Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




K. H. Mácha Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Máj

Karel Hynek Mácha:

16.11.1810 – 6.11.1836

- romantický básník a prozaik

- narozen v chudé rodině kupce

- studoval práva na Karlově univerzitě

- za studií ochotníkem u Tyla

- advokátní praxe v Litoměřicích

- hodně cestoval

- zemřel po těžkém a náhlém onemocnění cholerou, jež se nakazil ze splaškové vody, kterou hasil požár v Litoměřicích

- pochován v Litoměřicích v den plánované svatby se snoubenkou Lori

- 1938 – tajná exhumace, převod do Prahy, pochován na Vyšehradském hřbitově

- další díla: V svět jsem vstoupil, Cikáni, Márinka, Obrazy ze života mého

Motiv:

„Dalekáť cesta má! marné volání!“ - je výkřikem touhy lidského srdce po volnosti uprostřed nesvobody - kniha měla zobrazit nevolnost lidí v tehdejší době. Láska zde na nesvobodu doplatila.
- tragická láska

Prostředí:
-
romantické místa u hradu Bezděz, Doks, Máchovo jezero

- přibližně kolem 18/19.století

Postavy:

Jarmila – poctivá dívka, oddaně čekající na návrat svého milence

Vilém – má představovat autora, autor s ním cítí, žárlivý, pomstychtivý, bouří se proti společenským konvencím a soudu, je vyvrhel společnosti, loupežník – klasický romantický hrdina

Hynek – sám autor, zamyšlený a depresivní

Jazyk:

forma:

 • lyrickoepická báseň

 • 4 zpěvy, 2 intermezza

 • námětem 3tragédie – 1. Jarmilina, 2. Vilémova, 3. Obecně lidská

 • vrchol Máchovy tvorby

 • využití kontrastu, lidské krutosti x krása májové přírody

 • 1. a3. zpěv – typická balada, 2. zpěv – filozofický, 4. zpěv – autostylizace

 • rýmy jsou střídavé, obkročné a sdružené

 • dynamické líčení přírody

 • kontrast v jazykové rovině

 • oxymorón (protiklad) př.: umřelé hvězdy svit

 • gradace (stupňování) pr.: temná noc temnější postává

 • eufoine (libozvuk)

 • personifikace a metafora

 • zvukosled

 • epiteton (básnický přívlastek) př.: „Hrůzný kvíl“, „tichý mech“

 • eufemismus (zjemnění) zemřel-> zesnul

 • elipsa (výpustka) př.: „už nikdy- nikde- žádný cíl“

 • apostrofa – oslovení obláčků

 • metonymie – „hrdliččin zval ku lásce hlas“

 • pleonasmus – modrý blankyt

zvuková stránka:

 • důraz na zvukovou krásu verše, melodičnost

 • zvukosled – brunatné slunce rudě zasvitlo (opakování u)

 • zvukomalba – řinčí řetězů hřmot

 • rytmus – vzestupný jamb

 • obkročný rým

Kompozice:

 • Dílo je děleno:

PŘEDZPĚV (oslovuje český lid)

1.ZPĚV (typická balada)

2.ZPĚV (filozofický)

INTERMEZZO I. (O půlnoci - sbor duchů na popravišti očekává svého mrtvého (Viléma))

3.ZPĚV (typická balada)

INTERMEZZO II. (Žalozpěv loupežníků nad ztrátou jejich pána.)

4.ZPĚV (autostylizace)

Děj:

1. Zpěv – tragédie Jarmilina

Úvod – líčení májové přírody kolem jezera. Začíná zde i epický děj. Jarmila sedí na břehu jezera a vyhlíží svého milovaného Viléma. Nejdříve spatří na jezeře bílý bod. Básník jej přirovnává k bílé vodní lilii. Z loďky vystoupí posel, který oznámí Jarmile, že Vilém byl uvězněn a bude popraven, protože zabil svého otce, když bránil její čest. Nevěděl, že svůdcem je jeho otec, který ho v mládí vyhnal z domu. Jarmila se v zoufalství utopí v jezeře.

Témata, do kterých materiál patří