Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
William Shakespeare - Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Willam Shakespeare Romeo a Julie Dílo:Romeo a Julie Autor: Willam Shakespeare Kniha:Romeo a Julie Žánr: Drama (tragedie) Forma: Verš ( monolog. Dialog) – Spisovný jazyk Archaismy „zašveholil“ – Eufemismy „ztepilé nožce“ věty jednoduché i souvětí – často věty tázací, zvolací Děj: Celý příběh se odehrává v severoitalském městě Verona, kde žijí dva významné rody – Kapuleti a Montekové. Mezi nimi se již léta táhne dávný spor. městem šířit zpráva, že u Kapuletů bude velký maškarní ples a při této příležitosti má být oznámeno zasnoubení Kapuletovy dcery Julie s Parisem. To se dozví Romeo (montek) který se rozhodne ples se svými přáteli Merkuciem a Benvoliem pod rouškou masky navštívit. Romeo a Julie jsou sebou okouzleni, proto se Romeo rozhodne ji po plese navštivit, kde ji zpívá a Julie pozná opravdovou lásku. Oba jsou tajně oddáni otcem Vavřincem. Další den je jeho přítel Merkucio zabit Tybaldem aby vyvolal mezi rody rvačku a proto v návalu zloby Romeo zabije Tybalda, za to je vyhošten z Verony. Onen den je Julii oznámen sňatek s Parisem který odmítne a je jí navrhnuto ultimatum. Julie poprosí otce Vavřince o pomoc, ten ji navrhne vypít nápoj po kterém bude vypadat na několik hodin jako mrtvá. Po vypítí nápoje uspořádá Paris pohřeb, o kterém se dovídá i Romeo, který nevěděl, že vše je jen nafingováno. Cestou k Julii si koupí jed, který po vyznání u Juliia těla vypije a umírá vedle ní. V tom se Julie probudí. Když uvidí tělo Romea rozhodne se že nebude bez něj žít, vezme mu díku, kterou se probodne. Smrtí obou se skončil spor mezi rody. Kniha je rozdelena do 3. dějství MÍSTO A DOBA DĚJE: Verona, kdy není řečeno HLAVNÍ POSTAVY: Romeo – statný můž, který miluje Julii, i pres spory mezi rody, umře kvůli ní, 16 let je klidný Julie – dcera Kapuleta, miluje Romea, 14 let, vychována chůvou otec Vavřinec Tybald – synovec paní Kapuletové Merkurio a Benvolio – přátele Romea Paris – mladý šlechtic Montek, Kapulet- hlavy dvou znepřátelených rodů HLAVNÍ MYŠLENKA: nadčasové témata= aktualní témata-laska, vážen, předsudky, žárlivost AUTOR: Willam Shakespeare(1564 - 1616) William Shakespeare byl anglický básník, dramatik a herec, který je považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika.Je často nazýván anglickým národním básníkem a „bardem z Avonu“.Připisuje se mu přibližně 38 dochovaných her (včetně těch, na kterých asi s někým spolupracoval), 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších básní, z nichž některé jsou nejistého autorství. Jeho hry byly přeloženy do všech hlavních živých jazyků a jsou uváděny častěji než hry jakéhokoli jiného dramatika. Po narození dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí, poté na 7 let zmizel.Před rokem 1592 se Shakespeare připojil ke kočovným divadelníkům. Roku 1592 přišel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Stal se také spolumajitelem divadla. V letech 1593 až 1594 ale byla londýnská divadla zavřena kvůli epidemii moru.Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonstého. Po této epidemii se stal členem nové divadelní společnosti Služebníci lorda komořího (Lord Chamberlain's Men), kde půspbil jako herec a dramatik. V roce 1599 se společnost Lorda Chamberlain's Men přemístila do divadla Globe a Shakespeare se stal vlastníkem jedné jeho desetiny.Díky tomu byl výrazně lépe zajištěn - dostával za hru asi 6 liber.Když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars.Pro Shakespeara však končí dramatiská tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti. Shakespeare umírá 23.4.1616. (zrovna na svoje narozeniny) Nedoložené zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že pod jménem Shakespeare se kryje jiný autor. Shakespearovi se připisuje 37 děl, u některých je však jeho autorství sporné. Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí. DÍLO: Zkrocení zlé ženy Romeo a Julie Sen noci svatojánské Hamlet Král Lear OBDOBÍ: Renesance16. - 17. století (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjat s humanismem. Pojem znovuzrození (rinascenza) byl poprvé užit pro období rozkvětu umění a vědy, které začalo na konci 13. století v Itálii, italským historikem Giorgio Vasarim v roce 1550. Pojem renesance je francouzský překlad užitý francouzským historikem Jules Micheletem a dále rozšířený švýcarským historikem umění Jacobem Burckhardtem v 19. století. Během poslední čtvrtiny 20. století se někteří historikové začali vyjadřovat v tom smyslu, že renesancí mohlo být více. Uvažuje se o renesanci 12. století a již zavedeným a obecně přijímaným pojmem je karolinská renesance. Dále je výraz užíván ve spojení s národními procesy v tomto období, např. anglická renesance, italská renesance atd. V jednotlivých druzích umění vznikaly nové prvky, ale některé rysy byly pro renesanci ať již jako epochu, nebo pro umění, které vytvářel renesanční člověk, společné. K typickým rysům Renesance patří také některé z Antiky př.: zdobené mramorové sloupy, římsy, arkády, kupole nad chrám atd.

Témata, do kterých materiál patří