Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Josef Kajetán Tyl - Strakonický dudák Aneb hody divých žen

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Strakonický dudák aneb Hody divých žen Josef Kajetán Tyl Romantismus Na začátku 19. století se začali výrazně měnit spol. vztahy. Na jedné straně stojí silné císařské + královské vlády všech e. zemí (za podpory silného policejního aparátu), které usilovali o utužení své absolutistické moci, na druhé straně roste hnutí odporu. Povstání propukla ve Španělsku, Polsku, Řecku, Srbsku a vyvrcholila revolucí ve Francii. Vrstva, která se v tomto zápase snažila získat pol. moc, však většinou nedokázala dovést svůj zápas do konce a ztroskotala. Buřiči, nadaní jedinci, nemohli uskutečňovat své životní plány, nemohli se účastnit veřejného dění, byli vyřazeni ze spol. cítili se osamoceni → propadli spleenu (= životní únava, nuda, těžkomyslnost, melancholie, zádumčivost, depresivně zabarvená nálada). Ovzduší této doby zachycují umělecká romantická díla. Nastupuje v 1. třetině 19. století po osvícenském klasicismu. Není pouze uměleckým směrem, ale i životním pocitem, postojem člověka ke společnosti této doby, ke světu. Vyplývá z nespokojenosti, z nemožnosti ovlivnit spol. dění. Název podle středověkého románu, v němž fantazie a cit převažují nad rozumovostí (cit, fantazie – hlavní znaky). V umění se nevyskytuje v čisté podobě, ve všech nár. literaturách pozvolný přechod od preromantismu k romantismu a od romantismu k realismu. Znaky: Romantický hrdina Autobiografické rysy (splývá s autorem) Výjimečný → osamělý Prožívá výjimečné situace Často neznámý původ Život opředen tajemstvím a do jeho života zasahuje osudovost Bouří se proti spol., době Opovrhuje spol. konvencemi Buď se uzavírá do samoty, nebo své záměry podřizuje nad osobním zájmem Jeho láska – silná vášeň, ale nešťastná (miluje svůj ideál, ne opravdového člověka) Útěchu nalézá v historii, přírodě, exotice, fantazii, mystice, lidové slovesnosti Základní motiv Konflikt mezi jedincem jako tvůrcem snů a ideálů a společností, která jim nepřeje, protože v ní převládají peněžní vztahy Nové estetické roviny Odmítá řád, vyrovnanost, místo nich nastupuje zvláštnost až bizarnost Místo harmonického souladu kontrast Ruší požadavek trojí jednoty Nezobrazuje celou skutečnost, ale individuální přístup k ní = individualismus → subjektivismus Odstraňuje hranice mezi lit. druhy, mísí různé druhy umění (např. v poezii hudebnosti verše, smysl pro barvu, lyrizace dramatu prózy, dramatizace prózy) Lit. jazyk obohatil o výrazy lidové, archaické Požadoval svobodu tvorby Lit. žánry: poezie – veršovaná povídka, epos, dramatická báseň; próza – historická povídka, román; lidová slovesnost – pohádka Autoři Anglický romantismus Lord Georg Gordon Byron – autobiografický epos Childe Haroldova pouť Percy Bysshe Shelley – lyrické filosofické drama Odpoutaný Prometheus Walter Scott – romány – Waverley, Ivanhoe, Kenilworth Jane Austenová – romány Pýcha a předsudek, Rozum a cit, … Francouzský romantismus Victor Hugo – drama Cromwell, epická sbírka básní Legenda věků, romány Chrám matky boží v Paříži, Bídníci, Dělníci moře, Devadesát tři Alexandre Dumas st. – román Hrabě Monte Criso, Tři mušketýři Georg Sandová – román Indiana, Valentina Alfréd de Muset – román Zpověď dítěte svého věku Ruský romantismus Alexandr Sergejevič Puškin – lyricko-epické skladby Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána, veršovaný román Evžen Oněgin Michail Jurjevič Lermontov – poéma Démon, drama Maškaráda, román Hrdina naší doby Nikolaj Vasiljevič Gogol – povídka Taras Bulba, román Mrtvé duše, komedie Revizor (realistická) Německý romantismus Novalis – niha básní Hymny noci Jacob a Wilhelm Grimmové – Pohádky pro děti a celou rodinu Heinrich Heine – soubor reflexivní lyriky Kniha písní Polský romantismus Adam Mickiewicz – filosofické drama Dziady, básnická povídka Konrád Wallenrod, epos Pan Tadeáš Maďarský romantismus Sándor Petöfi – báseň Píseň národa Slovenský romantismus Ľudovít Štúr – spis Nárečja slovenskuo alebo potřeba písaňja v tomto nárečí Samo Chalupka, Janko Kráĺ, Ján Botto, Andrej Sládkovič, Ján Kalinčiak Americký romantismus Edgar Alan Poe – Havran a jiné básně, detektivní povídky Vraždy v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo a jiné povídky Herman Melville – románová epopej Bílá velryba Romantismus v české literatuře 30. léta – konec 40. let 19. stoletíSituace v Čechách odlišná než jinde v E., proto odlišná i česká romantická lit.Č. národ neměl reprezentativní č. šlechtu a také ekon. vývoj nepatrnýVe 30. letech vstupuje do lit. nová talentovaná generace – Erben, Tyl, Sabina, Frič, MáchaVyházela z programu kulturní výchova národa, vytvoření podmínek pro národní hnutí Autoři Karel Jaromír Erben – Písně národní v Čechách, Prostonárodní české písně a říkadla, České pohádky, Kytice z pověstí národníchKarel Sabina – povídky Oživené hroby, studie o Máchovi Úvod povyhopisnýJosef Václav Frič – sbírka Písně z Bašty, PamětiKarel Hynek MáchaJosef Kajetán Tyl Josef Kajetán Tyl * Kutná HoraGymnázium Praha, přestup do HK, zde působil Václav Kliment Klicpera, který v něm probudil lásku k divadlu a stal se jeho vzoremStudium filosofie v Praze, kvůli finančním důvodům nedokončilStal se členem kočovné herecké divadelní spol. (Čechy, Bavorsko, Slezsko, S Itálie)Po návratu do Prahy se stal úředníkemRežisér českých představení na vedlejší scéně Stavovského divadla v Růžové ulici1846 – dramaturg Stavovského divadla1848 donucen opustit hl. město – politicky nespolehlivý – znovu kočovná herecká spol.Do konce života se živil jako kočovný herec, režisérZemřel v Plzni na úplné vyčerpání v bídě a zlomený nemocí Novinář, prozaik, dramatik + organizátor českého divadelního životaMluvil o divadle jako o hadovi z ráje, který jej uštknul – láska na celý život Novinář 1848-1949 redaktor časopisu Květy, tento časopis uváděl mladé tvůrce (např. Mácha)Za jeho vedení se časopis stal předním lit. orgánem své dobyČasopis Vlastimil – populárně-naučnýPražský posel – lidovýchovnýSedlské noviny Prozaik Povídky s historickými náměty Rozina Ruthardova Vláda Václava II. (13. – 14. st.) Námět – Kutnohorská pověst o krásné zrádkyni rodného města Dekre

Témata, do kterých materiál patří