Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




22.Česká meziválečná próza

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (141,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

22)Česká meziválečná próza Základní historické poznatky První světová válka byla řešením vyvrcholené politické situace v Evropě Evr opské státy chtěly získat nové kolonie a přerozdělit svět Soupeřili spolu státy Dohody a Trojspolku 28. října 1918 seČeši odtrhli od Rakousko-Uherska a o dva dny později podepsánímMartinské deklarace se připojiliSlováci a vznikl samostatnýČeskoslovenský stát (1. prezident T.G. Masaryk) Fašismus = totální diktatura založena na nadvládě jedné strany, je podporována velkoburžoazií, prosazuje nacionalismus a řídí se rasistickými zákony Ve 30. letech 20. století nastala hospodářská krize, která vyvrcholila krachem na newyorské burze, což vedlo ke krachu bank, poklesu výroby a poptávky a stoupající nezaměstnanosti Oživení ekonomiky přinesl přechod k válečnému hospodářství Fašismus vznikl nejprve v Itálii, kdyžB. Mussolini založil nacistickou stranu Nacistická strana později vzniká v Německu aAdolf Hitler se stává říšským kancléřem Nacistická strana se chce odpoutat od okolního světa, poukazuje na stát jako na nejvyšší hodnotu 1929 až 1933 = hospodářská krize 1933 = nástup fašizmu v Německu, řešení hospodářské krize Září 1938 =Mnichovskákonference = rozhodnutí o přiřazeníčeskoslovenského pohraničí kNěmecku Po přiřazením našeho území Německu se Hitler snaží o likvidaci české populace, část lidí bylo zabito, část poněmčeno, šlo o dokázání že český národ nemá žádnou hodnotu a německo je historicky lepším státem a germánská rasa je nejlepší rasa na světě Dochází k uzavření škol (Hloupý národ nebude odporovat vykořisťování) Březen 1939 = Protektorát Čechy a Morava Po příchoduReinhardaHeidrycha a následném atentátu na jeho osobu se situace ještě více vyhrotila, němci byli rozzuřeni a tak začali český národ likvidovat ve velkém měřítku 1. září 1939 = začátek 2. světové války 8. května 1945 = konec 2. světové války Meziválečná avantgarda Vznikají moderní umělecké směry a úhly pohledu na svět v literatuře, více se experimentuje Futurismus- Zakladatelem je F. T. Marinetti Vyjadřuje pohled do budoucnosti, vše staré není důležité, vše je v pohybu (nepoužívá se interpunkce) Kubismus Založili jako výtvarný směr Pablo Picasso a Georges Braque Vyjadřuje mnohostranný pohled, rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky (3D grafika) Cílem je poznat podstatu věci (G. Apollinaire – vymyslel kaligramy = grafická báseň) Dadaismus Zakladatelem je Rumun Tristan Tzara (Slovo dada náhodně našel ve slovníku pomocí špičky nože) Cílem je šokovat a provokovat jakoby dětským chováním (dada = hračka, dětské nesmyslné žvatlání) Vyjadřuje odpor proti válce Expresionismus Zakladatelem je Rainer Maria Rilke Umělci chtějí vyjádřit stav svého nitra Cílem umění je osvobodit se od mravních zásad, v oblasti jazyka se uplatňuje zveličení a oslavný styl Surrealismus Zakladatelem je André Breton Nadrealismus, plynulý tok myšlenek vycházející s podvědomí, fantazie nebrzdí logiku Impresionismus Do literatury pronikl z francouzského výtvarného umění Podle obrazuClauda Moneta –Imprese (Východ slunce nad mořem) V umění se používali pestré barvy, vše je jakoby v oparu (Malovalo se tzv. tečkováním) Impresionisté usilovali o sdělení subjektivního dojmu v daném okamžiku Záměrně je odtlačena rozumová stránka, aby vyšla na povrch nálada a atmosféra prožívaného okamžiku Kubofuturismus Jde o spojení dvou stylů (Kubismu a futurismu) Vyjadřujepromítání času,uvolnění děje a představ (vznikajíkaligramy) Cílem je lidská složitost z mnoha úhlů Jaroslav Hašek(1883 - 1923) Tulák, bohém, žurnalista, humorista Narodil se v Praze v rodině středoškolského profesora Po nedokončených studiích na gymnáziu se učil drogistou (prodejce v drogérii ) a nakonec odmaturoval na obchodní akademii Pracoval jako bankovní úředník a později se věnuje pouze psaní Sbližuje se s anarchismem, působil v několika časopisech (Karikatury,Humoristickélisty ) Obchodoval se psy a vystupoval jako kabaretní konferenciér Roku 1911 zakládá z receseStranu mírného pokroku v mezích zákona. Tato strana později oslovila V. Havla, ale on přislíbil účast této straně, jen když nikdy nebude kandidovat, to stranu velice pobouřili, protože toto tvrzení odporovalo s Havlovým přesvědčením demokracie (dnes spíš výbor než politická strana) Během války opouští ženuMarii a synaRicharda a vstupuje do československých legií a jeRusy zajat Domů se vrací s novou ženou, bydlí v Praze a potom v Lipnici nad Sázavou U nás nebyl Hašek dlouho uznávaným autorem, nejprve se proslavil v zahraničí pak se ale uchýlildo ústraní - až do své smrti pilně psal a diktoval Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Dílo:Za Haškova života vyšlo knižně jen málo věcí, většinou po časopisech a sešitech, hlavní práce posmrtně. Začíná kratšími povídkami a humoreskami, už zde se začíná formovat ústřední typ jeho prózy – lidový chytrák, mazaný prosťáček, který se posmívá českému maloměšťákovi. Črty, povídky a humoresky z cest - do knižního souboru sebráno později, čerpá z lidového vypravování a písní Trampoty (utrpení) pana Tenkráta - humoresky, snaha pobavit Politické a sociální dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona -kritika rakouského policejního aparátu, bere si na mušku frašku volebního boje, řečnickou demagogii, novinové fráze PostavaŠvejka se objevuje už v povídkách před válkou (Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky) - zde je hl. postava dobrácky usměvavá, idiotsky naivní, je to vždy loajální, služebně horlivý český voják v rakouské uniformě - plnil rozkazy nadřízených do posledního puntíku, sloužil Rakousku „do roztrhání těla“. Až v příběhu Dobrý voják Švejk v zajetí (1917) - proměna Švejka v otevřeného kritika. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Humoristický román Kritika knihu nejdřív zamítla, důvodem byly germanismy, nonsensy (nesmysly) a nemorálnost díla Stal se nejpřekládanější českou knihou a byl několikrát převeden do dramatické a filmové podoby Skládá se ze 4 dílů, ale 4. díl Hašek nedokončil (K. Vaněk se neúspěšně pokusil 4. díl dokončit ) 1. díl popisuje Švejka v blázinci

Témata, do kterých materiál patří