Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


26.česká literatura 70.-80.let

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

26)Česká literatura 70.-80.let srpen 1968 = porážka pokusu o humanizaci komunistického režimu v Čechách začíná dvacetileté období tzv.normalizace=násilné přerušeníslibného rozvoje kultury, které se začínalo důstojně zařazovat do kulturního dění ve světě. nastalo období politické a občanské nehybnosti bezprostřednídůsledky pro literaturu tragické: většina časopisů byla zastavena proti všem spisovatelům, kteří se odvážili nepřizpůsobit se novým pravidlům hry, byla podniknuta tvrdá opatření :zákaz publikování, postihy =absolutní ovládání všech publikačních možností komunisty Na tuto novou hru ovšem přistupuje jen část české literatury (autorů, kritiků, teoretiků), zákonitě je ta to část nejméně morálně i umělecky hodnotná. Většina významných českých spisovatelů, zejména většina spisovatelů 60.let,konformitu s novým režimem a odmítá ho - buď volí odchod doemigrace, nebo se doma zříká všech možnostílegálního publikování díla. K dalšímu ostrému střetnutí režimu s občanským demokratickým proudem dochází v lednu 1977. Vzniká prohlášeníCharta77, pod které se podepsala řada českých autorů. Česká literatura se tak po r. 1968 rozpadá do tří proudů: do proudu literatury domácíoficiální do proudu literatury domácíneoficiální =samizdatové do proudu literaturyexilové Situace to není pro českou literaturu nová - po Bílé hoře 1620 a ve 20. století už dokonce dvakrát - po roce 1938 a po únoru 1948. Tentokrát však je tento rozpad nejzřetelnější, nejrychlejší. Všechny tyto tři proudy však tvoří navzdory všem okolnostem jeden celek, jednu českou literaturu, přičemž někteří autoři publikují ve všech třech proudech, někteří jen někde. Česká literatura oficiální Nejnápadnějším jevem = naprostá absence časopisů, a tím i nemožnost tříbení postojů a kvalitní literární kritiky. Znovu je zdůrazňován socialistický realismus jako jediná metoda. Namísto pravdivosti -demagogie, fráze, matení pojmů, pokrytectví. Touha po čtenářském, a tím i ekonomickém, úspěchu vede k tomu, že řada prací na úrovni pokleslé četby, bez většího úsilí o postižení hlubších souvislostí. Nejčastěji zpracovávanátémata tohoto okruhu a tohoto období : a)pracovní prostředí a tzv. vpád techniků do literatury VladimíraPárala (inženýr chemie)- Katapult(viz sešit) JiříMarek -seriál„Hříšní lidé města pražského“ podle knih:„Panoptikum slavných kriminálních případů“ „Panoptikum hříšných lidí“ „Panoptikum Města pražského“ Valji Stýblové(lékařka)-Mne soudila noc(viz sešit) a řada dalších. Zobrazují člověka v jeho pracovním prostředí, ojediněle kritika neschopných funkcionářů, nikoli systému. b)lékařské prostředí - atraktivní viz úspěšný televizní seriálJaroslavaDietla -Nemocnice na kraji města Méně hodnotné romány: Valji Stýblové –Mne soudila noc c)přírodní tematika Ota Pavel: - Smrt krásných srnců - Jak jsem potkal ryby d) opět témaprotifaš.odboje Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky (1964) e) zvyšuje se oblibasci-fi literatury (do jisté míry únik) blíže viz samostatná mat. ot. f)hledání a nalézání lidství Bohumil Hrabal -Postřižiny (1976) -Slavnostisněženek (1978) -Pábitelé(1964) – sbírka povídek;(Pábiteli nazýval osobité vypravěče zvláštním způsobem milující život, kteří se navenek zdají obhroublí; v jejich vyprávění (která Hrabal nazývalpábení) jsou prvky poetismu i surrealismu; sám Hrabal byl svého druhu pábitel. g) historická próza - zde trend demýtizace dějin, postupně klesající úroveň, dějiny nakonec líčeny jen jako řada úskoků, lstí, podvodů, kariérismu. Autoři : - JiříŠotola: Tovaryšstvo Ježíšovo, Kuře na rožni, Svatý na mostě - VáclavErben (známý detektivkář): Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad - Na úroveň nenáročné četby postupně klesají díla dříve slušných autorů (VladimírNeffLoukotková, Frant.Kožík, Jar.Matějka) Kdesi uprostřed V. M.Kratochvíl a Boh.Říha. POEZIE V oficiálně vydávané poezii byla situace nejednoznačná,vedle autorů, u nichž převyšuje hodnota politická hodnotu uměleckou, publikuje i Jaroslav Seifert (v roce1984 Nobelova cena). Ve sbírkách z konce 60. let a zejména ze 70.let píše poezii reflexívní, intimní, která je však i nepatetickým obrazem života. Dospívá k volnému verši, který se blíží próze a často i hovorové řeči (Halleyova kometa, Odlévání zvonů, Deštník z Piccadilly, Morový sloup) Podrobněji v jiné mat. ot. Další významný básník Oldřich Mikulášek:-Kam létají labutě - Žebro Adamovo - Agogh Jan Skácel- jeho básně vyjadřují tragický životní pocit a téma smrti, ale i přírody a moravské krajiny - Dávné proso - Odlévání do ztraceného vosku - Kdo pije potmě víno - Chyba broskví Skácelovy sbírky z 60.let:Co zbylo z anděla, Hodina mezi psem a vlkem, Smuténka, Metličky Patří k autorům dlouho umlčovaným.Jeho verše byly přeloženy do řady jazyků. Všichni jmenovaní (Seifert,Mikulášek,Skácel ) patřili ke všem třem proudům (oficiálnímu, samizdatovému i exilovému ). Mladí básníci 70. let -oficiální Jiří Žáček - jeho poezie nese rysy kritičnosti a satiry, píše i pro děti-Aprílová škola - humor, hra se slovy Sbírky:- Napjatá struna - Okurková sezóna - Mezi řečí Česká literatura samizdatová Ani velkému úsilí vedení KSČ se nepodařilo podřídit stranickému dohledu veškerou literární tvorbu. Většina autorů pokračovala v činnosti i bez publikačních možností (s nadějí, že „normalizace" nepotrvá dlouho). Významným faktorem bylo i publikum, zvyklé ze 60. let na literaturu zajímavou, hodnotnou, pravdivou, odrážející alespoň do jisté míry skutečné problémy života v socialistickém státě. A tak se v průběhu 70. let začínají objevovat první nezávislá periodika a edice, neboli časopisy a knihy šířené ve strojopisech. Šířili se pouze opisem. Nejznámějšísamizdatové časopisy : -Zebra, Vokno, Revolver Revue Nejznámějšísamizdatové edice : Petlice (z iniciativy Ludvíka Vaculíka) nejvýznamnější autoři a tituly: EvaKantůrková -Přítelkyně z domu smutku (autobiografické rysi → seriál na ČT) JaroslavSeifert -Morový sloup z dalšíchIvan Klíma, Ludvík Vaculík, B. Hrabal, J. Kolář Expedice (zaměření na filozofické eseje, přírodní vědy i beletrii) PavelKohout-Katyně

Témata, do kterých materiál patří