Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Stařec a moře - Ernest Hemingway

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Stařec a moře – Ernest Hemingway Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru: Americká meziválečná próza, ztracená generace - 1. polovina 20. století ZTRACENÁ GENERACE - skupina spisovatelů narozených kolem roku 1900 - spisovatelé zažili první světovou válku a zobrazovali ji ve svých dílech - vyjadřují pocity vojáků po návratu z války - pro autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti, často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musí prokazovat svůj charakter - základní témata: zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot, hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA Historický kontext: - Nová mapa Evropy po roce 1918 důsledkem 1. SV - Vyhlášení samostatného Československa - nové demokratické poměry - hospodářská krize - nástup komunismu, fašismu - Mnichovská zrada - Španělská občanská válka Rysy: - dosud nevídaná různorodost a roztříštěnost literatury(legionářská, demokratická, psychologická, socialisticko-realistická, imaginativní, venkovská, katolická, expresionistická) - navázání na předválečné tendence - narůstá obliba krátkých žánrů a zábavné literatury - próza dominuje nad poezií - nejednotné a složité dělení na skupiny či linie Historický kontext: -celosvětový válečný konflikt(napjaté diplomatické vztahy) - zákopové války – na řece Sommě, u Verdunu(velké ztráty na životech) - bleskové války Opozice: Státy Trojdohody – Velká Británie, Francie, Rusko Centrální mocnosti – Rakousko-Uhersko, Německo + další země 1917: - vstup USA do válka(ke straně Dohody) - převrat bolševiků v Rusku(výstup z války) 1918 – příměří – zánik Rakouska-Uherska Poválečná společnost: - psychické nemoci / zranění, ztráta blízkých / morální šok(radikalizace myšlení – fašismus, komunismus) Literární kontext: SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA - ve velké části reflektuje 1SV - vznikají 2 proudy lit.: 1. Moderní (experimentální) 2. Realistický I. MODERNÍ PROUD - proud vědomí, ubývá dějovosti – nejsou žádné vedlejší dějové linie - většinou jen 1 hl. postava - experimentuje se s jazykem, není zde časová posloupnost - popis vnitřních stavů v postavě - často nějaký podtext – více významových rovin - nepopisuje události, spíše upozorňuje na problémy - Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka – Proces; Virginie Woolfová II. REALISTICKÝ PROUD - základem je dějová linie, logická časová posloupnost, ale zaměřují se na psychickou a citovou roli jedince, společenské vztahy v pozadí - román řeka = jednotlivé příběhy se na sebe vrství USA – Ztracená generace - sk. autorů reagujících na 1SV - cca stejný věk – jako mladí se účastnili 1SV popisují válečné zážitky + psychiku lidí1. téma v lit. - nikdy se s těmito zážitky nevyrovnali 2. téma v lit. – zobrazování amer. snu – kritizují tuto představu - Ztracená generace –Gertruda Steinová – podpora amer. spisovatelů – vymyslela jim název -Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby Francie - Romain Rolland – Petr a Lucie - A. de Saint-Exupéry – Noční let, Země lidí, Malý princ Německo 1) 1SV –Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid 2) Hrozba fašismu a 2SV –Thomas a Heinrich Mannovi; Lion Feuchtwanger Velká Británie -odlišná, nezaměřovala se na válku, ale na společnost - 2 typy lit.:1. Experimentální proud 2. Tradiční proud –John Galsworthy – Sága rodu Forsytů Rusko 2 proudy: 1. Oficiální lit. -Maxim Gorkij, Michail Šolochov 2. Neoficiální lit. –Boris Pasternak – Dotor Živago; Michail Bulgakov – Mistr a Markéta Pražská německá literatura - pol. 30. let 20. století - pražští Němci - autoři žijící v Praze, kteří byli původem z Německa, všechny spojoval žid. původ, díky čemuž se cítili po celý život vykořisťováni a nikdy nemohli úplně zapadnout - témata: židovství, pražská tématika, vykořeněnost Trojí ghetto = g. původu, g. jazyka (žili v Praze, psali něm.), g. Majetku - Egon Erwin Kisch – Pražský pitaval Kontext autorovy tvorby Autor: Ernest Hemingway (21. 7. 1899, USA – 2. 7. 1961, USA) - americký spisovatel, novinář, povídkář, dramatik - miloval přírodu, lov a dobrodružství - čelní představitel Ztracené generace - byl velmi ovlivněn válečnými událostmi - hned po vypuknutí 1. světové války vstoupil do italské armády jako dobrovolník - španělské občanské války se zúčastnil jako reportér - válečný zpravodaj v Číně - za druhé světové války pobýval na Kubě a vyhledával německé ponorky v Karibském moři - získal Pulitzerovu cenu, Nobelovu cenu (1954) - v roce 1961 pravděpodobně spáchal sebevraždu (zastřelil se puškou) Další díla: Sbohem, armádo , Komu zvoní hrana , Pátá kolona Rysy děl: - jeho postavami jsou muži – stateční, cílevědomí, ctižádostiví, staví je do kritické mezní situace, zkouší, jak to hrdinové vydrží a jak se zachovají - způsob psaní: metoda ledovce - podstatné je to „pod vodou“ (cílem si to domyslet) Další autoři: Erich Maria Remarque Romain Rolland William Faulkner John Steinbeck - Němec - dobrovolník 1. SV - po nástupu fašismu zakázaným autorem - Francouz - Nobelova cena (1915) - Američan - Nobelova cena (1949) - Američan - Nobelova cena (1962) -Pulitzerova ceny (prestižní americké žurnalistické a umělecké ocenění) Na západní frontě klid, Miluj bližního svého, Tři kamarádi Jan Kryštof, Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije Absolone, Absolone, Pobertové, Vojákův žold O myších a lidech, Hrozny hněvu, Na východ od ráje Analýza uměleckého textu Část Druh:epika Forma: próza Žánr:novela Témata Námět ze života chudých kubánských rybářů, příběh o boji starého rybáře Santiaga s přírodními silami. Boj starce s rybou. Motivy Osamění, utrpení, konfrontace názorů, nevzdávání se, naděje, síla Děj Kniha vypráví o starém rybáři Santiagovi, pro kterého je rybaření jedinou obživou. Starci se ovšem dlouho nedaří chytit větší rybu, a proto je ostatním rybářům k smíchu. Aby toho nebylo málo, tak s ním na moře, kvůli zákazu svého otce, přestane jezdit velký pomocník, chlapec Manolin. Stařec má ovšem sv

Témata, do kterých materiál patří