Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HALOGENY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HALOGENY

 • prvky p5, prvky VII.A skupiny

 • el. konfigurace: ns2np5

 • prvky tvořící soli (NaCl)

 • mají nestabilní konfiguraci

- snaží se získat stabilní konfiguraci přijmutím e-, nebo vytvořením 1 KV

 • jsou silná oxidační činidla

 • s protonovým číslem klesají oxidační účinky i reaktivita

 • reakce jsou silně exotermické

výskyt

 • výhradně ve sloučeninách

vlastnosti

 • vytváří dvouatomovou molekulu (nepolární KV)

 • roste kovový charakter (At je rad. polokov)

 • slabé vazebné interakce

 • F, Cl - plyny

 • Br - tmavě hnědá, jedovatá kapalina

 • I - pevná látka, která sublimuje - sublimací vzniká fialový plyn, který je jedovatý (způsobuje zánět dých. cest)

 • rozpustné jsou všechny, kromě I

 • lépe se rozpouští v nepolárních rozpouštědlech (I v ethanolu -> vzniká jodová tinktura (5% roztok))

 • jako barvivo buň. struktur

 • k důkazu škrobu

vzájemné vytěsňování

 • silnější halogen vytěsňuje slabšího, protože má vyšší elektronegativitu -> má větší snahu získat stabilní el. konfiguraci

výroba

 • elektrolýza

 • halogen vzniká na anodě (probíhá oxidace)

-> platí i pro F
- fluor se získává elektrolýzou taveniny směsi (KF + HF) - katodový a anodový prostor je oddělen (diafragma), aby nedošlo k reakci

 • vzniká H na katodě

příprava

 • u fluoru nelze

 • u Br a I vzájemným vytěsněním

využití

CHLOR

 • výroba plastických hmot - teflon

 • freony - hnací plyn ve sprejích

 • zubní pasty

 • nejtransportovanější plyn

 • sterilizace pitné vody

 • 1. bojový plyn

IOD

 • dezinfekčí účinky

BROM

 • léčiva (ovlivňuje funkci Br)

 • halogenové žárovky

sloučeniny

BEZKYSLÍKATÉ

 1. HX

 • halogenovodíky

 • jsou dýmavé, bezbarvé plyny

 • dráždí dýchací cesty

 • HF>>>HI - polární molekula, dobrá rozpustnost ve vodě

- nejvyšší teplota varu, díky vodíkovým můstkům

výroba

příprava

 • vodné roztoky halogenovodíků

využití halogenovodíkových kyselin

kys. fluorovodíková

 • na vzduchu dýmá

 • slabá kyselina

 • leptá sklo -> uchovává se v plastu

 • rovnice leptání skla (párami, nebo pastou)

kys. chlorovodíková

 • = kys. solná

 • velmi silná kyselina (37%)

 • nemá oxidační účinky

 • na vzduchu je dýmavá

 • technická - obarvená -> nažloutlá FeCl3

 • odstraňovač vodního kamene

 • doma na čištění povrchů kovů

 • v průmyslu: plasty, barviva, léčiva

 • soli = halogenidy

KYSLÍKATÉ

 • = oxokyseliny - stabilní jsou pouze jejich soli (jsou tedy nestabilní)

 • jsou pouze ve vodných roztocích

kys. chlorná - HClO

 • má bělící a dezinfekční účinky

 • jejich soli = chlornany

 • vznik

Témata, do kterých materiál patří