Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28.91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kladivo na čarodějnice

Václav Kaplický se narodil 28.8.1895 v Červeném Dvoře a zemřel 4.10.1982 v Praze. Byl to český prozaik a publicista. Byl stoupencem T.G. Masaryka a otevřeně vystupoval proti rozmáhajícím se nacistickým tendencím.

  • český prozaik, publicista,

  • autor beletristických kronik z českých dějin a legionářské prózy a především historické beletrie

  • zúčastnil se 1.sv.války, zde byl v roce 1916 zajat, poté vstoupil do československých legií

  • po návratu do Československa 1919, se stal zaměstnancem sekretariátu socialistického Svazu československých legionářů, krátce na to byl (1919-1922) úředníkem ministerstva národní obrany

  • pracoval v několika nakladatelstvích (např. Čin, Pokrok, Družstevní práce, Melantrich)

Historický román o čarodějnických procesech na severní Moravě ve 2. pol. 17. století. Odkrývá pravou podstatu podvodného inkvizičního procesu, který navenek předstíral tažení proti černé magii, ale ve skutečnosti sloužil k Bobligovým osobním zájmům. Z čarodějnictví, ze spojení s ďáblem může být obviněn každý, zproštěn viny nikdo. Hledali ďáblovo znamení – bradavice, když do nich zapíchli jehlu, netekla krev (jehla byla totiž tupá).

V knize se vyskytují latinské věty, které děkanové uvádějí jako příklady minulosti, ponaučení.

Kaplický vyjádřil nesmyslnost náboženských pověr a hrůznost inkvizičních procesů, chce zachytit historii.

Literární žánr: Historický román

Druh literatury: Epika

Literární směr:
Česká literatura 2.pol. 20. Stol
– období rychlého rozvoje vědy a kultury, z počátku návaznost na demokratické tradice 1.republiky a na dobu předválečnou. V literatuře se psala se především díla s tématikou války, ale také kronikářské,budovatelské,psychologické a historické romány. Na literaturu mělo velký vliv politické dění. Po normalizaci se literatura rozštěpila do tří proudů, a to do oficiální vydávané literatury, samizdatové a exilové literatury.Historický román – navazuje na předválečný román,dokumentárnost

Vyprávění:
er-forma

Čas a prostor:
Děj se odehrává především ve Velkých Losinách na konci 17.století

Téma:
Situace v České zemi za vlády Habsburků na konci 17. století a řada absurdních obvinění z čarodějnických praktik.

Hlavní myšlenka:
Autor chtěl vylíčit inkviziční procesy, které se konaly na našem územ v 17.století a poukázat na jejich nesmyslnost. Dále kritizuje rozdělení společnosti do chudých a bohatých řad. V 17.století byla moc šlechty neomezená. Výborně čtenáři přiblížil, jaký strach měli lidé z mučidel, že obviňovali a udávali nevinné lidi. Autor upozorňuje na rizika, ke kterým může dojít, když se moc dostane do rukou nesprávného člověka (totalitní režimy). Alegorie na politické procesy v 50.letech 20.st.

Motivy:
života a smrti, přátelství (věřili v očisťující – zprošťující prostředek)

Témata, do kterých materiál patří