Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19.Odraz 1. světové války v literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19) Odraz 1. světové války v literatuře

Základní historické poznatky

 • První světová válka byla řešením vyvrcholené politické situace v Evropě

 • Evropské státy chtěly získat nové kolonie a přerozdělit svět

 • Soupeřili spolu státy Dohody a Trojspolku:

 1. Dohodu tvořila: Velká Británie, Francie, Rusko (později odstoupilo), Itálie a USA (se přidali později)

 2. Trojspolek tvořilo: Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie (později odstoupila)

  • Záminkou války se stal atentát na následníka Rakousko-Uherského trůnu Františka Ferdinanda D´Este, který byl zastřelen v Sarajevu devatenáctiletým studentem Principem 28. června 1914

  • Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku, státy Dohody a Trojspolku se přidali a začala 1. světová válka

  • Původní myšlená „blesková válka “ se stala válkou „zákopovou

  • Válka přinesla mnoho technických vymožeností ( kulomety, tanky, stíhací letadla, ponorky… )

  • Červenec 1918 Německo kapituluje a podepisuje mír.

  • Mírová jednání začala probíhat od 18. ledna 1918 ve FranciiVersailleská mírová konference

  • Po vítězství Dohodových vojsk se rozpadlo Rakousko-Uhersko, Německý císař uprchl za hranice, nová vláda podepsala kapitulaci a tím 11. listopadu 1918 končí 1. světová válka

  • Rozpad Rakousko-Uherska, Ruské a Německé monarchie zapříčinilo vznik nových států

  • Novou podobu mezinárodních vztahů, které válka zcela rozvrátila, měla nasměrovat mírová konference na francouzském zámku Versailles u Paříže

  • 28. října 1918 se Češi odtrhli od Rakousko-Uherska a o dva dny později podepsáním Martinské deklarace se připojili Slováci a vznikl samostatný Československý stát (1. prezident T.G. Masaryk)

  • Celkem zahynulo v 1. světové válce cca 10 000 000 lidí.

  • Literatura zobrazuje válečnou tématiku, chce vylíčit hrůzu a utrpení a varovat tím příští generace

Pojmy:

Dezerce = trestný čin, kterého se dopustí voják tím, když uteče z armády

Emigrace = nucené odstěhování do ciziny ( např. z politických důvodů )

Migrace = přemisťování obyvatelstva z jednoho kraje do druhého

Exil = vyhnanství

Česká literatura

Jaroslav Hašek (1883 - 1923)

 • Tulák, bohém, žurnalista, humorista

 • Narodil se v Praze v rodině středoškolského profesora

 • Po nedokončených studiích na gymnáziu se učil drogistou (prodejce v drogérii ) a nakonec odmaturoval na obchodní akademii

 • Pracoval jako bankovní úředník a později se věnuje pouze psaní

 • Sbližuje se s anarchismem, působil v několika časopisech ( Karikatury, Humoristické listy )

 • Obchodoval se psy a vystupoval jako kabaretní konferenciér

 • Roku 1911 zakládá z recese Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Tato strana později oslovila V. Havla, ale on přislíbil účast této straně, jen když nikdy nebude kandidovat, to stranu velice pobouřili, protože toto tvrzení odporovalo s Havlovým přesvědčením demokracie (dnes spíš výbor než politická strana)

 • Během války opouští ženu Marii a syna Richarda a vstupuje do československých legií a je Rusy zajat

 • Domů se vrací s novou ženou, bydlí v Praze a potom v Lipnici nad Sázavou

 • U nás nebyl Hašek dlouho uznávaným autorem, nejprve se proslavil v zahraničí

Témata, do kterých materiál patří