Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Robinson Crusoe

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Robinson Crusoe Daniel Defoe (1660/1661-1731) Literární druh: EpikaLiterární žánr: Dobrodružný román 2)organizace jazykových prostředků forma: próza,ich-forma, popis prostrědí, pracovních postupů 3)tematická výstavba a)kompozice má jednu dějovou linii, děj je chronologický, kniha je napsána formou deníkub)hlavní postavy Robinson Crusoe - útěk z domova(touha po dobrodružství), příhody na moři, upadl do otroctví, po útěku plantážníkem v Brazílii, účast na obchodu s otroky; podnikavý a praktický v boji s přírodou; důvtip, vynalézavost, houževnatost, vytrvalost, trpělivost v získávání základních prostředků k životu. Pátek - věrný přítel, mrštný a ostražitý, díky Robinsonovi se z něho stal vzdělaný člověkc)místo a doba děje Anglie, Afrika, 28 let Robinsonova života na opuštěném ostrově v 17. stoletíd)obsah Děj začíná ve chvíli, kdy se do anglického Yorku přistěhuje obchodník jménem Kreutznauer. Angličané jeho jméno neumějí vyslovit, a tak si ho poangličťují na Crusoe. Ten se brzy ožení a má třetího syna, který dostane jméno Robinson. Otec chce, aby vystudoval a stal se úředníkem, on však touží po kariéře námořníka. Chodí po krčmách a platí námořníkům pití za vyprávění historek z jejich cest. Když to zjistí jeho otec, vezme mu kapesné a nechá ho pracovat v rodinném obchodě. S Robinsonovým snem nesouhlasí, protože na moři mu zemřel nejstarší syn Jakub, a druhý, Tomáš, padl v bitvě se Španěly ve Francii u Dunkerque. Po čase si ale Robinson získá zpět otcovu přízeň a zastupuje ho dokonce na obchodní cestě v Hullu. Tam potká starého přítele ze školy, Martina, který mu nabídne, aby s ním a jeho otcem odjeli na lodi vezoucí obilí do Londýna. Neodolá a bez požehnání rodičů odplouvá. Zastihne je však bouřka a loď se potápí. Ale všichni se zachrání a dorazí do Londýna. Robinson se chce dostat domů do Yorku, ale dostavník tam z Londýna jede jen jednou týdně a před hodinou odjel. Má sice peníze na zaplacení ubytování, jenže všechno prohraje s námořníky ve hře v kostky. Ovšem potká kapitána Dubbleyho, který zaplatí jeho dluhy a ještě ho pozve na jeho loď. Vypráví mu o Guineji, kam má jeho loď namířeno. Robinson je vyprávěním uchvácen a odplouvá s ním. Tato loď je ale přepadena piráty a Robinson je zajat a prodán do otroctví. Pan Muley, kterému slouží, si ho oblíbí, a proto ho nepodezřívá, že by mohl plánovat útěk. Toho Robinson využije a uteče na portugalské lodi plující do Brazílie. Po ztroskotání lodi se však jako jediný přeživší ocitá na opuštěném ostrově, kde je nucen naučit se přežít. Díky jeho houževnatosti, pracovitosti a tvrdohlavosti se mu to podaří. Obdělá kousek půdy, ochočí si několik zvířat, postaví krb a i jinak svůj nechtěný příbytek dále zdokonaluje. V průběhu života na ostrově uvidí Robinson ztroskotanou loď, na které přežil jen pes. Crusoe z této lodě také použil mnoho předmětů a zbraní. Jednoho dne narazí na stopy v písku. Patří lidojedům. Vysvobodí jejich oběť a podle dne této události nazve zachráněného Pátkem. Pátek je velice učenlivý a brzy se naučí anglicky. Jediné rozpory mezi nimi pramení z rozdílu v jejich vyznání. Pátek mu pomáhá s životem. Po 28 letech, 2 měsících a 19 dnech Robinsonova pobytu na ostrově zakotví u břehu anglická loď, na které propukla vzpoura. Robinson kapitánovi pomůže vzbouřence porazit a za odměnu je i s Pátkem vzat na palubu a odvezen do Anglie. Vůdce povstání nechají na ostrově se vším, co zde Robinson zbudoval. V Anglii se shledává se svými příbuznými, které opustil, ale vidí i mnoho negativních změn ve společnosti, například stoupl počet otroků. Po sedmi letech se vrací na ostrov, aby našel velmi civilizovanou skupinu lidí. 4)hlavní myšlenka textu Oslava lidských vlastností: neúnavné zdolávání překážek, solidárnost, podnikavost, proces budování lidské společnosti, hledání Boha, oslava lidské práce, smyslu života a jediné možnosti přežít. Sepětí člověka s přírodou a založení "ideální" kolonie. 5)zasazení díla do literárně historického kontextu osvícenská literatura - 18.století nejvíce se rozšířilo ve Francii a v Anglii podporovalo přírodní a technické vědyrealističtější vnímání světahrdina si svůj osud utváří svými rozhodnutími 6)autor Daniel Defoe (rozený Daniel Foe;1660 – 24. dubna 1731) Anglický spisovatel a novinář, představitel osvícenství Pocházel z rodiny lodnýnského řezníka a svíčkaře Chodil do presbyteriánské školy. Zde se mu dostalo nejvyššího akademického vzdělání. Jaka kozatel se však nechtěl živit, lákalo ho výnosnější povolání - podnikání. Obchodoval s tabákem, vínem a jiným zbožím. Kapitál investoval do zámořských plaveb. Byl protestant. Bouřil se proti katolickému králi Jakubovi a proti jeho politice. Zúčastnil mohutného lidového povstání drobných sedláků a tkalců. Oženil se s dcerou obchodníka a navázal obchodní styky v cizině, kam také dodával své zboží. Nedlouho na to však musel Defoe ohlásit úpadek, neboť loď s jeho zbožím ztroskotala. Daniel Defoe založil firmu na výrobu cihel a tašek a všechny své dluhy z předešlého podnikání během deseti let splatil. Po smrti krále Viléma III. byl Daniel Defoe uvězněn pro veřejné pobuřování v době ostrých náboženských sporů. Po návratu z vězení založil v roce 1703 vlastní noviny The Review (Přehled), které řídil a většinou do nich i sám publikoval. 7)zasazení do tvorby autora nejslavnější autorův román, ještě v tom samém roce vydal Defoe jeho pokračování pod názvem Další dobrodružství Robinsona Crusoena podobné motivy vznikaly příběhy nového žánru - robinsonády Další autoři : Jonathan Swift – Gulliverovi cesty Carlo Goldoni- Sluha dvou pánů Denis Diderot-Jakub fatalista a jeho pán.

Témata, do kterých materiál patří