Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Meziválečná avantgarda

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Meziválečná avantgarda: Proletářská poezie,poetismus,surrealismus PROLETÁŘSKÁ POEZIE Začátkem 20.let doznívají v české poezii ještě zážitky z válečných front, ale mnohem častěji a jasněji v ní zaznívají tóny radosti a optimismu, nadšení do boje za spravedlivější a lidštější svět. Společenské změny vyvolané např. Velkou říjnovou revolucí v Rusku podnítily zejména básnickou generaci ke kolektivnímu vystoupení po boku dělníků. V české poezii se vytváří nový proud tzv.Proletářská poezie, která přibližuje básníky k proletářské třídě. Básníky s proletáři spojuje zejména společná nenávist k válce a boj proti sociálnímu útisku a vykořisťování. Proletářští básníci usilovali o básnickou tvorbu, která by byla výsledkem stejného nazírání na svět, jaké měl dělník. Cílem byla i sdílnost a přístupnost formy, snaha pro srozumitelnost i pro dělníky. Proletářská poezie byla určena především k recitaci (např. na dělnických shromážděních a táborech lidu) snažila se přesvědčovat agitovat, k čemuž užívala řečnických výrazových prostředků. Celým svým životem a tvorbou je s proletářskou poezií spojenJiří Wolker. Jeho článekProletářské umění otištěný v časopise Var má ráz manifestu celé skupiny. ProS. K. Neumana, stejně jako pro některé mladší básníky vstupující do literatury (Josef Hora,Jindřich Hořejší,Jaroslav Seifert,Konstantin Biebl) znamená proletářská poezie jen jednu z vývojových etap jejich tvorby. Významnou událost sehrálo v tomto období Avantgardní sdruženíDevětsil. Z počátku se kolem něho sdružovali především básníci proletářského proudu, později hlavně poetisté. Devětsil byl založen 1920, u jeho zrodu stáli: teoretikKarel Teige, básníkJaroslav Seifert a spisovatelVladislav Vančura. Brzy přicházejí další básníci např.Vítězslav Nezval,Konstantin Biebl aj. Dočasně se s Devětsilem spojuje iJiří Wolker. Významná byla i účast výtvarníků, malířů a architektů (Neuen,Štýrský,Šíma) a divadelníků (Honzl,E.F. Burian,Voskovec,Werich,Ježek aj.). Jiří Wolker (1900 – 1924) -byl vychován v harmonickém prostředí prostějovské měšťanské rodiny. Do jeho šťastného dětství zasáhly události první světové války, potlačená vzpoura místního dělnictva. Po absolvování gymnázia studoval v Praze práva, navštěvoval však také přednášky Šaldovy a Nejedlého, stal se členem brněnské Literární skupiny a pražského uměleckého sdružení Devětsil. Vstoupil do KSČ. Na studiích onemocněl tuberkulózou, léčil se v Tatranské Poliance, ale jeho stav se neustále zhoršoval – zemřel v Prostějově. Wolker si v předtuše smrti vytvořil vlastní epitaf ("Zde leží Jiří Wolker, básník, jež miloval svět a pro spravedlnost jeho chtěl se bít. Dřív, než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád dvacet čtyři let"). Z jeho poezie vysvítá láska k životu, je z nich zřetelný vřelý vztah k člověku, soucit s trpícími i odsouzení třídní nespravedlnosti, nadšení humanistickými ideály proletářské revoluce. Jeho první verše ovlivňovali básníci devadesátých let, Fráňa Šrámek a vitalismus. Host do domu: ve sbírce vyjádřil svůj chlapecký ideál harmonického světa naplněného láskou a porozuměním. Poezii hledá v nejprostších věcech kolem něj, v"mlčenlivých soudruzích". Zvláštní kouzlo má pro něj okno, ulice, poštovní schránka, ... . Závěrečnou básní této sbírky je rozsáhlá skladbaSvatý kopeček. Báseň naznačuje přechod k proletářské poezii. Často bývá srovnávána s Apollinairovou polytematickou básníPásmo. Těžká hodina: nejvýznamnější dílo proletářské poezie, dokazuje Wolkerovou názorovou změnu. Wolker ztrácí iluze, sám říká, že teprve teď dospěl, a objevuje kolem sebe sociální rozdíly. Ztotožňuje se s programem proletářské poezie a pouhý soucit s chudými se mění na odhodlání ke vzpouře a ideologickému boji. Projevuje se v sociálních baladách -Balada o očích topičových,Balada o snu,Balada o nenarozeném dítěti. Mezi ostatní Wolkerova díla patří (pohádky –O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce, dramatické pokusy). Wolker – teoretik a kritik výrazně ovlivnil vývoj proletářské literaturystatěmi Umění všední či nedělní, Proletářské umění. DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ PROLETÁŘSKÉ KULTURY Stanislav Kostka Neuman: -byl přímým iniciátorem proletářské poezie. Je autorem teoretických statí, v nichž byly její zásady formulovány (Proletářská kultura, Agitační umění). Sám byl na počátku dvacátých let tvůrcem agitační větve proletářské poezie. Ve sbírceRudé zpěvy spojuje obdiv k továrním komínům s nadějí, že budou pracovat pro blaho všech. Josef Hora: -proletářskou poezii chápe ve svých sbírkáchPracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro jako záležitost přímé spoluúčasti básníka, který do hloubky procítil i promyslel svůj podíl na boji o lepší a spravedlivější svět, soucítí s proletářem, který trpí nezaměstnaností a hladem. Jindřich Hořejší: -svým dílem se zařadil rovněž k prolet. básníkům. Ve svých prvních básnických sbírkáchHudba na náměstí aKorálový náhrdelník se vracel k zážitkům z války, hlavně však protestoval proti bídě života obyvatel velkoměstské periférie. program prolet. poezie neopustil ani ve sbírceDen a noc. Překládal z franc. lit. (Verlaine, Apollinaire, Barbusse, Cocteau). POETISMUS: -v české literatuře se rozvíjí téměř současně s proletářskou poezií. Ohlásil seNezvalovou básníPodivuhodný kouzelník. Další předzvěstí bylaSeifertova sbírkaSama Láska, roku 1924 publikujeTeige staťPoetismus, ve které se již rozchází s proletářským uměním a formuluje nový program. Poetismus je: „Uměním života, uměním žití a užívání“. Umělecké dílo má „udělati ze života velkolepý zábavný podnik“. Vrcholné poetistické sbírky jsouNezvalovaPantomima aSeifertovaNa vlnách T.S.F. Roku 1928 vyšlyTeigovy aNezvalovyManifesty poetismu, které poetistické období uzavíraly a rekapitulovaly. Vyznačovaly spříznění s proletářskými básníky. Prvky poetismu můžeme najít i v prózeRozmarné léto a dramatuVoskovec,Werich. SURREALISMUS: -z francouzského surrealisme=nadrealismus, byl moderním uměleckým směrem, který se počátkem 20.l. 20.století zrodil ve Francii. Za základní způsob básnické tvorby pokládají surrealisté psa

Témata, do kterých materiál patří