Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14.Krysař - Viktor Dyk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař – Viktor Dyk Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Literární moderna - Česká lit. na přelomu 19. a 20. stol., anarchističtí buřiči ČESKÁ MODERNA - Generace, nastupující v 90. letech 19. století, se odklonila od lumírovců a ruchovců - Končí vláda staročechů, nastupují mladočeši - Rakousko-Uhersko zbrojí, buduje armádu – ovlivněno německým anarchismem⇒ vyústění v 1. světovou válku. -Symbolismus, impresionismus, po troše i dekadence(dali se na ústup, a poté přišli buřiči) - Obdiv francouzské literatuře a také ruské literatuře (Tolstoj, Dostojevskij, Čechov) – Rusko je pro Čechy nadějí proti německé rakouskouherské říši =panslavismus ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI - generace mladých spisovatelů z počátku 20. století -Fin de siécle = období konce/přelomu století - tendence překonat individualismus, sblížit literaturu se životem - odpor k společnosti,pesimismus -Hesla: Antiklerikalismus - proti církvi Antimilitarismus - proti vojenství -navázali na Českou modernu - časopisy:Nový kult, Moderní Revue Historický kontext: - rychlý vývoj kapitalismu - rozvoj společnosti, hospodářství - vztahy ve společnosti: peníze – chudí vs. Bohatí Boj o peníze, zákazníky Zvětšování sociálních rozdílů, narušení rodinných vztahů Pesimismus, krize, beznaděj Anarchismus = filosofie, která popírá a odmítá státní moc i jakoukoliv autoritu a organizovanost - Zdůrazňuje absolutní svobodu jedince, tvůrčí svobodu. Nový kult - zakladatelem bylS. K. Neuman, dáleŠrámek, Toman, Těsnohlídek, Mahen, Majerová, Dyk, Gellner - vznik nových politických stran a radikálních (anarchistických) skupin Rysy: - přirozenější, hovorovější, jasnější jazyk - přímá pojmenování(absencesymbolů) -aforistická úsečnost– krátká myšlenka vyjádřená vtipem - satira, pravidelný verš, paradoxy - rozporrozum vs. cit -společné znaky autorů: - přibližně stejný věk -bohémský život - tíhnutí k anarchismu - i přes odpor vůči společnosti příklon k životu, vitalitě –„básníci života a vzdoru“ Další směry na přelomu století: -civilismus - oslava moderní techniky a civilizace -vitalismus - oslava života, přírody, citový a smyslový prožitek -naturismus – oslava nezkažené přírody ZTRACENÁ GENERACE -Amerika - skupina autorů, kteří reagovali na 1. SV – dobrovolně ve válce a vrátili se - důsledek: narušená psychika(nedokázali se vyrovnat se vzpomínkami) - témata:1. popis zážitků, psychiky 2. kritika Amerického zlatého snu Historický kontext: -celosvětový válečný konflikt(napjaté diplomatické vztahy) - zákopové války – na řece Sommě, u Verdunu(velké ztráty na životech) - bleskové války Opozice: Státy Trojdohody – Velká Británie, Francie, Rusko Centrální mocnosti – Rakousko-Uhersko, Německo + další země 1917: - vstup USA do válka(ke straně Dohody) - převrat bolševiků v Rusku(výstup z války) 1918 – příměří – zánik Rakouska-Uherska Poválečná společnost: - psychické nemoci / zranění, ztráta blízkých / morální šok(radikalizace myšlení – fašismus, komunismus) Kontext autorovy tvorby Autor: Viktor Dyk (1877-1931) - významnýčeskýbásník,prozaik,dramatik,publicista anacionalistický politik - navštěvoval gymnázium(učitelAlois Jirásek) - poté dokončilPrávnickou fakultu Karlovy Univerzity - po celý život působil jakonovinář aspisovatel - podílel se na redigování časopisuLumír -zaprvní světové války se podílel naprotirakouském odboji -vězněn kvůli své literární činnosti veVídni - redaktoremNárodních listů - patřil mezi nejvýraznějšíprvorepublikové odpůrce tzv.hradní politiky (jejích tvůrcůT. G. Masaryka aE. Beneše) -zemřel na srdeční mrtvici při koupání vJaderském moři Další díla: politická lyrika: Buřiči, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice poezie: Milá sedmi loupežníků, Marnosti válečná tetralogie: Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok drama: Zmoudření dona Quijota – symbolistická hra, hrdina ztrácí iluze = umírá Rysy děl: - jeho díla zpravidla obsahujíjasnoupointu -strohé symbolické zkratky - jeho tvorba je ovlivněnasymbolismem a dekadencí, přejímá romantický náhled na svět, který je založen na rozporu mezisnem a skutečností - dochází ke zklamání - výraznýindividualismus - odmítání uznávaných hodnot Autorovy soudobí autoři Fráňa Šrámek (1877-1952) Stanislav Kostka Neumann (1875-1947) - zpočátku anarchista - psal poezii, prózu i drama vestylu impresionismu smyslem bylo zachytit prchavost okamžiku, nese také rysy vitalismu – okouzlení životem a přírodou - v počáteční tvorbě je antimilitaristou - časté téma -mladá generace zrání, boj s rodiči, psychický vývoj - výborný autor milostné a přírodní lyriky, schopnost vyvolávat pocity lásky, milostné prožitky - r. 1897 založil vlastní časopisNový kult nejvýznamnější teoretická, politická a kulturní revue českého anarchismu - r. 1894samovazba –za velezradu a aktivity spojené s rozkládáním monarchie - symbolismus, dekadentní nálady, projevy satanismu, kult zla a revolty sbírky:Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý Splav – impresionistická lyrika romány:Stříbrný vítr, Tělo, Past dramata:Měsíc nad řekou, Léto Díla: Kniha lesů, vod a strání– jedna z nejkrásnějších sbírek české přírodní lyriky - běh roku od září do dalšího podzimu sbírky z přelomu století:Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi František Gellner (1881-1914) Karel Toman (1877-1946) Petr Bezruč (1867-1958) - žil bohémsky - redaktor vLidových novinách - často používá vulgarismy, pouliční popěvky, pravidelný verš - největší cestovatel z buřičů - redaktorNárodních listů - nejosobnější poezie, silně subjektivní verše, často motiv tuláka -sociální balady – tragické příběhy soudobých společenských problémů Slezska dílo:Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše (posmrtně) sbírky:Pohádky krve, Sluneční hodiny, Měsíce, Stoletý kalendář Dílo:Slezské písně – Ostrva, Marička Magdonová William Faulkner Franzis Scott Fitzgerald Ernest Hemingway A. de Saint- Exupery - Nobelova cena - americké ságy – popis J - popis amerického snu - životní

Témata, do kterých materiál patří