Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Celková anestetika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

• • • • • • • ! " ! " #$ % &'() *+ & ,&,-( OH O H NH2 dopamin OH O H NH2 OH noradrenalin N H2 O O H GABA - gamaaminomáselná NH O H NH2 serotonin OH O H NH OH CH3 adrenalin (epinefrin) N + C H3 C H3 CH3 O O C H3 acetylcholin . &'() *+ & ,&,-( • /0 • ! " 1 2 1 3 • 4 " # 5 160 3 3 • 7 8 %9 : /9 ; 3 1! " .9 2 ; 6 " 1 2#1 ,( ; 5 : 5 91 0 <9 : / / 9 ; 79 5 / : /9 ; 1 #5 ! - 0 < &'() *+ & ,&,-( %$ - 0 • " / / # 1 0 1 5 ! • 5 8 60 1 2 1 60 1 / 0 0 1 1 3 • 5 8/ 1 : 91 1 : 2 /91 2 := ! 1 5 9 • 5 1 # #1 # 7 &'() *+ & ,&,-( > = .?3 ?.? ?%1%1%? & = :.? ?%1%1.? 9 - = :%? ?.1.1.? 9 CFClH - CF2 - O - CHF2 O F F F F F F F @ &'() *+ & ,&,-( .$ - A • ! / 3 3 ! ! ; 60$ / " $ 5 ! 6 B 2 , & &'() *+ & ,&,-( C

Témata, do kterých materiál patří