Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. BABIČKA

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

BABIČKA 1. Tematika Babička je epická novela. Hlavním tématem je zde zobrazení venkovského života a motivy jsou zde sociální, přírodní, filosofické (babička nám zde ukazuje svůj postoj k životu) ale také milostné. Dílo je napsané v er-formě. Hlavní dějová osnova babičky se skládá ze dvou pásem. To první je věnováno životu na Starém bělidle, kde babička tráví poslední léta u své dcery s vnoučaty. Druhé pásmo obsahuje sledování Proškovy rodiny ze širšího pohledu, v rámci běžného venkovského života během čtyř ročních období, v souvislosti s přírodním děním, lidovými zvyky, slavnostmi a svátky. V díle se objevují také dva milostné příběhy- Kristly a Jakuba Míly, který díky babičce není odveden na vojnu a tragický příběh Viktorky, kterou se zamiluje do vojáka . Otěhotní s ním, a když odjede, Viktorka hodí své dítě do splavu a zblázní se. Při bouři uhodí blesk do stromu vedle ni a ona zemře. Hlavní postavou je zde babička, moudrá žena, která své dítě a vnoučata obklopuje láskou a rady do života. Je velmi dobrotivá a je ztělesněním harmonie- s Bohem i přírodou. Do rodiny babičky patří její dcera Terezka s manželem Janem Proškem a dětmi Barunkou, Janem, Vilímkem a Adélkou. Kromě babiččiny rodiny se zde setkáváme s postavami jako bláznivou Viktorkou, s panem Beyerem, s kněžnou Zaháňskou a její schovankou komtesou Hortensiíí, s hospodského dcerou Kristlou nebo s mlynářem. Zobrazením různých společenských vrstev jsou postavy vzájemně kontrastní rozdílným prostředím, životem i jednáním, kontrast je zde hramonizovaná. Děj povídky je umístěn do ratibořského prostředí a je zasazen do období první poloviny 19. Století za vlády Habsburků. Samotná babička pochází kousek od Náchoda, z oblasti Kladsko, což je pohraniční území, o které české země přišli. Kompozice je zde chronologická, ale objevuje se zde i retrospektivní- když babička vzpomíná na své mládí (například na to, jak dostala tolar od císaře Josefa II.) nebo vyprávění o tom, jak se Viktorka zamilovala do vojáka. 2. Jazykové prostředky V díle se objevuje mnoha archaismů a přechodníků. Jazyk novely je střídmý s použitím doposud zlidovělých přísloví (dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí). S bohatým užitím archaických, nářečních výrazů, lidových obratů a rčení se ve vypravování přibližuje tehdejší mluvené řeči. 3. Okolnosti vzniku díla Babička byla vydána v roce 1855, což bylo období takzvaného Bachova absolutismu, neboli neoabsolutismu, kdy byla česká literatura ovlivněna cenzurou. Spolu s Kyticí jsou to jediná dvě díla umělecké hodnoty, která mohla být v tomto období vydávaná. Hlavním zdrojem, z něhož autorka čerpala svou látku, byly vzpomínky na vlastní dětství, obrazy lidového života osobně poznaného např. při pobytu na Domažlicku. Božena Němcová psala dílo v době, kdy na i doléhala nemoc, bída, a navíc se těžce vyrovnávala se smrtí svého nejstaršího syna Hynka. Božena Němcová se svým manželem zažívala četné krize a to jak manželské, tak finanční- pár se projevoval jako vlastenecký, což v této době vadilo. Dalším podmětem byly výzvy přátel, aby vypsala lidový život se všemi zvyky, pověrami a způsoby venkovských lidí. Předlohou literární postavy byla skutečná babička autorky, Magdaléna Novotná. Autorčin vzpomínkový charakter vyprávění nese zčásti rysy autobiografičnosti (představuje postavu Barunky), převážně však zachází se vzpomínkami velmi volně. Rodné jméno Božena Němcová je Barbora Panklová a 17 letech se vdává za celníka, úředníka finanční stráže a českého vlastence Josefa Němce, díky jemuž zaměstnání jsou nuceni měnit místa bydliště. Existují spekulace o tom, že není dítě svých rodičů a že se narodila o tři roky později. Narodila se ve Vídni a žila v Ratibořicích, České Skalici, Nymburce, ve slovenském Prešpurku,kde vznikají slovenské pohádky nebo v Domažlicích, kde píše Obrazy z okolí domažlického. Kvůli nedostatku peněz a odmítnutí nakladatelství v Litomyšli se vrací k manželovi do Prahy. Mezi její díla patří Národní báchorky a pověsti a Slovenské pohádky a pověsti, kde můžeme vidět její obdiv k lidové slovesnosti. Mezi další díla patří povídky jako Baruška, Karla, Divá Bára, V zámku a podzámčí nebo Pohorská vesnice. Božena Němcová patří do počátků českého realismu, kam také například řadíme Karla Havlíčka Borovského. 4. Vliv díla Od prvního vydání (1855) do dnešní doby se Babička dočkala na 350 vydání a byla přeložena do více než 20 jazyků. Ilustrovala ji řada významných umělců. Jako například A.Kašpar. Stala se i podkladem k libretu opery Na starém bělidle a předlohou k trojímu filmovému zpracování. Asi nejznámější filmovou adaptací (kterou jsem i shlédla) je Babička v režii A.Moskalyka z roku 1971, v níž babičku ztvárnila J.Kurandová a Barunku Libuše Šafránková.

Témata, do kterých materiál patří