Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dusík a fosfor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dusík Výskyt Dusík se vyskytuje volný v atmosféře jako N2 78% nebo vázaný, v živých organismech, kde je např. v bílkovinách či nukleových kyselinách. Vlastnosti Dusík je bezbarvý plyn bez zápachu, není jedovatý, dá se zkapalnit a ztužit, ve všech třech skupenstvích je molekula N2. Mezi atomy dusíku v molekule dusíku je trojná vazba (inertní-> neslučivý). Z velké stability N2 vyplývá, že je dusík málo reaktivní, reaguje až při vysokých teplotách a v přítomnosti katalyzátorů. Je lehčí než vzduch a rozpustný ve vodě. Má největší disociační energii. Je také nehořlavý, nepodporuje hoření a z většinou látek reaguje až za vyšších teplot. Výroba Průmyslově se vyrábí frakční destilací kapalného vzduchu. Stlačit a ochladit 196% (196oteplota varu dusíku). Příprava NH4NO2 → N2 + 2 H2O (tepelný rozklad) Použití Inertní atmosféra (při přečerpávání pohonných hmot), baleny léky, brambůrky, nadýchaná lučina. Výroba amoniaku (chemická surovina), chlazení, náplň airbagů: NaN3 -> N2+ Na Přeprava v tlakových lahvích se zeleným pruhem (zelený pruh i oxid uhličitý). Směs: bizon (N a CO2) Sloučeniny dusíku A, BEZKYSLÍKATÉ Amoniak NH3 -nejznámější: čpavek Vlastnosti -bezbarvý, toxický plyn s charakteristickým zápachem, snadno zkapalnitelný -ve vodě velmi dobře rozpustný (polární molekula nebo vytváří vodíkové můstky s vodou, polární molekula má dipólový moment > 0) -středně silná zásada (-> slabé) -fenolftalein -> barvivo do červena -příčina zásaditosti -> volný elektronový pár na N NH3 + H2O → NH4+ + OH– Výroba Haber-Boschova syntéza N2 + 3 H2 → 2 NH3(katalyzátor: ocelové pruty) Použití -výroba kyseliny dusičné (NO) a jiných dusíkatých sloučenin 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O (na platinových destičkách) -hnojiva NH4NO3 ,(NH4)2 SO4 -chladící látka (chlazení ledu) Příprava -z amonných solí: NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O Amonné soli VZNIK:NH3+ kyselina (H2CO3,H2SO4,HNO3) NH3+ HCl -> NH4Cl POUŽITÍ: při pájení kovů (tavidlo), elektrolyt v suchých článcích, v medicíně (bolesti nervového původu), chladící a čistící směsi Další: NH3+ H2CO3->(NH4)2CO3 (kypřící prášek) NH3+ H2SO4 ->(NH4)2SO4(průmyslové hnojivo) NH3+ H2NO3->NH4NO3 (k výrobě třaskavin) B, KYSLÍKATÉ OXIDY N2O-oxid dusný NO-oxid dusnatý NO2-oxid dusičitý N2O5-oxid dusičný Oxid dusný N2O -málo reaktivní, inhalační narkotikum „rajský plyn“, není toxický, ve vodě rozpustný, ale nereaktivní Oxid dusičný N2O5 Mučavka královská -směs kyseliny dusičné s kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:3 -atomární chlor je silné oxidační činidlo -rozpouští zlato a platinové kovy Výroba N2 + 3 H2 → 2 NH3 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O 2 NO + O2 → 2 NO2 4 NO2 + O2 + 2 H2O → 4 HNO3 Dusičnan draselný KNO3 Použití (dusičnanu draselného) -výroba barviv -hnojiva -výbušniny -léčiva (srdeční aritmetie) Tepelně se rozkládá KNO3-> KNO2+ O2 FOSFOR -v přírodě se nevyskytuje -alotropická modifikace Bílý fosfor p4 -nejnebezpečnější -bílý -měkký -vysoce toxický -ve vodě nerozpustný -dobře rozpustný v CS2 -páry světélkují -chybí centrální atom velmi reaktivní (ostré vazebné úhly)na vzduch samozápalný -uchovává se pod vodou -použití: hubení hlodavců, náplň fosforových granátů Červený fosfor pn -netoxický -nerozpustný -na vzduchu stálý

Témata, do kterých materiál patří