Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
J. A. Komenský a jeho odkaz, literatura 17. a 18. století v českých zemích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. J. A. Komenský a jeho odkaz, literatura 17. a 18. století v českých zemích Barokní literatura v Čechách –17. – 18. století Po porážce na Bílé hoře přišli na český trůn znovu HabsburkovéPovoleno jediné náboženství – křesťanstvíNastávárekatolizace a germanizace – z hlediska národnostního nastáváobdobí temna (viz. Jiráskův román Temno)Jezuité –nositelé kultury a vzdělanosti, výchova mládeže, cenzura knihMalířství – Karel ŠkrétaHudba – Adam Michna z Otradovic, Jan Jakub RybaLiteratura –poznamenaná důsledky třicetileté války, většina učenců nucená emigrovat, převažuje latinsky psaná tvorba, později je v českém jazyce pouze lidová tvorba – knížky lidového čtení a náboženské textyDochází k rozdělení literatury nadomácí a exulantskou Domácí literatura Ústřední postavení si udržela nauková literaturaByla psána většinou latinsky, jejími autory byli jezuité a soustřeďovala se především na oblast historie, filosofie a filologiekancionály, duchovní poezie, dějepisná próza, kuchařky, kalendáře, knížky lidového čtení a kramářské tisky Bohuslav Balbín Historik, teoretik literatury, katolický knězProti poněmčování českého národa, snažil se upozornit na slávu ČechJeho dílo je koncipováno jako oslava národní minulostiVýtah z dějin českých – vlastenecky zaujatý výklad českých dějinHistorické rozmanitosti království českého– objemné dílo je první vlastivědnou encyklopedií českých zemíObrana jazyka českého (Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého) – rozprava, v níž se přimlouvá za zachování češtiny a brojí proti užívání němčiny ve státních úřadech a ve státních funkcích, důležitá během národního obrození Bedřich Bridel Významný básník českého baroka, autor legend, písní a meditativních veršůDovedl obratně zacházet s jazykem a využívat lidové poezieJesličky –Autor sbírky vánočních písní a koled s notamiCo Bůh? Člověk? – protiklad pomíjivosti lidské existence a věčnosti a velikosti BohaŽivot sv. Jana – legenda, život prvního v Čechách poustevníka Václav Jan Rosa Purista(usiloval, aby byl český jazyk zbaven cizích slov) a básníkČechořečnost – latinsky psaná puristická mluvnice češtinyRukopis česko-latinsko-německého slovníkuThesaurus – většinu převzal J.Jungmann do svého slovníku Adam Václav Michna z Otradovic Český skladatel, básník a varhaníkMilostná a přírodní lyrika, radostná, klidná, láska k náboženským postavámČeská mariánská muzika, Loutna česká, Svatoroční muzika –duchovní písně na vlastní české básnické textyChtíc, aby spal – koleda,Pod našima okny – milostná píseň,Hajej, můj andílku – ukolébavka => písně o světcích, které zlidověly Felix Kadlinský Profesor na jezuitské kolejiPředstavitelalamodové poezie => milostná lyrika, užívání románských slov, galantních obratů, snaha o co nejemnější vyjadřováníZdoroslavíček –sbírka duchovní poezie, o tom, jak je duši krásně Pololidová tvorba Přechod mezi oficiální literaturou a ústní lidovou slovesnostíVzniká v prostředí blízkém lidu, většinou znám autorKramářské písně –informativní i zábavná funkce, věnovaly se aktuálním společenským událostem, zpívali je o jarmarcích potulní kramářiNavazovali na ně například Voskovec a Werich, SemaforPísmácké paměti – zachycovaly formou osobních zápisů zprávy, záznamy veršovaných skladeb, lidové písně, ale i praktické rady pro všední životFrantišek Jan Vavák – český písmák,Paměti –vlastní názory na dobové událostiKnížky lidového čtení –přinášely především zábavnou formou převyprávění tradičního dobrodružného příběhu, pověsti nebo legendyO Štilfrídovi a Bruncvíkovi, O Faustovi…Interludia –mezihry = krátké frašky z lidového prostředí, vkládané původně do delších, převážně náboženských her, později provozované samostatně, jednoduchý děj Lidová tvorba Typickým znakem byla anonymita a šíření v ústním podáníStala se inspiračním zdrojem pro literaturu zvláště v době národního obrozeníV době úpadku umělé literatury se lidová tvorba stala hlavní představitelkou slovesné literaturyVznikala na venkově, žánrově i tematicky byla bohatší než tvorba pololidováPopisovala každodenní radosti i starosti venkovského člověka, vyjadřovala vztah k životu, lásce a smrti, k přírodě, k práci, k rodině a společnosti i vzdor proti vrchnostiŽánry – pohádky, pověsti, písně, proroctví a lidové dramaPohádky –vyjadřovaly touhu po spravedlnosti, vítězí dobro nad zlem, prostý člověk nad zlým pánemTypickým hrdinou jeHonza –chytrý, čestný, venkovský chlapecPověsti –v této době byly v povědomí uloženy národní pověsti, inspirovány oficiální literaturou, spojené s poutními místy, kláštery, zázrakyO praotci Čechovi, Pověst blanická, O ŽižkoviPísně –převládaly písně lyrické s pravidelným rýmem a opakujícím se refrénem, tématy byla láska, smrt, vojna, vztah rodičů a dětí, robota, sociální útlak ze strany vrchnostiLidové drama – zpravidla se zpěvy, navazovalo na náboženské hry, zvláště velikonoční a vánoční, ztvárňovalo události týkající se ze života na venkověOd poloviny 17.století se objevilo i loutkové divadlo –V. M. Kopecký – postavičky Kašpárka, Kalupinky a Škrholy Exulantská literatura Uprchlíci z českých zemí se uchylovali do Polska, Německa a na SlovenskoSpojovala je nekatolická víra a obhajoba předbělohorských poměrů Pavel Skála ze Zhoře Od roku 1618 žil v Polsku český kronikář, pobělohorský exulantHistorie církevní– vylíčením zejména českých dějin první třetiny 17. století Pavel Stránský ze Zápské Stránky Od roku 1627 žil v NěmeckuO státě českém – encyklopedický latinský spis, o předbělohorském českém království, určeného k informování ciziny Jan Ámos Komenský(1592-1670) Biskup jednoty bratrské, filosof, pedagog, historik, překladatelDoznívala jím humanistická tradice, ale byl rovněž spisovatelem baroknímTvůrcepedagogického systému, autor světově proslulých učebnic latinyVšichni mají být vychováváni a vzděláváni bez jakéhokoliv rozdíluSystém pedagogických prostředků – organizace školního roku, týdne a dne, rozvrh hodin, hromadné vyučování, didaktické zásady a metody, školská soustavaNarodil se v Nivnici na Moravě do českobratrské rodiny, studo

Témata, do kterých materiál patří