Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Petrolejové lampy - Jaroslav Havlíček

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Legionářská literaturaImaginativní prózaDemokratická lit.Socialisticko-realistická prózaPsychologická prózaKatolický proudVenkovská próza, ruralismusExpresionistická próza Petrolejové lampy – Jaroslav Havlíček Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Psychologická próza v meziválečném období - 20. a 30. léta 20. století Mnichovská zrada/dohoda - dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa Německu Česká literatura v období mezi světovými válkami ( 1918-1938) Historicko-společenský kontext - nová mapa Evropy po r. 1918 - hospodářská krize - nástup komunismu - Mnichovská zrada - vyhlášení samostatného ČSR I. LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA - obraz 1SV v literatuře legionáři= dezertéři, kteří utekli z R-U armády, nechtěli za ně bojovat - situace v Čechách – snaha vymanit se z područí R-U, zbíhání k Dohodě tvoří se tzv. Legie 1. Legionářský proud = autoři, kteří popisují přímo zážitky z legií Josef Kopta, Rudolf Medek, František Langer 2. Civilní podoba = autoři, kteří se inspirovali tématikou 1SV válkou obecně a ironizovali ji Jaroslav Hašek II. IMAGINATIVNÍ PRÓZA - obrazná (baladická) próza - básnická obrazná vyjadřování – asociace, metafory, lyrické prvky, jazyková stylizace podobná poezii Pragmatismus = je filosofický směr, který staví do popředí lidské jednání, praxi, ze které každé myšlení vychází a k ní zase směřuje, myšlenky se ověřují tím, zda jsou prospěšné, a pravdivá tvrzení jsou ta, která se osvědčila Vladislav Vančura III. DEMOKRATICKÁ LIT. - pragmaticky orientovaní autoři Karel Čapek, Josef Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček, Rudolf Těsnohlídek Socialistický realismus = tvůrčí metoda usilující o pravdivé zobrazení reality ve společen. revol. vývoji (prolet. a avantgard. myšlenky), ovlivněna sociál. myšlenkami (Marx) a situací SSSR V. SOCIALISTICKO-REALISTICKÁ PRÓZA - levicově orientovaní autoři - socialistický realismus - ideologická funkce(na rozdíl od r. 1948 vznikají ve 30. letech kvalitní díla, ne schématická) Ivan Olbracht VI. PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA - zaměření na lidské nitro a individualitu vliv Sigmunda Freuda(jeho psychoanalýzy) - sonda do psychologie postav – nešťastné, amorální, psychicky nemocné, šířící zlo - texty, které se zaměřují na vykreslení duševního života, zobrazují nitro postav detailně - zobrazují se pudy, patologické jevy(úchylky) - nadčasová(její témata jsou neustále aktuální) Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Václav Řezáč, Egon Hostovský SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA Historický kontext: -celosvětový válečný konflikt - zákopové války, bleskové války Opozice: Státy Trojdohody – VB, F, R Centrální mocnosti – RU, N Poválečná společnost: - psychické nemoci / zranění, ztráta blízkých / morální šok Literární kontext: SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA - ve velké části reflektuje 1SV I. MODERNÍ PROUD - proud vědomí, ubývá dějovosti - většinou jen 1 hl. postava - Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka – Proces; Virginie Woolfová II. REALISTICKÝ PROUD - základem je dějová linie Francie - Romain Rolland – Petr a Lucie - A. de Saint-Exupéry – Noční let, Země lidí, Malý princ Německo 1) 1SV –Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid 2) Hrozba fašismu a 2SV –Thomas a Heinrich Mannovi; Lion Feuchtwanger Velká Británie - odlišná, nezaměřovala se na válku, ale na společnost - 2 typy lit.:1. Experimentální proud 2. Tradiční proud –John Galsworthy – Sága rodu Forsytů Rusko 2 proudy: 1. Oficiální lit. -Maxim Gorkij, Michail Šolochov 2. Neoficiální lit. –Boris Pasternak – Dotor Živago; Michail Bulgakov – Mistr a Markéka Pražská německá literatura - pol. 30. let 20. století - pražští Němci - Egon Erwin Kisch – Pražský pitaval VII. KATOLICKÝ PROUD - proud inspirovaný barokem, je konzervativní, vyznává zákl. lid. hodnoty – víra v Boha, úcta k přírodě, náboženství - náboženské časopisy: Akord; Řád Jaroslav Durych, Jakub Deml VIII. VENKOVSKÁ PRÓZA A RURALISMUS - opak socialist. realismu - venkov, půda = jistota, selské tradice, náboženství Josef Knap; Václav Prokůpek; František Křelina IX. EXPRESIONISTICKÁ PRÓZA - protiklad impresionismu, naturalismu - snaha o vyjádření vlastních pocitů(pocit tísně, úzkost) - deformace reality F. Kafka, Zdeněk Kalista Kontext autorovy tvorby Autor: Jaroslav Havlíček (1896–1943) - narozen vJilemnici - prozaik, romanopisec, povídkář - přátelil se sAntalem Staškem(básník lyrických a vlastenecky patetických veršů) - literární tvorbě se intenzivně věnoval od poloviny20. let - publikoval v časopisechLumír, Národní listy LUMÍR - beletristický týdeník - snaha povznést českou literaturu na světovou úroveň (překlady, inspirace zahraničími vzory) - okolo časopisu se soustředila skupina spisovatelů – lumírovci Další díla: Helimadoe - příběh pěti sester, které jsou ovládány podivínským otcem lékařem Neviditelný Ta třetí - příběh bezvýznamného úředníka, který se potácí mezi dvěma ženami. Nakonec ztrácí obě a zvolí si tu třetí – smrt Rysy děl: - zobrazuje hlavněmaloměšťanské prostředí, které i kritizuje - typické postavypsychologického proudu - narušené psych. i fyzicky - tragický osud románové tragédie jak narušení čl. může ovlivnit celý jeho život - příklonk naturalismu(detailní a bez emocí) - častodegenerovaní jedinci Autorovy soudobí autoři Jarmila Glazarová (1901–1977) Egon Hostovský (1908–1973) Václav Řezáč (1901-1956) - popisuje život v Beskydech, Valašsko - KSČ - diplomat, 2x v exilu - cena Egona Hostovského - redaktor v nakladatelství, později úředník ministerstva zahraničí - redaktor rádia Svobodná Evropa - redaktor Lidových novin Díla: hlavně ženské hrdinky(těžký úděl žen) Vlčí jáma(román) Advent (baladický román) Dílo: Žhář Případ profesora Körnera Díla: Černé světlo Nástup Analýza uměleckého textu I. Část Druh: epika Forma:próza Žánr: psychologický román Témata - měšťanství, předurčenost lidského života - zachycení mezilidských vztahů v rodině v pozadí psychické choroby u jedné z hlavních postav(Pavla Maliny)

Témata, do kterých materiál patří