Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vitaminy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (116,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

• • • ! " # $ %&'() &* + • * , - #. - / • ' 0 / • * , - 1 . • 2" 0 3 4 ( 2 5 6 3 4 " 7 8 . 9 %&'() &* + • 8 • : 0 # " ;< • ;< " ( • 2 = = " • * # " # 1 # • > . 01 " • > . 0 " 1 " • ?# < . • 8 0 @ %&'() &* + CH3 C H3 CH3 C H3 C H3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 betakaroten R C H3 C H3 CH3 CH3 C H3 retinol R = CH2OH retinal R = CHO kyselina retinová R = COOH A %&'() &* + • , B2 9< 2 @< • : 0 # • 2 = 8 ? • * # " / • > . 0 • > . 0 • C " D # = . " • 8 0 = / C % # 1 " = E $F 7 G %&'() &* + 10 9 CH3 R O H základní struktura provit.D H %&'() &* + • : 0 / • ? D • 2 " "/ "/ = D / I/ = = • > . 0 1 J • > . 0 # • 8 0K = . 5 H< # 9 # " • ?# = I/ " 1 L< = M %&'() &* + 6 2 O O H R 1 R 2 R 3 CH3 R tokoferoly - základní struktura O chroman = benzpyran K %&'() &* + • , = 1 9< <$ A< N 11 3 • N = = 3 • ! " • ! # • ? D # N 3 • ?# " " N6 9 < 6A3 • > . " #. # / " 1 = ('7 # 1 • ? 0 # =1 • O 9< E %&'() &* + O O CH3 R vitamin K - základní struktura CH3 2 - methylnaftalen $F %&'() &* + $ %& ' • 4 • 6 = • 7$ , • 79 , • 7@ , , ?? • 7H , D • 7$9 , • * • 6 • 7 , > • 6 $$ %&'() &* + • : 0 1 / / = = # • 6 • * 0I < N 1 = 3 • * 0 D = • : =1 # 0 " # $9 %&'() &* + O • Cl - Cl H N N C H3 Cl NH2 S N CH3 OH + N N C H3 NH2 S N + CH3 OH Cl H 4 - amino - 5 - chlormethyl - 2 methylpyrimidin $@ %&'() &* + • : 0 • 6 # 1 / > 7 • * 0 " • * 0 D = • * 0 = $A %&'() &* + • P • N N NH N O C H3 C H3 O R R = ribosa riboflavin $G %&'() &* + • : 0 • O / D * (2Q* (2? • * 0 " R &' * O • * 0 " • * 0 # " # • * . # / ?? $H %&'() &* + N O OH kyselina nikotinová N O NH2 nikotinamid $M %&'() &* + ! • : 0 1 • O / ( S • * 0 1 . " " N 3 • * 0 D • ? N 3 = . D • O / = = = 1 " = < ;<( = $K %&'() &* + CH O CH C H3 C H3 isobutyraldehyd O O C H3 C H3 OH pantolakton N H2 O OH - alanin NH O H CH3 C H3 O O O - H OH Ca 2+ kalcium pantothenát $E %&'() &* + 2 " # $ • O H< D D D G< • : 0 # • 2 = * O • * 0 " • * 0 N $FF D 3 • O D 9F %&'() &* + 9$ %&'() &* + N OH CH3 O OH pyridoxal N OH CH3 NH2 OH pyridoxylamin N OH CH3 OH OH pyridoxol • : 0 # / = • 2 = " • * 0 " / " # #. • * 01 • 8 . . = 8 99 %&'() &* + • : 0 # • 2 = * 6 * O • * 0 " = " S " # J • * 0 7$9 9@ %&'() &* + O OH O OH N N N N OH N H2 NH O NH H kyselina listová N N N N pteridin 9A %&'() &* + % • : 0 1 . . # - • 2 = 1 " ) 6 • * 0 I B # ('7 O( • * 0 D • O . O O H O OH kys.fumarová 9G %&'() &* + S N H N H O H H O O H biotin 9H %&'() &* + & • : 0 • 2 = T • * 0 I " B " I / 8 • * 0 # $ . 6# / • O 2<R 9M %&'() &* + O O H OH O H OH OH kyselina askorbová 9K %&'() &* + OH O H OH O H H H OH H OH D - glukóza ' () *+ , • U T / ) 6 = . . < ! N <E $9< 3 < ! N <E $9 $G< 3 < ( N <G K $$ $A< 3 • % ? / " 9E %&'() &* +

Témata, do kterých materiál patří