Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice Karel Jaromír Erben Základní informace: Veršované dílo, básnická sbírkaBalady ( básně s pochmurným dějem a tragickým koncem)Nese prvkyromantismuAutor popisuje obraz dávných lidových představ a názorů na životObjevuje se zde boj člověka s přírodou nebo s nadpřirozenými silami (bezmocnost), porušení mravního ideálu = vina a trestTrest vždy převyšuje provinění postav básníBásnická sbírka 13 básní (11 balad, úvodní Kytice, závěrečná Věštkyně)Český romantismusČeské báje a pověsti –inspirace pro tuto sbírkuPoprvé vyšla r. 1853Celý název: „Kytice z pověstí národních“vylíčena koncepce světa a lidského údělu, vystupňování důsledků za lidské činy a proviněníčasto zmrazující pointalyricko – epicképoezie, balada, pověsti, legendy Jazyk: spisovný jazyk (zastaralý), tzv. baladická zkratka = zhuštěný a úsporný jazyk, často neslovesné věty bez spojek, citoslovce – dějový spád + dramatičnost, zvukomalba, naléhavost a mystičnost (pohádkové a kouzelné prvky), časté personifikace (připisování lidských vlastností neživým předmětům nebo věcem) nebo metaforyrým sdružený a střídavýapostrofa (Maria, panno přemocná), epizeuxis, eufemismus (již na něm roste trávníček) Myšlenka, motivy díla: lidské neštěstí, které nezpůsobí společnost, ale člověk sám tím, že poruší zákonyza své činy krutě potrestaní Děj: 13 básníKytice:Svou sbírku z "pověstí národních" zahájil Erben básní nazvanou Kytice. Také tato báseň vychází z lidové pověsti, která se prý vypravuje v Klatovském kraji. Báseň také odůvodňuje, proč se celá knížka jmenuje Kytice. Skromná kytice z květů mateřídoušky, vyrostla na matčině hrobě. Osiřelé děti pak z jejích kvítků čerpaly útěchu. Takovými květy mateřídoušky jsou i prosté pověsti naší vlasti, kterými Erben chtěl získávat srdce osiřelých synů a dcer matky vlasti. Hned v úvodu tedy zazněl silný vlastenecký cit.snad že i najdeš některého synajenž k tobě srdce nakloní.Poklad:Námět známý po celé EvropěDěj básně je založen na staré legendě, že se na Velký pátek při čtení pašijí otevírají skryté poklady.Báseň začíná slovy: "Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou…. Vypravuje se tu, jak matka spěchala na Velký pátek do kostela a v rucenesla dít, dvouletého synáčka. Přišla k místu, kde do cesty zasahovala skála a uviděla v ní otvor, ve kterém bylo vidět něco lesklého. Šla za tím leskem a uviděla hromadu pokladů. Posadila dítě na zem, nabrala hromadu zlata a peněz a utíkala domů. Vrátila se, ale z touhy po bohatství nabrala znovu a ještě jednou. Když se vrátila potřetí, byla skála už zavřena, protože už byly pašije skončeny. Matka naříkala za své dítě, které zůstalo v podzemí. Teď si uvědomila, jakou chybu udělala : (nejdražší poklad ztratila a doma se ji zatím zlato a drahé kamení přeměnilo na hlínu). Celý rok čekala matka, v kostele se modlila a teprve na Velký pátek se s dítětem shledala. Svatební košile:Pověst z Čech.Podobný námět bychom našli u všech Slovanů, ale také ve Skotsku, v Bretani a v NěmeckuMotivem je tu pověst, rozšířená i u jiných slovanských národů, že si mrtvý přišel pro svou milou. O půlnoci prosí opuštěná dívka Pannu Marii, aby jí vrátila milého, nebo, aby zkrátila její život. Ale její milý je už mrtev a přichází o hodině duchů pro dívku. Dívka s ním jde. Na cestu si bere modlicí knížky, křížek, růženec po matičce a košile, které ušila pro sebe a pro svého milého. Cestou ale musí všechny své věci dát pryč. Když přijde se svým milým k cíli své cesty, pozná, že je na hřbitově. Ve strachu se schová do márnice a prosí Pannu Marii o odpuštění. V tom zakokrhá kohout a hrozné zjevení duchů zmizí. Ráno je pro lidi zděšením, když uvidí schovanou dívku v marnici a po celém hřbitově roztrhané košile a vykopaný čerstvý hrob.Polednice:Námět z české pověsti o divých ženách a polednicíchje balada, která vypráví, jak matka, popuzená křikem svého zlobivého dítěte, na něj pošle polednici. Polednice opravdu přijde a matka hrůzou tiskne své dítě k sobě a zadusí je. Přesně ve dvanáct hodin přichází muž z roboty a ženu vzkřísí, ale dítě je už mrtvé.Zlatý kolovrat:Námět se Slovenska –původně lidová pohádka, kterou zapsala B. Němcová balada o maceše a nevlastní dceři. Její nevlastní dceru Dorničku poznal na lovu král. Má se stát jeho ženou. Macecha a její dcera vedou Dorničku ke králi, v lese ji zabijí, oči vyloupnou, tělo rozsekaji, údy vezmou s sebou a trup pohodí v lese. Vlastní dceru pak vydává za Dorničku. Král musí do války. Lesní stařeček najde tělo v lese. Za zlatý kolovrat, za přeslici a za kužel dostane od nové královny Dorniččiny údy a oči zpět. Pomocí živé vody přivede Dorničku znovu k životu. Když se král vrátí , královna se mu chce pochlubit kolovratem. Ten však vyzradí, co se stalo Dorničce a že královna není ona. Král se s Dorničkou shledá a macecha s dcerou jsou krutě potrestány.Roztrhají je vlci.Štědrý den: Den před Štědrým dnem přijde Hančin přítel a požádá dívku o ruku, ta souhlasí. Na Štědrý den sedí Hana a Marie v komůrce a předou. Existuje tradice, že kdo se podívá o půlnoci po Štědrém dnu do jezírka, kde se sklání vrba, uvidí svou budoucnost. I jdou Hana a Marie k jezírku. Hana poklekne a vidí svého chlapce Václava a svatbu. Tu poklekne Marie a vidí kostel a rakev. Vše se dle věštby vyplní – Hanka si bere v létě Václava a na podzim umírá Marie.Holoubek: Žena, která otrávila svého muže, se prochází po hřbitově, když vtom jede okolo pohledný mladík. Přemlouvá vdovu, aby netruchlila, zapomněla na svého mrtvého muže a vzala si jeho. Do třetího dne na mrtvého žena úplně zapomene. Do měsíce se provdá. Nový ženich ji nabádá k radosti a veselí s tím, že nebožtík nic nevidí a ani neslyší. Nad hrobem vyroste dub, kde sedává bílý holoubek a velmi smutně zpívá. Vdova, která už nemůže překonat své výčitky svědomí skočí do vody a utopí se. Je pohřbena v poli žita.Záhořovo lože: je legenda. Neznámý poutník spěchá na podzim v mnišském hábitu na západ. Přichází do lesa, kde obr přepadává pocestné. Vyběhne i na poutníka a ptá se, kam jde. Poutník říká, že do pekla , protože jeho otec upsal duši. Ob

Témata, do kterých materiál patří