Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16, Karel Čapek - R. U. R.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Čapek R. U. R. Téma a Motiv - Téma: zjišťován, kdo dal robotům city - Motiv: pokus, povinnost, nátlak, experiment, lež Časoprostor - Prostor: továrna Rossum’s Universal Robots - Čas: blíže nespecifikovaná budoucnost Kompoziční výstavba - Děj je vyprávěn chronologicky Literární druh a žánr - Literární druh: Drama - Literární žánr: činohra – antiutopické drama (myšlenka fiktivní společnosti, v RUR vyhladí roboti lidstvo) Vypravěč / lyrický subjekt - dílo je drama proto nemůžeme přímo určit daného vypravěče, jelikož divadelní hra je určená k předvádění na jevišti a příběh se tedy vypráví pomocí monologů a dialogů Postavy - Harry Domin - Osmatřicetiletý šéf firmy. Chce, aby lidé byli někým, aby nemuseli pracovat. Místo nich by pracovali roboti, dělníci bez duše. - Helena Gloryová - Jednatřicetiletá Dominova manželka. Ztělesnění ženského, citového, laskavého přístupu k robotům i lidem. Je velmi elegantní. - Dr. Gall - přednosta fyziologického a výzkumného oddělení - Dr. Hallemeier - přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů - Stavitel Alquist - za největší hodnotu považuje lidský život a práci, rozumový přístup k životu, lidskosti. Vyprávěcí způsoby - přímá řeč 4 postav (Fabryho, dr. Galla, Heleny a Domina) Typy promluv - polylog 4 postav (=Jde o případy, kdy každý z účastníků komunikační situace mluví o vlastním tématu, když se mluvčí vyjadřuje k více tématům najednou, nebo když komunikuje s větším počtem osob.) Veršová výstavba - nejedná se o poezii, a tak nemůžeme určit veršovou výstavbu Kontext autorovy tvorby 1. pol. 20. století – meziválečná doba Karel Čapek (1890–1938) - narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích - nejmladší ze tří dětí (Josef – malíř, spisovatel; Helena – autorka vzpomínkové knihy Moji milí bratři) - žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, esejista, cestovatel, psal knihy pro děti - znal se Masarykem (Hovory s TGM), oficiální autor; mluvčí Hradu - studoval gymnázium v Hradci Králové, po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku přešel do Brna => maturoval v Praze, potom FF UK (studoval – filozofii, estetiku, dějiny výtvarného umění, germanistiku, anglistiku a bohemistiku) - po škole vychovatel => knihovník Národního muzea => do r. 1938 redaktor Národních listů a Lidových novin, ve Vinohradském divadle 1921-23 jako dramaturg a režisér - zvolen prvním předsedou československého PEN klubu (celosvětové sdružení spisovatelů) - v r. 1935 se oženil se spisovatelkou a herečkou Olgou Scheinpflugovou - po abdikaci E. Beneše v roce 1938 se stal posledním symbolem první republiky - zemřel pár měsíců před plánovaným zatčením gestapem 25. 12. 1938 - Čapek byl velice dobrým amatérským fotografem - patřil mezi přední sběratele etnické hudby (dnes v majetku Náprstkova muzea) - často cestoval, rád zahraničil, měl rád zvířata, sbíral LP desky publicistická činnost - pěstoval především fejeton, sloupek a causerii, vyšlo mnoho výborů V zajetí slov – o frázích, Na břehu dnů, Kritika slov a úsloví fejetony: cestopisné Italské listy, Anglické listy, Obrázky z Holandska, Cesta na sever, Výlet do Španěl, a o lidech, např. Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Měl jsem psa a kočku utopická díla dramata i romány, převratný vynález má špatné účinky na lidstvo - katastrofy jsou varování, Čapek nevěřil technice, vždy je v kontrastu s přírodou R.U.R. Továrna na absolutno – román, zvláštní karburátor rozbíjí atomy a současně uvolňuje absolutno. Absolutno mění lidi, stávají se náboženskými fanatiky a mají potřebu válčit. Věc Makropulos – drama, na počátku je vynález zasahující do života jedné osoby, Eliny Makropulové. Příběh má počátek na přelomu 16. a 17. století v dílně alchymistů Rudolfa II. Jeden z nich nalezne prostředek prodlužující život. Elina ho užije, prodloužení života nepřináší dobrý výsledek. Nakonec si pamatuje jen to špatné, život ztrácí kouzlo, je zklamaná. Když má znovu užít tento prostředek, odmítne a umírá. Dá ho mladé dívce, ale ta si je vědoma kouzla lidského života. Celý recept spálí nad svíčkou Krakatit – román o zneužití vynálezu. Inženýr Prokop objevil třaskavinu, která byla schopná zničit svět. Třaskavinu mu někdo ukradne a on pátrá, kdo, všichni ji chtějí jen zneužít. Válka s mloky noetická trilogie Čapek se zabýval pragmatismem – filozofický směr, kritériem pravdy je užitečnost, hodnota, úspěšnost – pravdivé je to, co má praktický důsledek. -> pravda je relativní noetický = poznávací - práce z počátku 30. let - 3 romány s nezávislým dějem, spojitost – možnost poznání druhého člověka Hordubal, Povětroň, Obyčejný život Čapek proti fašismu - vystupoval jasně a ostře Bílá nemoc – drama, konflikt mezi doktorem Galénem a diktátorem Maršálem s fašistickými rysy. Galén má lék proti smrtelné bílé nemoci, který vydá jen proti slibu míru. - sebeušlechtilejší člověk nezmůže nic proti organizovanému zločinu Matka – drama, námět od manželky Olgy, reakce na válku ve Španělsku - matka si povídá se zemřelými muži ze své rodiny (s manželem a se 4 syny). Naživu je pouze Toni. Matka slyší v rádiu hlášení o tom, že jsou zabíjeny i děti, a sama posílá Toniho do války. pohádky výrazné rysy Čapkových pohádek: - pohádkový svět není vysloveně kouzelný, bytosti jsou polidštěné - děj se odehrává na konkrétním místě - nevystupují v nich vysloveně zlé postavy, např. loupežníci jsou spíš dojemní - hromadění synonym, užívání novotvarů Devatero pohádek – a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek Dášeňka čili Život štěněte výběr z dalších známých děl: Ze života hmyzu – alegorické drama, hmyz má lidské vlastnosti. Sjednocuji

Témata, do kterých materiál patří