Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CHALKOGENY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CHALKOGENY p4 prvkychalkos = rudaprvky rudotvornéns2np4n = 2-6získ stabilní konfiguracepřijetím 2 e-vytvořením 2 KVO vytváří vazbuσ - KKVσ a π - dvojnás rostoucím protonovým číslem roste kovový charakter SÍRAS VLASTNOSTI nekovžlutá barvasnadno tavitelnáelektricky nevodiváměkká VÝSKYT volněv blízkosti sopekvzniká vulkanickou činnostív sopečných plynechvázanágalenit PbS (sulfid olovnatýsfalerit ZnS (sulfid zinečnatý)pyrit FeS2 (disulfid železnatýrumělka HgSsádrovec CaSo4 . 2H2Ozemní plyn H2S - výroba síryhnědé uhlí ZÍSKÁVÁNÍ SÍRY hornický způsob (sirné doly)Frashova metodaložisko v bažině -> vodní pára -> síra zkapalní -> stalčení horkým vzduchem se vyžene ven -> velmi čistá síra (99,6%)ze zemního plynuH2S + O2 -> S + H2O (za použití katalyzátoru)oxidace sulfanu za omezeného přísunu vzduchu, proto dochází k neúplné oxidaci ALOTROPICKÉ MODIFIKACE=1 látka vytváří více typů krystalových mřížek KRYSTALICKÉSα = kosočtverečnástabilní pouze do 95°= cyklo - okta síraje cyklickáje osmiatomováSβ = jednoklonnáod 95°C do 119°Cstejná struktura, kratší vazbypři teploté nad 160°C se síra stává kapalnou - rozštěpení cyklické molekuly (molekuly se štěpí a pak spojují do dlouhých lineárních řetězců nad 120°C - žlutá taveninateplota varu: 444°Csirné páry obsahují kromě 8-mi atomových molekul také 6-ti, 4 a 2 atomové AMORFNÍsirný květprášková síra, která vzniká ochlazením sirných parplastická síra Snpolymerní forma síry, která vzniká nalitím roztavené síry do vodymá jantarovou barvu a tužší konzistenciplasticida je PŘECHODNÁ - na vzduchu přechází zpět na nejstabilnější modifikaci (Sα)je nepolární molekulou -> nepolární vazbyve vodě je nerozpustná (rozpustná pouze v CS2 - jedovaté nepolární rozpouštědlo)je hořlavásirové knoty - dezinfekce nádob oxidem siřičitým S + O2 -> SO2 VYUŽITÍ výroba kyseliny sírovévulkanizace kaučuku -> pryžvýroba insekticidů ->sulka - ošetřování rostlinstřelný prachléčiva, barviva SLOUČENINY BEZKYSLÍKATÉ SULFANH2Svzniká rozkladem bílkovinjedovatý plynv malé koncentraci v potuFeS + HCl ->H2S + FeCl2 (kippův přístroj)H2S + Cl2 -> S + Clredukční činidlo - oxiduje se na sírumezi molekulami nevznikají vodíkové můstky -> je to plynmolekula je polární -> ve vodě dobře rozpustnáH2S + H2O -> HS- + H3O+HS- + + H2O -> S2- + H3O+ H2S + O2 -> SO2 + H2O- úplná oxidaceHYDROGENSULFIDYvšechny rozpustné ve vodě ALKALICKÉ SULFIDYvodné roztoky alkalických sulfidů rozpouští síru -> vznikají tzv. polysulfidy sulfan může reagovat s některými ušlechtilými kovy SIROUHLÍKjedovatá kapalina, snadno zápalnánepolární rozpouštědlovýroba viskózového hedvábí (-> celofán) KYSLÍKATÉ OXID SIŘIČITÝbezbarvý plyn, dráždí sliznici -> kašlemeve vyšší koncentraci jedovatý - ušlechtilý kov + kys sírová polarní lomená molekula VYUŽITÍ výroba kys. sírovédezinfekce (sudy,...)je velmi reaktivní - dá se z něj získatsírany (je red. činidlo)elementární sírakonzervace - E220jeho soli jsou konzervanty a antioxidantysiřičitany : Na2SO3 a Ca(HSO3)2 - konzervant; výroba celulózyKYSELINA SIŘIČITÁhydratovaný oxid. siřičitývoda nasycená oxidem siřičitýmslabá dvousytná kyselinadvě řady solíSO32-HSO3-OXID SÍROVÝsilně hygroskopická kátka (váže na sebe vodu) způsobuje zuhelnatění organických materiálůza běžných podmínek plynv pevném skupenství v kapalném skupenstvívyrábí se z oxidu siřičitého - heterogenní katalýzou dříve se vyráběl z roztoku H2S2O7 (oleum) KYSELINA SÍROVÁsilná dvousytná kyselinaolejovitá konzistencedůležitá pro každý státelektricky vodivá - autoprotolýza VLASTNOSTI koncentrovanávelmi silné oxidační činidlo - reaguje s ušlechtilými kovy hygroskopická - hydratační činidlopřevážě v ocelových tancíchpasivacena povrchu kovu se vytvoří vrstva oxidu -> železo se pasivuje = stává se odolné vůči kyseliněv zředěné podobě se v síře železo rozpouštízředěnánení ox. činidlonereaguje s ušlechtilými kovyreaguje pouze s neušlechtilými 2 druhy solí KAMENCE = podvojné sírany obsahují dva kationty kovulékařství VÝROBA KONTAKTNÍ ZPŮSOBvýroba oxidu siřičitého výroba oxidu sírového = kontaktní katalýza s rostoucí teplotou se rovnováha posouvá dolevapři 400° - 600°C je všechno v cajkurozpuštění NITRÓZNÍ ZPŮSOB oxidy dusíku jsou velmi jedovaté VYUŽITÍ barviva, léčiva, syntetická vláknarafinace ropy (odstranění vody)soli jsou průmyslová hnojiva

Témata, do kterých materiál patří