Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. R.U.R. - Karel Čapek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

R. U. R. – Karel Čapek Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Meziválečná česká próza - demokratický proud - 1. pol. 20. století Mnichovská zrada/dohoda - dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa Německu Česká literatura v období mezi světovými válkami ( 1918-1938) Historicko-společenský kontext - nová mapa Evropy po r. 1918 - hospodářská krize - nástup komunismu - Mnichovská zrada - vyhlášení samostatného ČSR I. LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA - obraz 1SV v literatuře legionáři= dezertéři, kteří utekli z R-U armády, nechtěli za ně bojovat - situace v Čechách – snaha vymanit se z područí R-U, zbíhání k Dohodě tvoří se tzv. Legie 1. Legionářský proud = autoři, kteří popisují přímo zážitky z legií Josef Kopta, Rudolf Medek, František Langer 2. Civilní podoba = autoři, kteří se inspirovali tématikou 1SV válkou obecně a ironizovali ji Jaroslav Hašek II. IMAGINATIVNÍ PRÓZA - obrazná (baladická) próza - básnická obrazná vyjadřování – asociace, metafory, lyrické prvky, jazyková stylizace podobná poezii Pragmatismus = je filosofický směr 20. století, který staví do popředí lidské jednání, praxi, ze které každé myšlení vychází a k ní zase směřuje, myšlenky se ověřují tím, zda jsou prospěšné, a pravdivá tvrzení jsou ta, která se osvědčila (kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenost) Vladislav Vančura III. DEMOKRATICKÁ LIT. - pragmaticky orientovaní autoři - novináři, žurnalisté působící v Lidových novinách(tisk demokraticky smýšlející populace) - hlásí se k demokratismu a humanismu - tradiční realistická forma a tvorba Karel Čapek, Josef Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček, Rudolf Těsnohlídek Socialistický realismus = tvůrčí metoda usilující o pravdivé zobrazení reality ve společen. revol. vývoji (prolet. a avantgard. myšlenky), ovlivněna sociál. myšlenkami (Marx) a situací SSSR V. SOCIALISTICKO-REALISTICKÁ PRÓZA - levicově orientovaní autoři - socialistický realismus - ideologická funkce(na rozdíl od r. 1948 vznikají ve 30. letech kvalitní díla, ne schématická) LUMÍR - beletristický týdeník - snaha povznést českou literaturu na světovou úroveň (překlady, inspirace zahraničími vzory) - okolo časopisu se soustředila skupina spisovatelů – lumírovci Ivan Olbracht VI. PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA - zaměření na lidské nitro a individualitu vliv Sigmunda Freuda(jeho psychoanalýzy) - sonda do psychologie postav – nešťastné, amorální, psychicky nemocné, šířící zlo SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA Historický kontext: -celosvětový válečný konflikt - zákopové války, bleskové války Opozice: Státy Trojdohody – VB, F, R Centrální mocnosti – RU, N Poválečná společnost: - psychické nemoci / zranění, ztráta blízkých / morální šok Literární kontext: SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA - ve velké části reflektuje 1SV I. MODERNÍ PROUD - proud vědomí, ubývá dějovosti - většinou jen 1 hl. postava - Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka – Proces; Virginie Woolfová II. REALISTICKÝ PROUD - základem je dějová linie Francie - Romain Rolland – Petr a Lucie - A. de Saint-Exupéry – Noční let, Země lidí, Malý princ Německo 1) 1SV –Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid 2) Hrozba fašismu a 2SV –Thomas a Heinrich Mannovi; Lion Feuchtwanger Velká Británie - odlišná, nezaměřovala se na válku, ale na společnost - 2 typy lit.:1. Experimentální proud 2. Tradiční proud –John Galsworthy – Sága rodu Forsytů Rusko 2 proudy: 1. Oficiální lit. -Maxim Gorkij, Michail Šolochov 2. Neoficiální lit. –Boris Pasternak – Dotor Živago; Michail Bulgakov – Mistr a Markéka Pražská německá literatura - pol. 30. let 20. století - pražští Němci - Egon Erwin Kisch – Pražský pitaval - texty, které se zaměřují na vykreslení duševního života, zobrazují nitro postav detailně - zobrazují se pudy, patologické jevy(úchylky) - nadčasová(její témata jsou neustále aktuální) Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Václav Řezáč, Egon Hostovský VII. KATOLICKÝ PROUD - proud inspirovaný barokem, je konzervativní, vyznává zákl. lid. hodnoty – víra v Boha, úcta k přírodě, náboženství - náboženské časopisy: Akord; Řád Jaroslav Durych, Jakub Deml VIII. VENKOVSKÁ PRÓZA A RURALISMUS - opak socialist. realismu - venkov, půda = jistota, selské tradice, náboženství Josef Knap; Václav Prokůpek; František Křelina IX. EXPRESIONISTICKÁ PRÓZA - protiklad impresionismu, naturalismu - snaha o vyjádření vlastních pocitů(pocit tísně, úzkost) - deformace reality F. Kafka, Zdeněk Kalista Kontext autorovy tvorby Autor: Karel Čapek (1890-1938) - žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, esejista, cestovatel, psal knihy pro děti - narodil se vMalých Svatoňovicích -nejmladší ze tří dětí(Josef – malíř, spisovatel; Helena) - znal se sMasarykem - studoval gymnázium vHradci Králové(GJKT) - po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku přešel do Brna - povolání: vychovatel, knihovník Národního muzea, dramaturg a režisér ve Vinohradském divadle - redaktorNárodních listů aLidových novin - zvolen prvním předsedou československéhoPEN klubu(celosvětové sdružení spisovatelů) - manželka: Olga Scheinpflugová Noetická poetika– filosofická oblast tvorby – mezilidské pochopení(lidské vědění, bytí) Causerie– vtipný útvar na pomezí fejetonu, úvahy, povídky – cílem kritika problému Pátečníci - označení skupiny kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj v pátek odpoledne scházívali - zemřel pár měsíců před plánovaným zatčením gestapem -Amatérský fotograf - vášnivý cestovatel - patřil meziPátečníky Další díla: 1. jako novinář- fejetony Anglické listy; Italské listy (kombinace fejetonů a dopisů z jeho cest) 2. utopie (ideální stav, u Č. obvykle nějaký vynález, jež se obrátí proti čl.) RUR; Krakatit; Válka s mloky; Věc Makropulos; Továrna na absolutno 3. noetika (má za úkol poznat charakter člověka) Hordubal + Povětroň + Obyčejný život=Čapkova noetická trilogie 4. varování před válkou (2

Témata, do kterých materiál patří