYUŽITÍ

 • výroba kyseliny sírové

 • vulkanizace kaučuku -> pryž

 • výroba insekticidů ->sulka - ošetřování rostlin

 • střelný prach

 • léčiva, barviva

SLOUČENINY

BEZKYSLÍKATÉ

 1. SULFAN H2S

 • vzniká rozkladem bílkovin

 • jedovatý plyn

 • v malé koncentraci v potu

 • FeS + HCl -> H2S + FeCl2 (kippův přístroj)

 • H2S + Cl2 -> S + Cl

 • redukční činidlo - oxiduje se na síru

 • mezi molekulami nevznikají vodíkové můstky -> je to plyn

 • molekula je polární -> ve vodě dobře rozpustná

 • H2S + H2O -> HS- + H3O+

 • HS- + + H2O -> S2- + H3O+

 • H2S + O2 -> SO2 + H2O - úplná oxidace

 1. HYDROGENSULFIDY

 • všechny rozpustné ve vodě

 1. ALKALICKÉ SULFIDY

 • vodné roztoky alkalických sulfidů rozpouští síru -> vznikají tzv. polysulfidy

 • sulfan může reagovat s některými ušlechtilými kovy

Témata, do kterých materiál patří