Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kladivo na čarodějnice Václav Kaplický se narodil 28.8.1895 v Červeném Dvoře a zemřel 4.10.1982 v Praze. Byl to český prozaik a publicista. Byl stoupencem T.G. Masaryka a otevřeně vystupoval proti rozmáhajícím se nacistickým tendencím. český prozaik, publicista,autor beletristických kronik z českých dějin a legionářské prózy a především historické beletriezúčastnil se 1.sv.války, zde byl v roce 1916 zajat, poté vstoupil do československých legiípo návratu do Československa 1919, se stal zaměstnancem sekretariátu socialistického Svazu československých legionářů, krátce na to byl (1919-1922) úředníkem ministerstva národní obranypracoval v několika nakladatelstvích (např. Čin, Pokrok,Družstevní práce,Melantrich) Historický román o čarodějnických procesech na severní Moravě ve 2. pol. 17. století. Odkrývá pravou podstatu podvodného inkvizičního procesu, který navenek předstíral tažení proti černé magii, ale ve skutečnosti sloužil k Bobligovým osobním zájmům. Z čarodějnictví, ze spojení s ďáblem může být obviněn každý, zproštěn viny nikdo. Hledali ďáblovo znamení – bradavice, když do nich zapíchli jehlu, netekla krev (jehla byla totiž tupá). V knize se vyskytují latinské věty, které děkanové uvádějí jako příklady minulosti, ponaučení. Kaplický vyjádřil nesmyslnost náboženských pověr a hrůznost inkvizičních procesů, chce zachytit historii. Literární žánr:Historický román Druh literatury: Epika Česká literatura 2.pol. 20. Stol – období rychlého rozvoje vědy a kultury, z počátku návaznost na demokratické tradice 1.republiky a na dobu předválečnou. V literatuře se psala se především díla s tématikou války, ale také kronikářské,budovatelské,psychologickéa historické romány. Na literaturu mělo velký vliv politické dění. Po normalizaci se literatura rozštěpila do tří proudů, a to do oficiální vydávané literatury, samizdatové a exilové literatury.Historický román – navazuje na předválečný román,dokumentárnost er-forma Děj se odehrává především ve Velkých Losinách na konci 17.století Situace v České zemi za vlády Habsburků na konci 17. století a řada absurdních obvinění z čarodějnických praktik. Hlavní myšlenkaAutor chtěl vylíčit inkviziční procesy, které se konaly na našem územ v 17.století a poukázat na jejich nesmyslnost. Dále kritizuje rozdělení společnosti do chudých a bohatých řad. V 17.století byla moc šlechty neomezená. Výborně čtenáři přiblížil, jaký strach měli lidé z mučidel, že obviňovali a udávali nevinné lidi. Autor upozorňuje na rizika, ke kterým může dojít, když se moc dostane do rukou nesprávného člověka (totalitní režimy).Alegorie na politické procesy v 50.letech 20.st. Motivy:života a smrti, přátelství (věřili v očisťující – zprošťující prostředek) Inspirace:Autor se inspiroval skutečnými událostmi, které se staly na zámku Velké Losiny v 17. Století. Čerpal do dobových dokumentů. Název knihy převzat z názvu knihy, podle níž inkvizitoři soudili.Šest let po vydání knihy byl natočen podle literární předlohy stejnojmenný film. Postavy: Jindřich František Boblig z Edelstadtu – inkvizitor, který jde pouze za bohatstvím a to i přes všechny překážky, nezáleží mu na pravdě Kryštof Alois Lautner – šumperský děkan, velmi oblíbený mezi lidmi, vystupuje proti Bobligovi, je za to obžalován a popraven. Zuzana Voglicková – děkanova kuchařka (stará se o něj), velice krásná, mladá, Vojtěch Winkler – mohelnický děkan, spolužák Lautnera, chce se zavděčit biskupovi, tak se podle toho chová, postaví se i proti svému příteli, nakonec toho lituje Hraběnka Angelika – majitelka sídla Na Velkých Losinách. Sama se Bobliga bojí. Další: Marina Schuchová (žebračka), Dorota Goerová (chtěla po žebračce hostii, kterou by dostala její kráva a začala dojit mléko), Davidka (tu blbou radu má Dorota od téhle baby), lázeňská Tobiášová, Marie a Alžběta Satlerová, Kašpar Satler, posluhovač Bobliga Ignác….. Děj: V šumperském děkanství sídlil děkan Kryštof Lautner, který měl za kuchařku mladou dívku Zuzanu Voglickou. Děkan ji měl velmi rád, jako vlastní dceru a bral ji všude s sebou a to později mělo negativní vliv na jeho osud. Vše začalo tím, že žebračka Maryna Schuchová chtěla ukrást svěcenou hostii z místího kostela pro svoji přítelkyni. Ta jí řekla, že potřebuje svěcenou hostii, aby jí kráva dojila. Zato ji slíbila mouku na lívance. Žebračka měla hlad, a proto souhlasila. Nešlo tedy o žádné čarodějnictví, ale nevědomost a snaha najíst se. Hostii v kostele nespolkla, což zpozoroval farář Schmidt a žebračka byla uvězněna v losinském zámku. Farář Schmidt se řadil mezi náboženské fanatiky a ve všem viděl čarodějnictví. Na zámek bylo svoláno panstvo, jež mělo rozhodnout, co se s žebračkou učiní. Schmidt navrhl olomouckého advokáta pana Bobliga, který byl povolán jako inkvizitor v čarodějnických procesech. Ten měl ještě pomocníka, hrbatého Ignáce, který byl všem odporný. Inkvizitor Boblig začal vyslýchat žebračku, která nechtě usvědčila také svoji kamarádku Groerku a Davidovou. Boblig u nich začal nejprve s výslechy, potom ale přišla na řadu tortůra (mučení), když obžalované neustále tvrdily, že nejsou čarodějnice. Boblig chtěl získat pouze bohatství, nezáleželo mu totiž na spravedlnosti procesu, proto chtěl, aby tyto procesy byly co nejdelší, aby z toho utržila nejvíc jeho kapsa. Proto dával uvrhnout do žaláře další šumperské, losinské a vernířovické občany. Děkan Lautner

Témata, do kterých materiál patří