Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Máj Kompoziční rovina Lit. druh:lyricko-epický(epická část je jednodušší, lyrický je obsáhlejší/hlavní) Lit. Forma:poezie Lit. Žánr:LYRICKO-epická báseň Struktura: 4 zpěvy – 2 intermezza ->1. Z, 2.Z,1. I, 3. Z,2.I, 4.Z(na začátku věnování) Čas a prostor díla Čas: 1. Máj, 2. Máj, o 7 let později, Na silvestra a 1. ledna a pak zase 1. Máje Časový průběh:5 konkrétních dnů – smrt Jarmily, smrt Viléma, 3 dny poutníka Prostor:V knize není určen – víme že je to v okolí Bezdězu – Máchovo jezero Tématická rovina Hlavní téma:Smrt, příroda Vedlejší téma: láska Charakteristika postav Vilém Statný muž – Krutý lesa pánVůdce loupežníkůVrah/pomstychtivý – zabil svého soka, milence JarmilyCitlivý – rozmýšlí nad smrtí, není mu to jedno, je smutný Jarmila Mladá dívka, milenka VilémaPodvedla ho s jiným mužem, shodou okolností to byl Vilémovo otecZabila se Hynek Poutník s koněmMá strach, když v noci vyjel na pahorek a viděl kostru, vrátil se hned do vesniceSmutný – soucítí s příběhem Viléma (nutí ho to se vrátit)Citlivý – brečel toho 1. Máje co seděl na pahorku a koukal na jezeroNa konci odjíždí a už se na to místo nevrací Lyrický subjekt Er – forma většinu díla, v posledním zpěvu je Ich – forma, spisovný jazyk, který využívá mnoho jazykových prostředků. Vypravěč je sám autor, který se znázorňuje právě v posledním zpěvu jako poutník. Kontext díla a autora Dílo:Zprvu nebylo veřejností přijato, nebylo pochopeno (málo vlastenectví). Přijato až po smrti Máchy. Autor, kontext: 3. fáze Národního obrození – Český romantismusDůraz na cit, individualitu, tajemství a prožitky. Také se objevujetéma ideálu národa, národní kultury a myšlenka slovanství. Autoři vycházeli z lidové poezieSpor o Máchovu tvorbu Josef Kajetán Tyl→Karel Havlíček Borovský→ obhajoba originality, odvahy a že vychovává náročného čtenářeDalší autoři: Karel Jaromír Erben:Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka Život Další díla:Soubor povídek:Obrazy ze života mého romány:Cikáni, Pouť krkonošská Dějství ve zpěvech 1. ZPĚVÚvodem básně je líčení májové krajiny kolem jezera. Začíná zde i epický děj. Jarmila sedí na břehu jezera a vyhlíží svého milého Viléma, který by měl přijet na loďce. Nejdříve spatří ne jezeře jen bílý bod. Básník jej přirovnává k bílé vodní lilii. Z loďky vystoupí plavec, který oznámí Jarmile, že Vilém byl uvězněn a bude popraven, protože zabil svého otce, když bránil čest své dívky. Nevěděl, že svůdcem je jeho otec, který ho v mládí vyhnal z domu. Jarmila se v zoufalství utopí v jezeře. 2. ZPĚVDozvídáme se z Vilémových vzpomínek, že se poté, co byl otcem vyhnán z domova, stal vůdcem loupežníků. Zamiloval se do dívky (Jarmila) a teprve, když zavraždil jejího svůdce, zjistil, že to byl jeho otec. Vilém ve vězení přemýšlí nad otázkami viny (on není vinen, vinen je jeho otec a společnost), nad lhostejností světa k osudu člověka, nad existencí a podobou posmrtného života, kdy následuje představa prázdnoty, nicoty bez konce. Na toto téma zřejmě promluví i k strážnému, který si myslí, že je Vilém po smrti. Strážný se už dokonce života nezasmál.Do těchto úvah zaznívají žalářní zvuky a zvuk padajících kapek, jež symbolizují plynoucí čas ("A ustavičně kapky hlas svým pádem dále měří čas.")2. zpěv tvoří téměř třetinu celé básně. 1. INTERMEZZOSbor duchů se připravuje na přijetí nového odsouzence na popravišti. Sundávají starou lebku a ptají se přírody, co dá Vilémovi k pohřbu. Zvířata i rostliny, mraky i vítr slíbí, že mu obstarají hudbu, smuteční závoje i rakev. 3. ZPĚVTímto zpěvem báseň vrcholí.Do protikladu je zde postavena krása přírody a lidský osud. Vilém je vyveden z města a lidé se sbíhají na malý pahorek blízko jezera. Vilém se naposledy dívá na krásy májové přírody, již má nyní opustit. Promlouvá s obláčky a žádá je, aby pozdravovali jeho zemi ("Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou!").Vilém je popraven, jeho tělo vpleteno do kola a hlava nabodnuta na kůl.3. zpěv končí zvoláním: "Viléme! Viléme! Viléme!" 2. INTERMEZZOBásník nás přivádí k loupežníkům, kteří truchlí nad Vilémovou smrtí. 4. ZPĚVPo 7 letech, na Silvestra, přichází poutník (autor) na místo Vilémovy popravy a v hospodě se dozvídá příběh o Jarmile a Vilémovi. Odchází, ale 1. máje se sem znovu vrací. Závěrem celé básně je politování nejen nad hrdiny děje, ale i samotným autorem - zvolání: "Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!"Oxymoróny (= vedle sebe slova, která nedávají smysl) - např. "mrtvé milenky cit", "umřelé hvězdy svit"→ autor dává vyniknout "nic", které je po smrti.

Témata, do kterých materiál patří