Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dusík a fosfor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-výroba barviv

-hnojiva

-výbušniny

-léčiva (srdeční aritmetie)

Tepelně se rozkládá

KNO3 -> KNO2 + O2

FOSFOR

-v přírodě se nevyskytuje

-alotropická modifikace

Bílý fosfor p4

-nejnebezpečnější

-bílý

-měkký

-vysoce toxický

-ve vodě nerozpustný

-dobře rozpustný v CS2

-páry světélkují

-chybí centrální atom

  • velmi reaktivní (ostré vazebné úhly)

  • na vzduch samozápalný

-uchovává se pod vodou

-použití: hubení hlodavců, náplň fosforových granátů

Červený fosfor pn

-netoxický

-nerozpustný

-na vzduchu stálý

-vzniká zahříváním bílého fosforu na nepřístupu vzduchu

-použití: výroba zápalek

-sirky: KClO3 + P4 -> P4 O10 + KCl

-polymer s řetězovou strukturou

Černý fosfor

-polymer s vrstevnatou strukturou

-vlastnosti kovů (lesk a vodivost)

-nejméně používaný

-nejedovatý, nerozpustný, reaguje se vzduchem

-3 vazný, koordinačně kovalentní vazba PH4 +

-exitovaný stav (5 vazný)

VÝROBA

  • Ca3(PO4)2 - přírodní výskyt P

  • vyrábí se redukcí Ca3(PO4)2

Ca3(PO4)2 + C + SiO2 CaSiO3 + P4 + CO

SLOUČENINY

  • bezkyslíkaté

  • fosfan PH3

  • jedovatý, silně páchnoucí (po česneku), bezbarvý a zásaditý plyn

  • zásaditost způsobuje volný el. pár na atomu fosforu ( - zásada = látka, schopna přijmout vodíkový kationt)

PH3 + H+ PH4+

  • fosfidy P-III

Ca3P2 + H2O PH3 + Ca(OH)2

Mg3N2 + H2O NH3 + Mg(OH)2

Témata, do kterých materiál patří