Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. okruh ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI („básníci života a vzdoru“) přelom 19. a 20. století, navazují na českou modernu, bouří se v životě i v uměníjsou zklamáni společností a pohrdají jí, staví se proti všemu starému, vedou bohémský životsoustřeďují se kolem hnutí Omladina, kdy vyjadřují veřejně své postoje (vězení)časopis Nový kult – založen S. K. Neumannem Ovlivňující směry: Anarchismus – odmítání autority státu a neomezená svobodaAntimilitarismus – odmítání války, civilismus – oslava civilizace, vitalismus – oslava životaDekadence a satanismus – odmítavé postoje ke společnosti Rysy buřičů: Jazyk je přirozenější, hovorovější a jasnější, setkávali se v Neumannově vile na OlšanechSoustřeďovali se kolem časopisu Nový kult, básníci života a vzdoru FRANTIŠEK GELLNER (1881 – 1914) Vedl život chudého bohémského života, za 1. sv. války povolán na vojnu, od 1914 nezvěstnýTvorba: znechucení společnosti, objevují se vulgarismy, ironie a provokace Básnické sbírky:Po nás ať přijde potopa!Radosti života – holky a alkohol KAREL TOMAN (Antonín Bernášek) (1877 – 1946) Ovlivněn anarchismem, nedostudoval práva, protože se nebyl schopný podřídit Pohádky krve, Torzo života, Melancholická pouť, Měsíce – vrcholná tvorba, 12 básní (1 měsíc 1 báseň) STANISLAV KOSTKA NEUMANN -vyrůstal v Olšanské vile, účastnil se hnutí Omladina, vězněn na Borech symbolismus:Jsem apoštol nového žití, Satanova sláva mezi vámi: báseňVypučel jsem nad bahnacivilismus:Sen o zástupu zoufajících, Anarchismus:Kniha mládí a vzdoruvitalismus:Kniha lesů, vod a strání, Proletářská poezie:Rudé zpěvyokupace:Bezedný rok – Mnichov 1938, Zamořená léta FRÁŇA ŠRÁMEK - pro anarchistické hnutí vězněn, gymnázium v Písku poezie: a) buřičství:Života bído, přec tě mám rád –Curriculum vite – vlastní životopis b) anarchismus:Modrý a rudý – útok na společnost, báseňRaport– hlášení c) vitalismus:Splav– oslava domova, radost ze života próza: románStříbrný vítr - impresionismus, román Tělo – dospívání mladé dívky, vitalismus drama:Léto – impresionismus,Měsíc nad řekou – zážitky z píseckého gymnázia VIKTOR DYK (1877 – 1931) narozen v Pšovce u Mělníka, gympl v Praze, kde ho učil A. Jirásekredaktorem časopisu Lumír, zastával protirakouská stanoviska, neustálé spory s Vídnívzpoura:Síla života, Marnosti – romantický postojanarchismus: baladaMilá sedmi loupežníků – romantické rysysatirické skladby:Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesniceválečná tetralogie:Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno – báseňZemě mluví, Poslední rok Devátá vlna – poslední sbírka, motiv moře, smrti a loučení. Novela:Krysař PETR BEZRUČ (Vladimír Vašek) patří mezi protispolečenské buřiče, ale stojí mimo skupiny básníků, narozen v Opavěpracoval jako úředník v Brně, za 1. sv. války vězněn za protirakouské básnějediná básnická sbírkaSlezské písně – původně Slezské číslo v časopise Čas básně:Červený květ, Labutinka, Ostrava, Kantor Halfar, Maryčka Magdónova

Témata, do kterých materiál patří