Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dusík a fosfor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dusík

Výskyt

Dusík se vyskytuje volný v atmosféře jako N2 78% nebo vázaný, v živých organismech, kde je např. v bílkovinách či nukleových kyselinách.

Vlastnosti

Dusík je bezbarvý plyn bez zápachu, není jedovatý, dá se zkapalnit a ztužit, ve všech třech skupenstvích je molekula N2. Mezi atomy dusíku v molekule dusíku je trojná vazba (inertní-> neslučivý). Z velké stability N2 vyplývá, že je dusík málo reaktivní, reaguje až při vysokých teplotách a v přítomnosti katalyzátorů. Je lehčí než vzduch a rozpustný ve vodě. Má největší disociační energii. Je také nehořlavý, nepodporuje hoření a z většinou látek reaguje až za vyšších teplot.

Výroba

Průmyslově se vyrábí frakční destilací kapalného vzduchu. Stlačit a ochladit 196% (196o teplota varu dusíku).

Příprava

NH4NO2 → N2 + 2 H2O (tepelný rozklad)

Použití

Inertní atmosféra (při přečerpávání pohonných hmot), baleny léky, brambůrky, nadýchaná lučina. Výroba amoniaku (chemická surovina), chlazení, náplň airbagů:

NaN3 -> N2 + Na

Přeprava v tlakových lahvích se zeleným pruhem (zelený pruh i oxid uhličitý). Směs: bizon (N a CO2 )

Sloučeniny dusíku

A, BEZKYSLÍKATÉ

Amoniak NH3

-nejznámější: čpavek

Vlastnosti

-bezbarvý, toxický plyn s charakteristickým zápachem, snadno zkapalnitelný

-ve vodě velmi dobře rozpustný (polární molekula nebo vytváří vodíkové můstky s vodou, polární molekula má dipólový moment > 0)

-středně silná zásada (-> slabé)

-fenolftalein -> barvivo do červena

-příčina zásaditosti -> volný elektronový pár na N

NH3 + H2O → NH4+ + OH–

Výroba

Haber-Boschova syntéza

N2 + 3 H2 → 2 NH3 (katalyzátor: ocelové pruty)

Použití

-výroba kyseliny dusičné (NO) a jiných dusíkatých sloučenin

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O (na platinových destičkách)

-hnojiva NH4NO3 , (NH4)2 SO4

-chladící látka (chlazení ledu)

Příprava

-z amonných solí: NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O

Amonné soli

VZNIK: NH3 + kyselina (H2CO3, H2SO4, HNO3)

NH3 + HCl -> NH4Cl

POUŽITÍ: při pájení kovů (tavidlo), elektrolyt v suchých článcích, v medicíně (bolesti nervového původu), chladící a čistící směsi

Další:

NH3 + H2CO3 -> (NH4)2CO3 (kypřící prášek)

NH3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4 (průmyslové hnojivo)

NH3 + H2NO3 -> NH4NO3 (k výrobě třaskavin)

B, KYSLÍKATÉ

OXIDY

N2O -oxid dusný

NO -oxid dusnatý

NO2 -oxid dusičitý

N2O5 -oxid dusičný

Oxid dusný N2O

-málo reaktivní, inhalační narkotikum „rajský plyn“, není toxický, ve vodě rozpustný, ale nereaktivní

Oxid dusičný N2O5

Mučavka královská

-směs kyseliny dusičné s kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:3

-atomární chlor je silné oxidační činidlo

-rozpouští zlato a platinové kovy

Výroba

N2 + 3 H2 → 2 NH3

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O

2 NO + O2 → 2 NO2

4 NO2 + O2 + 2 H2O → 4 HNO3

Dusičnan draselný KNO3

Použití (dusičnanu draselného)

Témata, do kterých materiál patří