Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hormony

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (122,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

! ! " # $ % & ' ($ ) $ & ( * +, !) $ - % + & ( ! " ! * $ & ( * ./ 0 1 ,2 3/ 2 4 5 & , - ' 6 ) 7 8 ' 4 69 : # - - + % &7 O O H I I I I COOH NH2 H thyroxin ; ,2 3/ 2 4 5 • 0 < • = $ - • > 6 ? * @A ? 0 ' @A B • > 6 ( * @A ( 7 EtO Br OEt MeNH2 KSCN ClCOOEt pyridin N H N S CH3 thiamazol N N CH3 S O O C H3 karbimazol C ,2 3/ 2 4 5 C H3 O O O CH3 ethyl - 3 - oxo - hexanoát + NH2 N H2 S EtONa NH N H O S H7C3 propylthiouracil D ,2 3/ 2 4 5 & , • , !) • , - ! 8 E2 / .?2 A=9F3=4 5 G ,3, #G : , 3 " , & • ( * DH DD ./ 0 E2 / .?2 E?.?=4 E3=I #E 3 = " I & * @A E 7 !" • ? ! ) $ C'B 1D' B 02 3?=02 A=9F3=4 G 2 4 .> 2 A=9F3=4 * - !) " $7@A G J ,2 3/ 2 4 5 & , !) K.E2 (3FE=4 .4 ?=> =L 3F?=B0M ,2 3/ 2 4 • N O ?07 • 4 N 2 P5?2 B=4 * @A 2 8 7# $ % &' • 0 N 1 ! ) $ Q ./ 0 2 8 - ./ 0 C L ) ' ?0 R ,2 3/ 2 4 5 & , !) / E, • S & , !) ?E, • G • B ! - 8 #? D& #? C& • ? ) ?E, ) .B?, • ( CQ ./ 0 • ($ $ • T U ,2 3/ 2 4 5 E?, $ ) @A E 7( • ( 1Q1 ./ 0 • >$ ) $ - • E A, IE, ! ! • G • B " • E " (32 A.0?=4 • ( ! V ,2 3/ 2 4 5 & , - =4 WL A=4 7) * ) @A $ • ( ; # . ;1 ./ 0 9 CH ./ 0& ; *E'E' $ • > - ./ 0 . "+ • ( ) X' A " ) $ $ • E G • ( Y " Y • =>>/ > / 1+ N • =4 >>/ > / ;+ + + • 9 6 * - ;C ./ 0 #V1./ 0 1 & * • . " $ G AL 0.G 2 4 Q ,2 3/ 2 4 5 & > ! ? * @A ? ? . 8 G * @A G 7( + , G 7 * G * @A G 7, * R 1 S NH O O C NH R 2 O 1H ,2 3/ 2 4 5 & > Z # + +11Q& 9 ! / ! * @A / ! 7-* - . I ! N H2 NH NH2 N H N H biguanid 11 ,2 3/ 2 4 5 & = ['" • B ! • ($ • ($ " # - G $& / " . * @A . HOCH2 N OH OH OH CH2CH2OH miglitol 1; ,2 3/ 2 4 5 > 6 & 0 # $ & & ( + . " # & + F " " " # & • W ) " 7 1C ,2 3/ 2 4 5 10 9 O H C H3 C H3 H H H CH3 CH3 C H3 cholesterol 10 5 1 4 2 3 8 7 9 6 13 14 12 11 17 16 15 H H H H H A B C D gonan A - B trans/cis; B -C trans; C - D trans 1D ,2 3/ 2 4 5 & 0 • , $ • / ;1 $ + G # & • 2 $ $ • K ) \ + • 9 + .B?,7 $ "+ W ) .B?, + / # & • 2 #4 ] 0]& 1J ,2 3/ 2 4 5 0 ,5> 32 02 3?=E2 4 * @A , 7 / * * # 02 3?=E2 4 * @A B ' W )- / 9 8 * (3F> 4 =E2 A2 4 ' @A ( 7) - +(3F> 4 =E2 4 * @A ( 7 * ' W I B Q - \ ?3=./ B=4 2 A2 4 ' @A ? 7 01 2 > FP./ F?,.W2 4 * @A > 8 7, * 1R ,2 3/ 2 4 5 - H2 (mikrobiálne) - H2 (mikrobiálne) O CH3 CH3 H H H H O H OH COCH2OH hydrokortison (kortisol) O CH3 CH3 H H H OH COCH2OH O kortison O CH3 CH3 H H H H O H OH COCH2OH prednisolon O CH3 CH3 H H H OH COCH2OH O prednison 1U ,2 3/ 2 4 5 & ( + F " • ( 6FE?32 4 FE?3.> =2 A 3-% . 4 FE?3=2 A 3# 2 4 • ! $ • 3 Y FE?3.> =2 A' K.AF3^? F?,=4 5A'FE?3.> =2 A / FE?3.4 2 A 3 1 3 ; 3 C 3 D 2 , 2 , , , F ' @A +F ' 2 , 2 , , 2 , @A F 2 , 2 , 'BB, , @A F 2 2 , 'BB, , @A / CH3 H H H R 1 R 4 R 2 R 3 1V ,2 3/ 2 4 5 T " - + 4 + > * @A > > , 8 C2H5 H5C2 O H OH diethylstilbestrol 1Q ,2 3/ 2 4 5 = " $ • K )- " $ • E N )- ! • 0 - • A • E " ?./ 2 P=IF4 * @A ? 8 ! 7 . " 5 0A2 / =IF4 ' @A B ! 7 ! % C2H5 O N CH 3 C H3 tamoxifen ;H ,2 3/ 2 4 5 + G " • 2 ;+ +/ F $ (32 G FE?F32 4 * -% % • ( ) ) • ( "$ ,5> 32 P5(32 G FE?F32 4 '0.(32 4 ^? * 6 . %' F?=E?32 4 4 2 3F?,=E?F32 4 * @A 4 7 7 % 6 4 2 3G FE?3FA * @A 4 " ;1 ,2 3/ 2 4 5 ,2 3/ 2 4 5 ;; 3 1 3 ; 3 C 3 D / . , / ( " / 2 , 'BB, / F , 2 , 'BB, / 4 , 2 , 'BB, F 4 " R 4 H H H R 2 R 3 O R 1 + . " • ( • 2 " ) + $ • ( 6 ' " " ' 3 " + \ % ?FE?2 E?F32 4 * @A ? 7- * % • 3 + N " / F?,5A?FE?2 E?F32 4 * @A / 4 .4 > 32 A2 4 * * @A 4 7 * E?.4 .W2 A ' ;C ,2 3/ 2 4 5 CH3 H H H OH R 2 O R 1 3 1 3 ; / , / / , , CH3 H H H OH CH3 CH3 N N H stanazol = stanozolol ;D ,2 3/ 2 4 5

Témata, do kterých materiál patří