Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18, Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bohumil Hrabal Ostře sledované vlaky Téma a Motiv - Téma: - dopad války na lidské životy – přechod chlapce v muže v období války - Motiv: - sexuální nezkušenost - pokrytectví - nesmyslnost války - život na vesnici - válka - láska - zklamání - železnice Časoprostor - konec druhé světové války, 1945 – malá železniční stanice Kostomlaty Kompoziční výstavba - chronologický postup s prvky retrospektivy hlavního hrdiny Literární druh a žánr - Literární druh: Epika - Literární žánr: Novela Vypravěč / lyrický subjekt - Ich-forma(Miloš Hrma) Postavy - Miloš Hrma - 22letý začínající výpravčí; čestný a spravedlivý; bojuje s pocitem, že není "opravdový chlap" - výpravčí Hubička - má velmi rád ženy; nebojácný, chytrý; nemá rád Němce - přednosta stanice - ctižádostivý; má rád své holuby; ve své podstatě je hodný kolaborant Zedníček - výpravčí Máša - chodila s Milošem - Zdenička Svatá - telegrafistka, které pan Hubička orazítkuje zadnici - partyzánka Viktoria Freie - dodá Hubičkovi bombu a zbavuje ho jeho "problému", poté odjíždí do Kerska Vyprávěcí způsoby - Přímá řeč Typy promluv - pásmo vypravěče Veršová výstavba - nejedná se o poezii, a tak nemůžeme určit veršovou výstavbu Kontext autorovy tvorby Většina postav byla inspirována jeho spolupracovníky. Většina děj inspirována jeho zkušenostmi. V době svého vzniku byla novela velmi úspěšná, přestože nevyvolávala jen pozitivní reakce. Vyčítán byl především vulgarismus. Další díla např.: - Pábitelé - Taneční hodiny pro starší a pokročilé Celý text je jedna dlouhá věta, ovlivněn moderní prózou. - Obsluhoval jsem anglického krále Hlavní hrdina Jan Dítě je malého vzrůstu, vnucuje se do vyšších vrstev. - Slavnosti sněženek Soubor povídek o obyvatelích chytové oblasti Kersko. Literárně / obecně kulturní kontext - česká próza 2. pol. 20. stol. - Oficiálně vydávaná i zakázaná. Uvolnění kontroly nad literaturou, scelování povolené a zakázané literatury, formální i jazykové experimenty. Pro českou literaturu představovala 60. léta 20. století dobu nebývalého rozkvětu. V letech 1958 - 1968 došlo k oslabení moci komunistické vlády, což bylo způsobeno zejména vlnou kritiky stalinismu v 50. letech i pozdější ekonomickou krizí. V české kultuře se tato situace projevila především uvolněním kontroly nad vydávanými pracemi, postupně tak došlo ke scelování povolené a do té doby zakázané literatury i rozšíření publikačních možností dříve zakázaných autorů. Hledáním nových způsobů vyjádření svých názorů i pocitů spisovatelé reagovali zejména na schmetismus literatury 40. a 50. let. Básníci, prozaici i dramatici se často pouštěli do formálních i jazykových experimentů, mnozí byli ovlivněni existencialismem. V českých podmínkách se uplatnil i nový román, absurdní drama a experimentální poezie. Výrazným kulturním fenoménem doby se staly tzv. malé scény, jako např. Semafor. Autor - narodil se 28. března 1914 v Brně-Židenicích Marii Kiliánové a zemřel 3.února 1997, když vypadl z okna při krmení holubů v nemocnici na Bulovce - matka se vdala za Františka Hrabala správce (poté ředitele) nymburského pivovaru, který Hrabala adoptoval - dětství trávil v Nymburce - v Nymburce absolvoval jak základní školu, tak reálné gymnázium, poté studoval na právnické fakultě v Praze, kterou dokončil až po válce - vystřídal řadu povolání, znal velmi dobře různá prostředí, pracoval například jako číšník, výpravčí, skladník, pojišťovací agent nebo jako dělník v ocelárnách - po roce 1968 mu bylo dočasně zakázáno publikovat, díla vycházela v samizdatu, nebo v cizině. Od roku 1975 smí opět volně tvořit a vydávat knihy - do svých děl si vybírá postavy obyčejné, nemocné, smolaře, ztroskotance, na první pohled velice nezajímavé lidi, kteří v životě nic nezažili, ale o životě velmi rádi mluví - byl nejvýznamnějším českým prozaikem Děj Miloš se po třech měsících vrací zpět do práce (pracuje na železniční stanici Kostomlaty a je elévem dopravy - začátečník). Přitom vzpomíná na svou rodinu a svůj dosavadní život. Dříve bydleli za městem, ale přestěhovali se do města, cítí se tam sklíčeně, pozorovaně. Jeho tatínek byl od 48 let v penzi, byl strojvedoucím od svých 20 let a když měl vyslouženo a byl v penzi, všichni ho za to nenáviděli (záviděli mu). Jeho dědeček byl hypnotizér v cirkusech. Vzdoroval Němcům tak, že se postavil před tanky a pokusil se je zhypnotizovat. Němci ho přejeli a skřípli mu hlavu mezi pásy tanku. A jeho pradědeček bral od 18 let rentu, zlatku denně. Byl vojenským tamborem, kterého zranili studenti, dostal kamenem do kolena a za to dostával rentu. Smál se ostatním pracujícím a ti ho jednou zbili tak, že umřel. Mezitím Miloš poodhaluje svůj život a co prožil. Vzpomíná jak "zvadl", když leželi s Mášou pod plachtou a jak si pak podřezal žíly. Mezitím se dozvídá, že výpravčí Hubička orazítkoval zadek Zdeničce Svaté. Nejdříve jím opovrhuje (tak jako všichni ostatní), poté ale mění názor a ostatní mu dokonce závidí (sami by chtěli něco takového udělat, ale nemají na to dostatek odvahy). Miloš se zatím stále trápí se svým pocitem, že není "chlap". Hledá pomoc (ptá se i zkušeného Hubičky). Trápí se kvůli svému problému s erekcí (v knize použit latinský výraz eiaculatio praecox). Kvůli tomu si podřezal žíly. Hlavní částí knihy je, že Hubička navrhne Milošovi, že vyhodí ostře sledovaný vlak (vlak s municí na cestě do Německa). Řekne o tom Milošovi, ten s tím souhlasí a nakonec to i sám provede. Výbušninu mu přiváží Viktoria Freie k zlikvidování vlaků a zároveň likviduje i Milošův problém s panictvím a erekcí. Příběh končí tak, že Miloš a německý voják leží na zemi a umírají (vzájemně se postřelili). V tu chvíli si Miloš uvědomil, jak je válka zbytečná a že tu teď oba i zbytečně zemřou. A ještě než Miloš umírá, slyší, jak vlak vybouchne.

Témata, do kterých materiál patří