Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Analgetika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

• • • !"#$% & ' ( ) • * + , * - • , ./ + 0 0 - 0 . * - • 1 - 2 0 * ./ ( 0 3 * ./ " ") 4 ! ( 0 ) 5) 4 - 6) & - 5 • 4 • 7 - ( ( • 4 , - ( 3 -, 3 • & 0 - 0 8 • 4 0 * 0 • 9 - 0 0 • • 4 - - - - : 0 ( ! ./ *0 ( : - ) 6 N CH3 O H O H O morfin N CH3 O O H O C H3 kodein ; fenantren N CH3 morfinan < • 4 * , ./ , ( 0 * * ./ * • % • = ( ( : , ./ * ./ ! 0 ( ) • = ( 2 > ? @ * ./ A * : ! ( ) • %B : - - ./ ! : ( 0 : ) • - 2 ( - - ! ( 0 : ) C ! ! ") D - 2 ( E 4 NH benzomorfan # 5) D - ( 4 B , * ./ , ( 0 - * * ( B 1 , * ./ E B F * - ./ G N H 4 fenylpiperidin N CH3 O O CH3 pethidin "$ 6) H 1 1 ! " I B 4 /2 - ( : # B N CH 3 C H3 C H3 O CH3 methadon "" • A - 3 - ! &49J) B , + 3 2 0 / 0 - 3 B 4 ./+ 2 : - !7> K)0 - B 4 * ./ / 2 ( 0 "5 "# $ ! • L - B F ( 3 2 , 2 B F 23 , 3 B & +L 2 ( - * 7> 5 "5<M7 "I 4 - 0 - "6 L 2 OH O O - Na + H + CO2, 125°C, 1MPa O -Na+ fenolát sodný O OH OH kys. salicylová Ac2O O OH O O C H3 kys.acetylsalicylová "; • L - !$% & B ( 0 ./ - ./ / - - B N ,- ./ + -, , / 0 , 2 : 0 3 , 2 O B ,- ./ P Q1 / - - ! ( ) ( $ 0 2 - : ' ( & B & + "< %#$ ! & • 4 ' & B 0 0 - - 3 * ./ B & + ;B 2 0 * ( 2 : * ;B ( 0 - "% OH NH O CH3 paracetamol "C '#$ ( !) & • 4 / 2 ( 0 * , "##6 • D- 2 - ( 0 ( B 4 3 / - 0 - , 3 • I ') * & B I 2 ( , : N H N pyrazol "# *#$ ! ! ! + , B ( B Q 2 7> K • Q '+ " % + & B D - B ( 0 2 2 • D ( ' $ , % & , D - • Q2 ( '- (. ) ( . & B D - 5B B 0 ( 0 - : 0 - ,- ./ "G N O CH3 O OH CH3 O Cl indometacin CH3 O OH CH3 C H3 ibuprofen NH Cl Cl O OH diklofenak 5$ -# . !/ B ( B D , C$ 5$ B F - ./ 0 * / - 3 @ 2 3 • 4 : ' / 0 " " / & • Q : • 1 : • J : '1 . & 5" 0# . 1 B 4 ( B R / - 3 - 3 B Q 2 7> KB5 • 7 : 2 ' /& • O ( : 2 55

Témata, do kterých materiál patří