Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Květy zla

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Charles Baudelaire- Květy zla Druh a žánr: básnická sbírka, lyrika, poezie Téma a motiv (myšlenka): autor se snaží vystihnout své pocity, když vzpomíná. Snaží se popsat kontrast mezi láskou, životem, smrtí, ošklivostí a krásou. Ukázat vlastní nitro, únavu ze společnosti, v básních autor líčí nepřikrášlený obraz skutečnosti - výchozím bodem je nemožnost člověka dosáhnout štěstí => odtud pramení bolest - jediným existenciálním řešením bolestné skutečnosti je spočinutí ve smrti Motivy- Splín a ideál-smutek, bolest,melancholie, beznaděj,sen Pařížské obrazy-Sociální motivy,Velkoměsto,Lidé,Svítání,Soumrak Víno- alkoholové opojení, nereálnost Květy zla- pesimismus, beznaděj, krev, zničení, temno Revolta- výsměch, vzdor Smrt- konec, zánik, nová naděje Časoprostor: v každé básni jiné, nebo není zmíněno vůbec, např. Zdechlina- v přírodě, Stařenky- v ulici, ale hlavně v přírodě, Francie v 19.st Kompozice: sbírka, asi 140 (+- 138) básní v 6 oddílech: Splín a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, Vzpoura (Revolta), Smrt alexandrín ve formě sonetu =alexandrín - dvanácti nebo třináctislabičný rýmovaný verš tvořený jambickými stopami - jambický hexametr - po šesté slabice následuje cézura (přerývka) (sonet - literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, vyznačuje se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním) Vypravěč: autor je básnickým subjektem Postavy: střídá se zde mnoho postav, hlavně jeho lásky Jazyk: obrazné pojmenování Symbolismus Mršina - milostná báseň nepřímé pojmenování, symboly se postupem času mění => stávají se méně srozumitelné Cílem je provokovat, rozvracet hodnoty, na kterých si městská společnost zakládá Hlavně oxymórony, může se vyskytovat- metafory, přirovnání, personifikace Jazyk je lyrický a velmi expresivní. Vyvolává silné emoce. Baudelaire používá pravidelný parnasistní verš. Mnoho básní je ve formě sonetu. Charles Baudlaire 1821-1867 -francouzský básník, esejista, literární a umělecký kritik a překladatel - Platí za prvního prokletého básníka -bohém a dobrodruh -Jeho básně vznikaly pod vlivem romantismu a symbolismu. Jeho témata jsou ponurá, až brutální. Básně jsou plné zklamání z lásky i společnosti. Jsou plné symbolů a vyvolávají sugestivní pocity a dojmy. -Baudelaire výrazně ovlivnil moderní poezii. Byl také výrazným populizátorem díla E. A. Poea, které překládal. -V revolučním roce 1848 bojoval na barikádách a začal vydávat časopis Veřejné blaho. -Zemřel na následky paralýzy. Další dílo: Umělé ráje- esej o účincích hašiše, Intimní deníky, Malé básně v próze Dekadence, prokletí básníci -vychází z romantismu - krása v ošklivosti, svoboda, nezávislost jedince na společnosti, soustředění na vnitřní život, právo osobitého vidění světa, nepochopeni svou dobou - Do dekadentního způsobu života patří alkohol, drogy, zločinnost, násilí, neúcta k pravidlům Bohémský život, bouřil se proti společnosti a vlastní rodině Další autoři: Wilde- Obraz Doriana Graye-dekadentní román Rimbaud- Opilý koráb, Iluminace Verlaine- Saturnské básně

Témata, do kterých materiál patří