Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
(rozbor) William Shakespeare - Hamlet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor díla Hamlet k maturitě.
William Shakespeare - Hamlet (1603) CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU analýza uměleckého textu I. část zasazení výňatku do kontextu díla (první dějství) Hamlet, kralevic dánský, je sklíčen smrtí svého otce, dozvídá se od stráží, že duch jeho otce se zjevuje v noci na hradbách, Hamlet se setká s duchem, který mu prozradí, že ho otrávil jeho bratr, Hamletův strýc a nynější král Klaudius. Hamletova matka Gertruda si po smrti krále vzala Klaudia. (druhé dějství) Hamlet předstírá šílenost, je odhodlaný pomstít otce, využije kočovných herců, které nechá sehrát vraždu jeho otce a sleduje reakci strýce. Lord komoří Polonius se snaží zjistit příčinu Hamletova šílenství, přikládá ho zamilování do jeho dcery Ofélie. (třetí dějství) Hamlet si je z Klaudiovy reakce na hru jistý jeho vinou. Vyčítá matce hříchy Klaudia i její počínání vůči strýci, zabije Polonia ukrývajícího se za závěsem (myslí si, že je to Klaudius), kde poslouchal hovor Hamleta a matky. (čtvrté dějství) Klaudius posílá Hamleta se starými známými Rozenkratzem a Guildensternem do Anglie kvůli Hamletově počínání. Hamlet na lodi zjistí z dopisů, že má být v Anglii popraven, dopis zamění - jsou popraveni Guildestern a Rosenkrantz; Hamlet se vrací do Dánska, kde se na hřbitově setká s Horaciem a hrobníky, kteří kopou hrob Ofélii, která se zbláznila a utopila. (páté dějství) Klaudius sjedná přátelský šermířský boj mezi Laertem, francouzským bratrem Ofélie, a Hamletem, domluví se s Laertem na otráveném meči a otráveném víně pro Hamleta. Víno vypije Gertruda, umírá; Laertes poraní Hamleta otráveným mečem a obráceně, umírají; Hamlet stihne poranit mečem i Klaudia, umírá; Hamlet vše vylíčí Horaciovi, aby předal jeho příběh dál. Norský vojevůdce Fortinbras získá Hamletovo požehnání k usednutí na dánský trůn. hlavní myšlenka, téma a motivy(při MZ i téma konkrétní ukázky z díla a jedn. motivy, zasadit ukázku do kontextu díla) pomstatéma vražda, touha po odplatěmotiv hradu, herců, divadla, šílenství (předstírané) literární druh a žánr: drama, tragédie časoprostor s ohledem na znalost díla(kdy se děj odehrává, jak dlouho trvá, kde se odehrává) dánský hrad Elsinor, hluboký středověkděj trvá několik dní kompoziční výstavba(sb. básní, v próze kapitoly, díly, v dramatu výstupy, dějství) tragédie rozdělená na pět dějství (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa), děj chronologický II. část (charakterizovat) vypravěč / lyrický subjekt (jedna z postav, vševědoucí, komentuje děj, oslovuje čtenáře…) a způsob vyprávění (ich-forma, er-forma), v poezii lyrický subjekt a jeho charakteristika) drama bez vypravěče postavy Klaudius, král dánský - vinen smrtí jeho bratra, předešlého králeHamlet, syn předešlého a synovec nynějšího krále - záporný vztah k matce a nynějšímu králi, ironický (těžké poznat, jestli něco myslí vážně), psychicky rozpolcený, těžko říct, jestli je šílený; je skoro lhostejný k vraždě Polonia, chová se chladně k milence OféliiHoracio, přítel Hamletův.Polonius, lord komoří - zabit Hamletem, když poslouchá za závěsem (zaměnil ho za Klaudia)Laertes, jeho syn - bratr Ofélie, slibuje, že ji bude chránitVoltimand,Kornelius,Rosenkrantz,Guildenstern,Osrik, Pán.Kněz.Marcellus,Bernardo.Francisko, vojín.Reynaldo, sluha u Polonia.Kapitán, Vyslanci.Duch Hamletova otce.Fortinbras, norský princ.Dva hrobníci.Gertruda, dánská královna a matka Hamletova.Ofelie, dcera Poloniova vyprávěcí způsoby chronologický typy promluv(odlišení řeči postav od řeči vypravěče), v poezii charakteristika verše (druh, strofa, rým, schéma…) přímá řečpolopřímá řeč vyjadřuje vnitřní monolog nebo dialog propojený s pásmem vypravěče, vyjadřuje citové stavy postav, neodděluje se uvozovkami (např. Pavel sáhl po její ruce, ne, tady nemohou zůstat.)nevlastní přímá řeč je vnitřní monolog postavy, neodděluje se uvozovkami (např. Pavel sáhl po její ruce, pojď, tady nemůžeme zůstat.)pásmo vypravěče – promluva, kterou pronáší vypravěč (er-formoumonolog– souvislá a nepřerušovaná promluva jedné postavy, není součástí dialogu typické Hamletovy dlouhé filozofické monology, dlouhé monology, prudké dialogy, Hamlet: 2 roviny vážný/šílenýdialog – promluva dvou a více postav; rozhovor III. část (charakterizovat) jazykové prostředky a jejich fce v textu; jednotlivá slova vyhledat, pojmenovat a citovat (uvést ukázky)rozlišit: slova spisovná –neutrální(pes), hovorová (spacák), knižní (oř), básnická =poetismy(luna),archaismy– slova zastaralá (hvozd),historismy– slova označující zaniklé skutečnosti (palcát), neologismy – slova nově utvořená (Smuténka), přechodníky – archaické tvary sloves (vstávajíc), citoslovce (kšá, hú, hrrr), termíny – odborné názvy (pálená cihla), slova přejatá (snowboard, ateliér),slova nespisovná – obecná čeština (von, pěknej), citově zabarvená slova (zlatíčko, kretén), nářeční – slova vázaná na území (šufánek), slang – mluva zájmové skupiny (perón, tělák), argot – mluva spodiny společnosti (háčko = heroin), vulgarismy – hrubé, společensky nevhodné, vulgární výrazy + zdůvodnit, proč je autor využil např. navození atmosféry historické epochy, napodobení mluvy mládeže, navození básnické atmosféry, přiblížení prožitku postavy, realistické zachycení mluvy na vsi,…dvojsmysly, prolínání filosofických úvah o minulosti se soudy o každodenním životě, sarkastické poznámky (hrobník nad Ofélií), prvky tragické i komické, satirické, patos, slovní hříčky tropy, figury + jejich fce ve výňatku(příznakové prostředky a jejich význam v textu, tropy, figury, větná výstavba) řečnické otázkyhyperboly, přirovnáníkomické prvky nejsou odděleny od tragických, častá jsou obrazná pojmenování, objevují se i personifikace, epiteton, metafory, oxymórony. Objevují jmenné tvary přídavných jmen, citově zabarvené výrazy, inverzenalézt, pojmenovat a citovat (uvést ukázky) tropy: metafora – nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti (hlad - nejlepší kuchař), metonymie – nepřímé pojmenování na základě vnitřní souvislosti (půjčil si Kunderu), personifikace – zosobnění (stromy šeptaly), přirovnání – porovnání dvo

Témata, do kterých materiál patří