Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. William Shakespeare - Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROMEO A JULIE WILLIAM SHAKESPEARE • 23. dubna1564, Stratford nad Avonou † 23. dubna1616• je považován zaanglického národního básníka• v 18 letech se oženil s 26letouAnne Hathaway, s níž měltři dětiDÍLO• p•základem jeho dramatů jelidská pravda a láska•komedie:Zkrocení zlé ženy•tragédie:Hamlet, Othello, Macbeth•historická díla:•pohádky:•poezie:SonetyDĚLENÍ DLE OBDOBÍ:• před rokem 1600: píše hlavně komedie ahistorické hry• po roce 1600: značná vlna pesimismu -tragédie• před svou smrtí: píšeromancea pohádkyANGLICKÝ / ALŽBĚTÍNSKÝ SONET• anglický sonet tvoří:tři čtyřverší a jedno dvojverší• závěrečné dvojverší (couplet• obvyklé rýmové schéma sonetu jea-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT •obdobírenesance a humanismu (rozvíjení přírodních věd, návrat k antice, radosti pozemského života, středem zájmu je člověk, svobodný vývoj člověka)•Dante Alighieri–Božská komedie (3 části: Peklo, Očistec, Ráj) •Giovanni Boccaci–Dekameron (sbírka povídek) •Francois Villon– Odkaz (malý testament),Závět(velký testament) •Miguel de Servantes y Saavedra–Důmyslný ritíř Don Quijite de la Mancha •Geoffrey Chaucer– •dílo bylo napsáno roku 1595• v Anglii vládla Alžběta I. -alžbětinská renesance• ve Francii probíhajínáboženské války mezi katolíky a protestanty 1564–1569; definitivní konec sporu přišel v roce 1598, kdy Jindřich IV. vydaledikt nantský ROMEO A JULIE ČASOPROSTOR •děj se odehrává veVeroně (nejspíše v 16. století) VYPRAVĚČ •repliky• nezúčastněný vypravěč;er-forma LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR •drama •tragédie • vzorem pro Shakespeara byla řeckátragédie Phiramus a Thisbé• zbytečnost krvavých sporů; souboje a smrt. JAZYK• spisovný jazyk, archaismy, metafory, jednočlenné věty, vulgarismy TROPY A FIGURY• promluvy Romea, Julie a některých dalších příslušníků vyšších vrstev jsou psányformou verše• dialogy chůvy (nižší společenská vrstva) jsouprozaické•složité verše a souvětí, využití kontrastu vysoký styl x lidová mluva, lidové obraty v mluvě prostých lidí • zvolání (Romeo! Blázne!)• přirovnání (Tu se Romeo vymrštil jako střela• metafora (Na křídlech lásky přeletěl jsem zeď...)• archaismy (Ni to, ni ono...• řečnické otázky (Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?)• personifikace (štěstí se na tě hrne) KOMPOZICE •dílo se dělí na5 dějství•prolog je vytvoř en formou sonetu•chorus (obyvatelé Verony) - uvádí v prologu do situace (v antických hrách chorus vyjadřoval veřejné mínění) HLAVNÍ POSTAVY •ROMEO MONTEK •JULIE KAPULETOVÁ- naivní mladá dívka (14 let), která se bláznivě zamiluje do Romea; tvrdohlavá, obětavá a krásná; nenechala se donutit ke svatbě s Parisem; pro lásku zemřela; oklamala rodinu (jed), tajně se vdala, neposlouchala rodiče •bratr Vavřinec - františkán; přítel Romeův, který pomáhá oběma milencům •Tybalt - Juliin bratranec •Paris - mladý šlechtic; původně si měl vzít Julii •Merkucio- Romeův přítel DĚJ Děj začíná střetem mezi rody Monteků a Kapuletů na náměstí, který musí ukončit až vévoda. Zde se už objevuje Romeo, nešťastně zamilován do Rosaliny. Společně se svými druhy se dozvídá o maškarním plese u Kapuletů a rozhodne se tam jít. Na plese spatří Julii a zamiluje se do ní. Po skončení plesu se Romeo vplíží na zahradu Kapuletů a pod okny Julii vyznává lásku. Ta pozná hloubku jeho citů a následující den je bratr Vavřinec oddá. Později dochází k další potyčce, kdy Tybalt zabije Romeova přítele Merkucia, a Romeo z pomsty zabije Tybalta. Za to je vyhoštěn z Verony a odjíždí do Mantovy. Julie truchlí nad odchodem Romea, její otec to však považuje za smutek z Tybaltovy smrti a chce svou dceru přivést na jiné myšlenky svatbou s Paridem. Když vidí mrtvého Romea, vezme jeho dýku a zabije se. Obě rodiny se nad mrtvými těly svých dětí usmíří a postaví ve Veroně zlaté sochy Romea a Julie.

Témata, do kterých materiál patří