Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


K. H. Mácha Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Máj Karel Hynek Mácha: 16.11.1810 – 6.11.1836 - romantický básník a prozaik - narozen v chudé rodině kupce - studoval práva na Karlově univerzitě - za studií ochotníkem u Tyla - advokátní praxe v Litoměřicích - hodně cestoval - zemřel po těžkém a náhlém onemocnění cholerou, jež se nakazil ze splaškové vody, kterou hasil požár v Litoměřicích - pochován v Litoměřicích v den plánované svatby se snoubenkou Lori - 1938 – tajná exhumace, převod do Prahy, pochován na Vyšehradském hřbitově - další díla: V svět jsem vstoupil, Cikáni, Márinka, Obrazy ze života mého Motiv: „Dalekáť cesta má! marné volání!“ - je výkřikem touhy lidského srdce po volnosti uprostřed nesvobody- tragická láska -romantické místa u hradu Bezděz, Doks, Máchovo jezero - přibližně kolem 18/19.století Postavy: Jarmila – poctivá dívka, oddaně čekající na návrat svého milence Vilém – má představovat autora, autor s ním cítí, žárlivý, pomstychtivý, bouří se proti společenským konvencím a soudu, je vyvrhel společnosti, loupežník – klasický romantický hrdina Hynek – sám autor, zamyšlený a depresivní Jazyk: forma: lyrickoepická báseň4 zpěvy, 2 intermezzanámětem 3tragédie – 1. Jarmilina, 2. Vilémova, 3. Obecně lidskávrchol Máchovy tvorbyvyužití kontrastu, lidské krutosti x krása májové přírody1. a3. zpěv – typická balada, 2. zpěv – filozofický, 4. zpěv – autostylizacerýmy jsou střídavé, obkročné a sdruženédynamické líčení přírodykontrast v jazykové roviněoxymorón (protiklad) př.: umřelé hvězdy svitgradace (stupňování) pr.: temná noc temnější postáváeufoine (libozvuk)personifikace a metaforazvukosledepiteton (básnický přívlastek) př.: „Hrůzný kvíl“, „tichý mech“eufemismus (zjemnění) zemřel-> zesnulelipsa (výpustka) př.: „už nikdy- nikde- žádný cíl“apostrofa – oslovení obláčkůmetonymie – „hrdliččin zval ku lásce hlas“pleonasmus – modrý blankyt zvuková stránka: důraz na zvukovou krásu verše, melodičnostzvukosled – brunatné slunce rudě zasvitlo (opakování u)zvukomalba – řinčí řetězů hřmotrytmus – vzestupný jambobkročný rým Kompozice: Dílo je děleno: PŘEDZPĚV (oslovuje český lid) 1.ZPĚV (typická balada) 2.ZPĚV (filozofický) INTERMEZZO I. (O půlnoci - sbor duchů na popravišti očekává svého mrtvého (Viléma)) 3.ZPĚV (typická balada) INTERMEZZO II. (Žalozpěv loupežníků nad ztrátou jejich pána.) 4.ZPĚV (autostylizace) Děj: 1. Zpěv – tragédie Jarmilina Úvod – líčení májové přírody kolem jezera. Začíná zde i epický děj. Jarmila sedí na břehu jezera a vyhlíží svého milovaného Viléma. Nejdříve spatří na jezeře bílý bod. Básník jej přirovnává k bílé vodní lilii. Z loďky vystoupí posel, který oznámí Jarmile, že Vilém byl uvězněn a bude popraven, protože zabil svého otce, když bránil její čest. Nevěděl, že svůdcem je jeho otec, který ho v mládí vyhnal z domu. Jarmila se v zoufalství utopí v jezeře. 2. Zpěv Začíná motivem padající hvězdy. Básník nás zavádí do vězení, kde je Vilém – popis chmurného vězení. Vilém přemýšlí o svém životě a o svém mládí. Ptá se sám sebe, čím se provinil, že byl uvězněn. Dívá se do krajiny a uvědomuje si její krásu. Nevěří, že po smrti něco existuje a lituje, že musí zemřít. Ve svém zoufalství mluví nahlas a jeho monolog zaslechne strážný, který je nešťastný nad osudem Viléma – již se nikdy neusměje. 1. Intermezzo Sbor duchů se připravuje na přijetí nového odsouzence na popravišti. Ptají se přírody co dát Vilémovi k pohřbu. Zvířata i rostliny, mraky i vítr slíbí, že mu obstarají hudbu, smuteční závoj i rakev. 3. Zpěv Obraz probouzející se májové přírody. Lidé spěchají na popravu. Zločinec je vyveden, modlí se, naposledy se dívá na kraj, kde žil. Posílá po větru a obláčkách pozdrav své matce – Zemi. Potom odchází na popraviště, kde už čeká kat. Vilémovi je useknuta hlava a jeho tělo je vpleteno a zlámáno v kole. 2. Intermezzo Vilémova tlupa loupežníků, kteří truchlí nad jeho smrtí. 4. Zpěv Po letech při toulkách krajem přichází básník na popraviště a poznává Vilémův osud, ztotožňuje se s osudem vyděděnce „Hynku, Viléme, Jarmilo.“ dílo nebylo při prvním vydání kladně přijato, druhé vydání už získalo velkou oblibu

Témata, do kterých materiál patří