Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lokální anestetika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

• • !" # $ % • & ' ( ) * * + )* , • & - + . ' • / 0 1 • # 1 2 + ' ) 3 4 • & 5 1 $ *,667% - 5 8 9 - 9 + ' + + - $ %+ ) $ %+ $ ,:7;%+ - 5 < * * * + . * ; 2 $ % • 3 $ %+ ' < 2= • > * • % " ) 0 + * + 33 ? < % ! +> @ 4 % # > " ) 49! % A " 0 + + )+ $ % 7 ! " • 4- 7- * • B 9 + 1 3 • 4- 7- * • 33 0 ' 2= 3 < *+ 9 3 1 ' ' ) 0 < C • 8 -7- * • D ) 2= ' + + E NH2 O O CH3 benzokain NH2 O O N CH3 CH3 prokain O O N CH3 CH3 N H CH3 tetrakain F • &) +3 $ % • # 3 < 3 ' ,% 6 # $% • " 4+ 3 $ )*! + % ' E • # ) ) ,9!+ ' • A 2 + + )* *" • A ' 0 < : - 5 + 9 +< 3 9 3 ' - G & $ ' ( )! * + , " 2 -4+E- - H < *+ 3 - / I 2 -4+7+E- - 3 + -# $ " - 79 < 3 ' - J ,K N O O O CH3 NH N CH3 CH3 cinchokain N H O CH3 C H3 N CH3 CH3 lidokain N H O CH3 C H3 N CH3 CH3 CH3 trimekain ,, N C H3 O NH C H3 CH3 bupivakain ,4

Témata, do kterých materiál patří