Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4. Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OBRAZ DORIANA GRAYE OSCAR WILDE • * 6. června1854 v Dublinu do rodiny chirurga Williama a spisovatelky Jane† 30. listopadu1900•• studoval filologii v Dublinu a na Oxfordu, kde začínal s psaním a seznámil se s dekadentními názory• nehleděl na názory a morálku vyšších vrstev,žil bohémským životem• z finančních důvodůDÍLO•odpor proti anglickému puritánství a snobismu•hry:Jak je důležité míti Filipa•povídky:Strašidlo cantervillské•pohádky: LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT •v 70. a 80. letech 19. století vzniklo více uměleckých směrů:symbolismus, impresionismus, vitalismus, Oscar Wilde byl jeden z nejvýznamnějších umělcůdekadence• dekadence = úpadek; autoři jsou znechucení společností, unikají z ní a vytváří si svůj vlastní svět; projevuje sepesimistickými náladami, morbidními náměty, pocity zmaru• umělci tvořili výlučnouskupinu bohému• kniha Obraz Doriana Graye spadá doromantismu s prvky dekadence a symbolismu•Charles Baudelaire–Květy zla•Arthur Rimbaud–•George Bernard Shaw–Pygmalion •na konci 19. století• viktoriánská Anglie - kritika vrcholného viktorianismu, oslabení role náboženství; morálka označena zapřetvářku a umělecký vkus za pokleslý; OBRAZ DORIANA GRAYE ČASOPROSTOR •děj se odehrává převážněv Londýně na konci 19. století(součastnost autora) VYPRAVĚČ •er-forma (autorský vypravěč zaujímá postoj nezaujatého pozorovatele průběhu děje) LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR •epika •román (horor) • příběh proměny prostého, přirozeného a nevinného člověka v zločince a jeho obraz (podobizna) jako zrcadlo skutků -dvojnický vztah mezi člověkem a jeho portrétem• podtématem jeobraz prázdnosti aristokratické společnosti JAZYK• nechybí archaismy, ironie, dlouhé popisy (interiéru) a promluvy, názory na svět a společnost TROPY A FIGURY•dialogy / vnitřní monology / monology• básnické popisy přírody a interiérů, charakteristiky postav • anafora ( = je slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět.)„…za to – za to bych dal všecko!“• synekdocha (= je jazyková či rétorická figura, při níž je název celku použit pro označení části nebo naopak název části pro označení celku)„…dal bych za to svojí vlastní duši…“• přirovnání ( = je pojmenování n a základě srovnání, podobnosti dvou subjektů.) KOMPOZICE •chronologická, rozdělená na20 kapitol•předmluva, ve které autor objasňuje svůj záměr (vyvolalabouřlivé reakce)•drobné dějové odočky (např. Dorianovi opatrovníci, Sybilina rodina, ..) HLAVNÍ POSTAVY •DORIAN GRAY •LORD HENRY WOTTON•BASIL HALWARD- malíř, romantik; naprosto učarován krásou Doriana Graye •SIBYLA VANE - mladá, nadaná herečka; Velmi naivní, romantická, velmi zamilovaná do Doriana; spáchá kvůli Dorianovi sebevraždu •JAMES VANE - bratr Sibyly, lehce neotesaný dobrodruh, námořník, pomstychtivý DĚJ Děj začíná v ateliéru Basila Hallwarda, který zde vypráví lordu Henry Wottonovi o svém novém modelu Dorianu Greyovi. Dorian je nezkažený mladý hoch, který každého okamžitě okouzlí svou krásou a mravní čistotou. Jediné setkání s Henrym Wottonem v něm probudí nezdravou sebelásku a Dorian se začne stále více zajímat o svůj zevnějšek a slasti života. Když Basil dokončí Dorianův obraz, odmítá ho ukázat veřejnosti, protože v něm prý příliš zachytil své nitro a daruje ho Dorianovi. Dorian při pohledu na plátno vyřkne přání, aby se všechny jeho hříchy, starosti a vrásky usazovaly na tváři na obraze a ne na jeho vlastní. Basil zpozoruje Henryho neblahý vliv na Doriana a nejprve prosí Henryho, aby neotravoval Dorianovu nevinnou duši svými zkaženým názory a poté zkouší domluvit i Dorianovi. Dorian se však Basilovi vysměje, vytýká mu nedostatek porozumění a dál holduje nezřízenému životu. Jednoho dne se podívá na Basilův obraz a zdá se mu, že se změnil. Nevěnuje tomu příliš pozornosti, ale postupem času se obraz mění víc a víc... Doriana to vyděsí a odklidí obraz na půdu, aby nikdo nepoznal jeho tajemství. Při návštěvě jednoho zapadlého divadélka poznává krásnou sedmnáctiletou herečku Sibylu Vaneovou a zamiluje se do ní. Ale nakonec díky jeho bezcitnosti spáchá zklamaná Sibyla sebevraždu. Dorian pro ni truchlí, ale vlivem lorda Wottona na ni brzy zapomene. Následuje několik let, kdy si Dorian užívá s různými ženami, chodí po večírcích, obklopuje se přepychovými věcmi a se stále větší hrůzou pozoruje svou tvář na obraze, která zestárla a získala hrubé rysy. Basil se rozhodne odjet do Paříže, ale těsně před odjezdem ještě navštíví Doriana, aby mu naposledy domluvil. Dorian Basila vyslechne a vezme ho nahoru na půdu k obrazu a tam poté, co Basilovi ukáže proměnu obrazu, vezme nůž a Basila zabije. Vraždu se mu podaří úspěšně zatajit a žije si dál svým prostopášným životem. Jediným svědkem jeho hříchu je jen jeho obraz... Jednoho dne se rozhodne zbavit i tohoto "němého svědka". Bere nůž a probodává plátno...ale životy Doriana a jeho obrazu jsou už tak pevně spojeny, že zásah je smrtelný i pro Doriana.

Témata, do kterých materiál patří