Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. MÁJ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MÁJ 1. Tematika Máj je lyricko-epická básnická skladba. Tento útvar, nazývaný též jako poéma nebo jako byronská povídka znamená, že je to zveršovaný příběh. Dějový základ básnické povídky je prostoupen lyrickými prvky, popisy a reflexemi. Za tvůrce lyricko-epické skladby je považován Walter Scott, ale nejvíce jím proslul George Gordon Byron. Hlavním tématem je tragická láska a motivy jsou zde milostné, přírodní (představují lyrickou část básně), vlastenecké (Vilém se před popravou loučí s vlastí) a filosofické. Báseň začíná sebevraždou Jarmily, která marně čekala na svého milého Viléma. Dozvěděla se pak, že Vilém bude popraven, protože zabil svého otce. Poté se dozvídáme, že Vilém netušil, že zabíjí svého otce a že ho zabil proto, že mu dříve svedl jeho milenku Jarmilu. Viléma je popraven. Vyskytují se zde tři hlavní postavy- Jarmila, zoufalá milenka, Vilém, nazývaný též „strašný lesa pán“ a poutník Hynek, který přichází po letech po popravě Viléma ve 4. zpěvu a zamýšlí se nad tragikou lidského osudu. Hlavní postavy jsou v básni rozmístěny tak, aby se nepotkaly. Objevuje se zde velmi poetické líčení přírody. Příběh se odehrává v krajině kolem hradu Bezděz, což v básni není konkrétně zmíněno, většinou v přírodě (jezero) nebo ve vězení. Báseň obsahuje dedikaci (věnování) předzpěv, čtyři zpěvy a dvě intermezza (mezihry). Předzpěv je parodií na vlastenecké povídky o Čechách a věnování je panu Hynkovi Kommovi, od kterého očekával (marně) K.H.Mácha finance. V prvním zpěvu je představen děj a spáchá zde Jarmila sebevraždu, ve druhém se Vilém připravuje na popravu a je zde hlavní myšlenkové těžiště, ve třetím je Vilém popraven, je zde znatelný dramatický vzestup a Vilemův monolog před smrtí považujeme za vlastenecky a ve čtvrtém zpěvu promlouvá lyrický subjekt, které představuje autor sám v podobě poutníka Hynka. V první mezihře vystupují duchové, kteří zpívají o Vilémově blížící se smrti a v druhé pláčou po svém vůdci ostatní loupežníci. 2. Jazykové prostředky Vyskytuje se zde novočeský jamb. Je to verš, který většinou obsahuje na začátku verše a poloverše jednoslabičné nepřízvučné slovo, což způsobuje vzestupnost verše a na konci jednoslabičné příslušné slovo. Objevuje se zde bohatý jazyk a množství poetismů, neologismů i zvukomalebnost. 3. Okolnosti vzniku díla Tato báseň je považována za vrcholné a možná i jediné básnické dílo českého romantismu. Romantismus je subjektivistický a individualistický umělecký směr, který se ostře postavil proti klasicismu a proti jeho racionálnosti. Je zde patrné preferování tvůrčí svobody a nezávislosti, ale také touha po harmonii s přírodou. Velkým inspiračním zdrojem romantismu se stal středověk. Mezi hlavní prvky romantismu, které můžeme pozorovat i v díle, patří, že hrdina je obvykle člověk na pokraji společnosti (Vilém), centrem zájmu je jedince, spisovatel se ztotožňuje s hrdinou (poutník Hynek), je zde vidět tvůrčí fantazie, motivy tragické lásky a smrti. Mezi zahraniční romantické autory patří Walter Scott, Victor Hugo, Adam Mickiewicz nebo Alexandr Sergejevič Puškin. Mezi české romantiky patří například K.J. Erben, který údajně napsal Záhořovo lože jako polemiku s Májem, Josef Kajetán Tyl nebo Karel Sabina. Karel Sabina byl propagátorem tohoto díla na rozdíl od kritika J.K.Tyla. Dílo Máj mělo na svou dobu velmi neobvyklý pesimistický námět a tragické vyznění, přičemž autor je do velké míry pojal jako osobní zpověď člověka plného nejistot a otázek po smyslu života. V momentě, kdy Máj vyšel, se okamžitě zvedla vlna odporu a záporné kritiky (vadilo, že subjektivnost odvádí od národních citů a vadil i hrdina sám). V období jeho působení často označováno jako 3. fáze NO (Národní obrození) byl v Čechách (a v celém Rakousku) policejní Metternichův absolutismus. V české literatuře se objevují obrozenecké myšlenky (hlavním cílem literatury bylo), zakládají se různé instituce, hraje se ochotnické divadlo, literatura má mít výchovnou funkci, má sloužit společnosti → s tím se neslučoval romantismus. Společně s romantismem se zde objevuje nový umělecký směr- biedermeier, což byl umělecký směr, který měl za cíl pobavit, potěšit, vychovat, hlavním tématem je zde rodina a oslavuje pohodu a klid. To jsou důvody kritiky Máje, který nevyšel ve správné době. Oblíbenosti získal až na konci bachova absolutismu za generace literární skupiny Májovců (J.Neruda, K.Světlá…). Tato skupiny vydala almanach Máj, kde se svým vystoupením přihlásili k odkazu Karla Hynka máchy, jenž byl pro ně symbolem člověka, který neváhal bořit mýty o představě funkce českého básnictví (propagoval důležitost estetických kvalit pro umělecké dílo) K.H.Mácha se věnoval i prozaické tvorbě. Tvoří ji soubor autobiografických povídek Obrazy ze života mého, román Cikáni, básnická próza Pouť krkonošská a Křivoklad, první část nedokončené čtyřdílné skladby Kat, čerpající látku z české historie. Tato kniha byla jedinou knihou vydanou za Máchova života a to v roce jeho smrti- 1836. 4. Vliv díla Nejvydávanější česká kniha, doposud vyšla ve více než 260 různých vydání. První Máj si autor vydal vlastním nákladem v roce 1836 v počtu 600 kusu. Velmi známá jsou vydání s kresbami Jana Zrzavého. Poslední zpracování je film F. A: Brabce natočený roku 2008. Hlavní role ztvárnil Jan Tříska, Juraj Kukura nebo Matěj Stropnický. Důležitý je i odkaz na Máchu v díle Máchovské variace (Josef Hora; 1936) - dílo obsahuje 16 básní, ,,portrét“ K. H. Máchy jako věčného poutníka, objevují se zde motivy z Máje (vězeň, poutník, …), objevují se úryvky z Máchových deníků.

Témata, do kterých materiál patří