Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. KYTICE

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

KYTICE Tématika Kytice je básnická sbírka složena z třinácti básní, v prvním vydání jich bylo pouze dvanáct, později byla přidána ještě Lilie. Toto lyricko-epické dílo obsahuje jedenáct balad: Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a dvě básně: úvodní Kytice a závěrečná Věštkyně. Balada je lyricko-epická báseň pochmurného ladění a její děj směřuje k tragickému závěru. Hlavní postava balady je většinou konfrontována s nadpřirozenými, bájnými bytostmi, jež představují nepřátelskou moc přírody. V Kytice můžeme ale najít i jiné epické žánry, jako je pohádka (Zlatý kolovrat) či místní lidová pověst (Poklad). Základní témata jsou: otázka viny a trestu (Svatební košile, Vodník, Polednice), milenecké vztahy (Svatební košile) nebo vztahy rodičů, zejména matek a dětí (Dceřina kletba, Poklad, Kytice) či střet reality a nadpřirozeného- může být vykládán jako sugesce (Polednice). V Kytici jsou výrazné křesťanské motivy, což lze dokázat na faktu, který zde vidíme: je-li překročen odvěký řád (například opuštění dítěte v Pokladu, neuposlechnutí matčina příkazu ve Vodníkovi) musí hrdinové nést těžké následky, jež je možné odvrátit jen upřímnou lítostí. Díky pokání se dočká odpuštění i loupežník v Záhořově loži. Naopak ve Zlatém kolovratu zahynou vražedkyně stejnou smrtí, jakou přichystaly své nevlastní dceři a sestře. I když dílo obsahuje řadu romantických rysů, jako jsou líčené přírodní reálie (motivy hřbitovů- Svatební košile, lesů či jezera- Štědrý večer) a nadpřirozené bytosti (Polednice, Vodník..), Kytici nezařazujeme do romantismu, protože se některým jeho kritériím vymyká. Erbenovi hrdinové nepředstavují romanticky rozpolcené jedince bouřící se proti světu, společnosti či životu. Pro postavy a jejich příběhy, posuzované na základě etického principu, není rozhodující společenské prostředí ani čas. Autor se od postav, na rozdíl od romantických spisovatelů, zcela distancuje. Důležitou roli v díle mají ženské hrdinky, které jsou zastoupeny ve všech básních kromě Záhořova lože. V Erbenově pojetí plní především poslání matky. Ve většině balad se autor zamýšlí nad mateřskou láskou, její velikostí a úskalími. Děj se odehrává ve venkovském prostředí a čas vyprávění zde v podstatě není, protože toto dílo považujeme za nadčasové. 2. Kompozice Erben použil ve svém díle zrcadlovou kompozici- zrcadlově protilehlé básně na základě shodných atributů spolu korespondují (první a poslední, druhá s předposlední..). První a poslední básně jako jediné nejsou balady a mají společnou vlasteneckou tématiku. Balady Polednice s Vodníkem mají společné to, že zde má významnou roli zásah nadpřirozených postav. Příchod polednice vyleká matku dítěte natolik, že své dítě strachem zabije. Když dcera s matkou neuposlechnou vodníkovu lhůtu na návrat dcery k němu zpět, vodník jejich dítě zabije. Balady Poklad a Dceřina kletba řeší mravní narušení vztahu mezi matkou a dítětem, v Pokladu jde matka nechá své dítě samotné uprostřed jeskyně, kvůli své hamižnosti. To tam zůstane bez pití a jídla celý rok. Svatební košile a Vrba zobrazují přeměnu člověka. Ve svatební košili je to přeměna mrtvého milence na obživlou mrtvolu a v baladě Vrba to je přeměna ženy ve vrbu. 3. Jazykové prostředky Básně jsou psány jazykem s řadou básnických prostředků typických jak pro lidovou poezii (výrazný rým, zvukomalba, přirovnání), tak pro umělecký básnický text (metafory, epiteta…). Jazyk sám o sobě je velmi jasný a prostý. Najdeme zde rým sdružený, střídavý i obkročný. 4. Okolnosti vzniku díla ( společensko-historický a literární kontext) Karla Jaromíra Erbena považujeme za slavistu, protože se zajímal o lidovou slovesnost. Narodil se ve vesnici Miletín, z čehož pramení jeho zájem o lidovou slovesnost a tradici, kterými byl obklopován. Vydávání děl lidové slovesnosti, jako jsou například pětidílná sbírka folkloru Prostonárodní písně a říkadla nebo České pohádky (Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Hrnečku vař, Dlouhý, Široký a Bystrozraký), kvantitavně převážilo jeho básnickou tvorbu. Erben vytvářel nové pohádky díky znalostem ostatních pohádek a pověstí a můžeme ho tedy brát za národopisce. Také Kytice vznikla uměle, nepochází ze sbírek jiných pověstí, pohádek či legend. 5. Vliv díla Erben se stal zakladatelem české moderní balady a inspiroval tím například Nerudu Bezruče či Wolkera. Autorovo dílo je dodnes aktuální, živé a řekla bych, že mezi studenty pořád populární, pro jeho nadčasovost (hříchy člověka) a oblíbenost strašidelných prvků. V 70. letech 20. století byla Kytice úspěšně zdramatizována Jiřím Suchým z divadla Semafor a roku 2000 vznikla její filmová podoba díky kameramanovi a režisérovi F.A.Brabcovi, kde se již setkáváme s hororovými prvky.

Témata, do kterých materiál patří